ТВ программа
20-02-2017 - 26-02-2017
РАДИО программа
 • Понедельник Понедельник

  27.02.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Мультипликационные фильмы    

  12:00   Документальный фильм    

  12:30   "Неделя". Информационно-аналитическая программа 

  13:30   "Музыка"      

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Наша планета"       

  15:15   Мультипликационные фильмы    

  15:30   "Будем здоровы"      

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Музыкальная мозаика"     

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Пульс дня"  

  21:30   "Провокация. Сумгаитские события"      

  23:00   "Совершенно иной"

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Стажёр"          

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     Художественный фильм: "Стажёр" (продолжение)       

  2:40     "Музыка"      

  3:00     "Пульс дня"  

  3:40     "Провокация. Сумгаитские события"      

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     Телевизионный фильм       

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Народные мелодии"           

  27.02.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Nəğməli səhər”

  06.48 Sözsüz mahnılar

  07.00 “Sabahınız  xeyir” (təkrar)

  07.30 Əli Səliminin melodiyaları

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Uğur” (Prezident təqaüdünə layiq görülən Tofiq Quliyev adına 12 saylı Musiqi məktəbinin şagirdi Murad İbrahimov) (təkrar)

  10.25 Musiqi çələngi

  11.00 Xəbərlər

  11.05 İdman icmalı

  11.15 “Heyratı” zərb muğamı 

  11.30 Vokal duetlər 

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Böyük tənəffüs”. Məktəblilər üçün əyləncəli-intellektual proqram  (Həyatımızın ayrılmaz hissəsi- internet şəbəkəsi) (təkrar)

  12.25 Anonslar

  12.30 Mübubət Məmmədova və Əli Mehdiyevin lent yazıları  

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 Nizami Gəncəvi –“Halallıq” (şeir, qəsidə, rübai)   (f) 

  14.30 Cahangir Cahangirovun mahnıları 

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)                                                                                                               

  15.05 Çıxış edir “Rast” qrupu 

  15.30 “Kino səltənəti” (Xalq artisti  Tofiq Quliyev)  (təkrar)

  16.00 Gənc ifaçıların konserti

  16.20  “Yurd yeri” (Şair Səlim Babullaoğlunun şeirlərində folklor  və yurd yeri haqqında söhbət) 

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Şərq müdrikliyi” (Klassik əsərlərdə zaman anlayışı)  

  18.35 Təsniflər.  Oxuyur Səyyad Əlizadə

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Azərbaycan tarının atası”. Musiqili veriliş (Sadıqcan) 

  19.50 “Nağıl axşamı” (“Qarğa və maral”, “Keçi və çaqqal”) (f)

  20.00 Xəbərlər 

  20.15 Azərbaycan bəstəkarlarının estrada melodiyaları

  20.45 İraq-Kərkük mahnıları

  21.00 “Radionun qızıl fondundan”: Mikayıl Müşfiq  - “Qaya” poeması   

  21.30 Çıxış edir  “Qədim musiqi alətləri” ansamblı 

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Azərbaycanın musiqi aləmində”

  23.00 “İlmə” (Xalçalarımız və ağaclarımız)

  23.30 Bəstəkarlarımızın romansları 

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  Heyran xanım   (I veriliş) (f)

  00.20 Melodiyadan-melodiyaya

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “El sənətkarlarımız”. Aşıq Qurbani (f) 

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Şərq müdrikliyi”  (təkrar)

  02.40 Caz kompozisiyaları 

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “İlmə”  (təkrar)

  03.40 “Vahid” ansamblının lent yazıları 

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Вторник Вторник

  28.02.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Художественный фильм: "Гариб в стране джиннов"    

  12:45   Мультипликационные фильмы    

  13:00   "Киноштрих"           

  13:30   "Спортивный обзор"          

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Пульс дня"  

  15:10   Мультипликационные фильмы    

  15:30   "Будем здоровы"      

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Музыкальная мозаика"     

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Пульс дня"  

  21:30   "Новруз"       

  22:20   Художественный фильм: "Любовь и лимандры"           

  23:35   "Музыка"      

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Отель "Мэриголд""   

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     Художественный фильм: "Отель "Мэриголд"" (продолжение)

  2:45     Джаз  

  3:00     "Пульс дня"  

  3:40     "Спортивный обзор"          

  4:10     "Новруз"       

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     "Киноштрих"           

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Народные мелодии"           

