ƏSRLƏR, NƏSİLLƏR
MAARİFÇİ

ƏSRLƏR, NƏSİLLƏR

Verilişin məqsədi gənc nəsli müxtəlif sahələr üzrə maarifləndirməkdir. Ötən əsrlərə baxış, eyni zamanda əsrlərdən bəri gələn dəyərlər və bu dəyərlərin yaşam tərzinə tətbiqi verilişin əsas süjet xəttini təşkil edir...

.

CANLI YAYIM