CANLI İFA
ƏYLƏNCƏ

CANLI İFA

Musiqi və əyləncəli proqramlar Baş Redaksiyasının hazırladığı "CANLI İFA" verilişi adından da göründüyü kimi müğənnilərin, muğam ustalarının canlı ifaları və maraqlı söhbətləri ilə tamaşaçıların görüşünə gəlir. Verilişə dəvət olunan qonaqlar öz repertuarlarında olan ən gözəl musiqiləri tamaşaçılara ərmağan edirlər.
İfaların canlı olması tamaşaçılarda verilişə daha çox maraq yaradır. İfa olunan musiqilərin, muğamların rəngarəng olması isə verilişin reytinqinə daha çox təsir edir.
Bu günə qədər ustad sənətkarlarla bərabər, gənc muğam ustaları da verilişin qonağı olublar.
Tamaşaçılar bu verilişdə muğam şöbələrinin və guşələrinin, təsnif və rənglərin məntiqli surətdə ardıcıllaşaraq, silsilə yaratmasından ibarət olan Rast, Mahur–Hindi, Orta Mahur, Bayatı-Qacar, Şur, Segah, Zabul-segah, Mirzə-Hüseyn segahı, Şüştər, Çahargah, Bayatı-Şiraz, Hümayun kimi muğam dəstgahlarına, eyni zamanda, instrumental müşayiəti dəqiq və sabit ölçülü musiqidən, vokal qismi isə ritmik cəhətdən sərbəst improvizasiya əsasında ifa olunan mürəkkəb və dəyişkən vəznli muğamdan ibarət Azərbaycan orijinal xalq musiqi forması olan Heyratı, Arazbarı, Səmayi–Şəms, Mani, Mənsuriyyə, Ovşarı, Heydəri, Qarabağ şikəstəsi, Kəsmə şikəstə kimi zərbi muğamları seyr etməklə zövq alırlar.

14:00 / Bazar

CANLI YAYIM