  28.02.2017                                        

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Salamat qal, Ana” . Musiqi proqramı 

  06.30 El havaları

  07.00 “Dünyanın gülüş ustaları” (Çarli Çapin)  (f)

  07.30 Elşən Nicatın melodiyaları 

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı 

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Yadigar səslər”.  Nəzakət Məmmədova (doğum günü)

  10.30 “Duyğu yarpaqları”. Əli Kərim  (f)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Elm və həyat”. Radio jurnalı  (Kometlər –quyruqlu ulduzlar) (təkrar)

  11.30  “Xeyrə qənşər”  (Aşıq Abbas Tufarqanlı) (f)

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Dünyanı tanıyın”. Uşaqlar üçün öyrədici proqram (Yer üzünün ən qəribə dəniz və adaları) (təkrar)

  12.25 Anonslar                                                                                                                                           

  12.30 “Əsrin sənətkarları” (Gülxar Həsənova) (f)

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Ünvanımız Azərbaycandır” (Rusiyadakı “Dostluq” Azərbaycan diasporunun rəhbəri Ramiz Zeynalov qonağımızdır) (təkrar)                                                         

  14.40 Aşıq havaları

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 Musiqi çələngi

  15.40 Çıxış edir “Milli Kamera Ansamblı” 

  16.00 “Yurda sarı” (Cəbrayıl) (təkrar)

  16.30 “El bayatıları”. Musiqi proqramı 

  16.50 “Mir”.  Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün ...”. Musiqi proqramı

  17.50 “Poeziya dəqiqələri”. Vaqif Bəhmənli (f)

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Musiqi dünyası”   (İlhamə Quliyeva) 

  18.55 Anonslar 

  19.00 Xəbərlər

  19.05 Qabilin “Nəsimi” poemasından səhifələr (f)

  19.35 “Simurq” ansamblının lent yazıları   

  19.50 “Nağıl axşamı” (“Qarğa”) (f)

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Musiqi mozaikası

  21.00 “Çərşənbə axşamları”  (Od çərşənbəsi) (f)

  21.25 Eldar Mansurovun mahnıları (doğum günü) 

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Köhnə, yeni radio”  (Rejissor Südabə Nurulu)  (f)

  22.40 İnstrumental musiqi

  23.00 “Axşam görüşləri” (Abdulla Şaiq) (təkrar)

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  Heyran  xanım  (II veriliş) (f)

  00.20 “Gecə düşüncə...”  (Tarix elmləri doktorları Firdovsiyyə Əhmədova  və Vəfa Quliyeva  Filologiya elmləri doktoru Məşədixanım Nemət haqqında) 

  00.50 Musiqi lövhələri 

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Radionun qızıl fondundan”. “Fatma Şikəstəsi”. Musiqili veriliş

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Əsrin sənətkarları” (təkrar)

  02.40 Radio tamaşalarına yazılmış musiqi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Ünvanımız Azərbaycandır”  (təkrar)

  03.40 Oxuyur Sərxan Sərxan

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı  (təkrar)

 • Среда Среда

  01.03.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Художественный фильм: "Махарал-тайна талисмана" 

  13:10   Мультипликационные фильмы    

  13:30   "Точка соприкосновения"  

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Пульс дня"  

  15:10   Мультипликационные фильмы    

  15:30   "Будем здоровы"      

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Музыкальная мозаика"     

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Пульс дня"  

  21:30   ПРЕМЬЕРА. Телевизионный фильм: "Бекир Чобанзаде"         

  22:05   Художественный фильм: "Образцовые семьи"  

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Пассажиры"   

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     Джаз  

  3:00     "Пульс дня"  

  3:40     "Место встречи"      

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     Телевизионный фильм: "Бекир Чобанзаде"        

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Народные мелодии"           

  01.03.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram (f)

  06.48 Xalq rəqsləri 

  07.00 “Xeyrə qənşər”  (təkrar) 

  07.30 Almaz Orucovanın iştirakı ilə konsert

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 Çıxış edir Nəriman Şahbuzlu (zurna-balaban)

  10.25 Dilsuz Mustafayevin sözlərinə yazılmış mahnılar (doğum günü)  

  10.50 “Şair öz səsində”. Taleh Həmid  (f)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 Azərbaycan kinofilmlərindən xor və rəqslər 

  11.30 “İrəvan çuxuru” (Tədqiqatçı,  şair Qılman İman Göyçə aşıq mühiti aşıqlarının yaradıcılığı haqqında ) 

  12.00 Xəbərlər                                                                                                                                      

  12.05 “Sabaha pəncərə” (Vətənpərvərlik tərbiyəsində ədəbiyyatın rolu. Hərbiçi olmaq istəyən məktəblilər) (təkrar)

  12.25 Anonslar

  12.30 Musiqi çələngi 

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Musiqi dünyası” (İlhamə Quliyeva)  (təkrar) 

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Azərbaycan təbiəti”. Radio jurnalı (Dəniz yosunları bol gübrə, qida mənbəyidir.  Mikrobiologiya

  İnstitutunun labarotoriya rəhbəri İlham Əzizxanoğlu) 

  15.25 Anonslar

  15.30 Orkestr pyesləri

  15.40 “İgidnamə” (Rövşən Əliyev) (f)

  16.00 Çıxış edir gənc muğam ifaçıları 

  16.50 “Mir”.  Dövlətlərarası  Teleradio Şirkətinin  proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”. Musiqi proqramı  

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Seyid Hüseyn - “Bir hekayətin tarixçəsi –“İsmailiyyə”  (f) 

  18.35 Şahid Əbdülkərimovun melodiyaları

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Ömrümüzdən keçən səslər”.  Xuraman Talıbzadə (f)

  19.50 “Nağıl axşamı”  (“Qarışqanın macəraları”) (f)

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Mahnı qanadlarında

  20.40 Çıxış edir  instrumental heyətlər

  21.00 “İlham çeşməsi” (Əhməd Ağdamski) (f)

  21.30 “Yadigar səslər”. Yavər Kələntərli

  22.00 Xəbərlər           

  22.10 “Abidələrimiz”  (Qədim məscidlər –cameələr...) (təkrar)

  22.40 “Bakı gecələri”. Musiqi proqramı 

  23.00 Qəmbər Hüseynlinin mahnıları

  23.25 Çıxış edir ART Tofiq Əhmədov adına estrada-simfonik orkestri

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Heyran xanım  (III veriliş) (f)

  00.20 Həzin melodiyalar

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Dünəndən bu günə”. Əbülfət Əliyev (f)

  01.55 Anonslar

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Duyğu yarpaqları”.  Əli Kərim (təkrar)

  02.40 “Dünya sevənlərindir”. Musiqi proqramı

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Yollar görüşəndə”. Bəstəkar Ruhəngiz Qasımova (f)

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

   

 • Четверг Четверг

  02.03.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Художественный фильм: "Удивительная жизнь учителей"     

  13:00   Мультипликационные фильмы    

  13:30   Документальный фильм    

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Пульс дня"  

  15:10   Мультипликационные фильмы    

  15:30   "Будем здоровы"      

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Музыкальная мозаика"     

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   "История Азербайджана"   

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Пульс дня"  

  21:30   "Лично Вы"  

  22:15   Художественный фильм: "Дорогой Джон"         

  0:00     "Новости"     

  0:30     Футбол. Чемпионат Испании. "Севилья" - "Атлетик Б". В перерыве "Новости" (на английском языке)             

  2:30     Джаз  

  3:00     "Пульс дня"  

  3:40     "Место встречи"      

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     Документальный фильм    

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Народные мелодии"           

  02.03.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 İnstrumental melodiyalar

  06.30 Deyişmələr

  07.00 “İrəvan çuxuru”  (təkrar)

  07.30 Firəngiz Babayevanın mahnıları 

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Soruşun cavab verək” (Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial  Müdafiə  Fondunun əməkdaşları qonağımızdır) (canlı)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram

  11.50 Çıxış edir ud ifaçısı Yasəf Eyvazov 

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Yaşıl planet”. Uşaqlar üçün proqram  (Fırtına, qasırğalar və  onların əhəmiyyəti) (təkrar)

  12.25 Anonslar                                                                                                                   

  12.30 “Dünyanı bəzəyənlər” (Muğamlarımız) (f)

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Poeziya dəqiqələri”.  Hökumə Billuri   (doğum günü) (f)

  14.20 Çıxış edir xalq istedadları

  14.40 Anonslar

  14.45 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Vətən yaşasın” (Leytenant Rasim Şahsuvarovun döyüş yolu)

  15.25 “Azərbaycan elləri”. Musiqi poroqramı

  16.00 Anonslar

  16.05 Mahnı çələngi 

  16.45 Anonslar

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün... ”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Çıxış edir tarzən Həmid Vəkilov

  18.20 Musiqi kaleydoskopu

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Duyğu yarpaqları”.  Davud Nəsib (f)

  19.35 Aslan İlyasovun lent yazıları (qarmon)

  19.50 “Nağıl axşamı”  (“Qəribə səsli oğlan”) (f)

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Populyar musiqi əsərləri 

  21.00 “Qərib axşamlar”  (Suvorov soyadının etno izahı)  (təkrar)

  21.30 Tahir Əkbərin mahnıları 

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Qum saatı”  (Xalq artisti Rza Təhmasib) (f)

  22.40 Çıxış edir gənc musiqiçilər

  23.00 “Axşam görüşlərindən seçmələr” (Aşıq Veysəl)  (f) 

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Kişvəri  (I veriliş) (f)

  00.20 “Yaddaş səhifələri” (Anar – “Sizsiz”)

  00.35 İnstrumental musiqi

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Estrada proqramı 

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Dünyanı bəzəyənlər”   (təkrar) 

  02.40 Oxuyur Rəhilə Bəndəliyeva 

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Qərib axşamlar” (təkrar)

  03.40 “Kanonçalanlar” ansamblının konserti

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər         

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Пятница Пятница

  24.02.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   "Садоводство"         

  12:00   Мультипликационные фильмы    

  12:30   "Мир студента"        

  13:00   "Я азербайджанец". Интеллектуальная игра       

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Пульс дня"  

  15:10   Мультипликационные фильмы    

  15:30   "Будем здоровы"      

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Музыкальная мозаика"     

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Пульс дня"  

  21:30   Телевизионный фильм       

  22:00   "Творцы и исполнители"   

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм:  "Под маской" 

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     Художественный фильм: "Под маской" (продолжение)           

  2:30     "Музыка"      

  3:00     "Пульс дня"  

  3:40     "Место встречи"      

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     "Садоводство"         

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Народные мелодии"           

  24.02.2017

  06.00  Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02  Verilişlərin açılışı

  06.03  RV proqramı

  06.08  “Ovqat”.  Musiqili-əyləncəli proqram (f) 

  06.48 Orkestr fantaziyaları 

  07.00 “Ulus sözü” (Nizami Gəncəvi – “Sirlər xəzinəsi”)  (f)

  07.30 Oqtay Zülfüqarov və Rəşid Şəfəqin uşaq nəğmələri

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Bizdən sonra”  (Almaz Yıldırım) (f)

  10.35 Oxuyur Səkinə İsmayılova (doğum günü)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Kino və musiqi” (Cahangir Cahangirov - “Yenilməz Batalyon) (təkrar)

  11.50 Saz havaları

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Haydı, qoçaqlar”. Uşaqlar üçün idman proqramı (Taekvando idmanı ilə məşğul olan yeniyetmələr studiyamızda) (təkrar)

  12.25 Mehriban Əhmədovanın mahnıları (doğum günü)

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 Çıxış edir instrumental heyətlər

  14.30 “Hərb tariximizdən”  (General –polkovnik Tofiq Ağahüseynova həsr olunub) (təkrar)

  14.45 Həsən Rzayev – “Uzaq sahillərdə” simfonik poema

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Yaddaş səhifələri”  (Əlisa Nicat – “Mirzə Şəfi”) (f)

  15.20 Yallılar

  15.30 “Əsrlərə  səyahət” (Danışan heykəllər)  (təkrar)

  15.50 Musiqi dəqiqələri 

  16.00 “İdman”. Radio jurnalı (Cüdoçularımızın “Böyük dəbilqə” turnirindəki çıxışı)

  16.45 Anonslar

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Əməkdar kollektiv, ART  Səid Rüstəmov adına XÇA orkestrinin konserti

  18.35 Oxuyur Zahidə Məmmədsalahova (doğum günü)

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Dədə sözü yerdə qalmaz” (Dədə sözü, dədə özü. Keçən verilişin davamı)

  19.35 Tofiq Əhmədovun lent yazıları (klarnet, saksafon)

  19.50 “Nağıl axşamı”  (“Pişik necə ev heyvanı oldu?”) (f)

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Mahnı çələngi 

  20.45 Rəqs musiqisi

  21.00  “Elçi daşı” (şair, publisist Ənvər Əhməd) 

  21.30 Bəhram Nəsibovun melodiyaları 

  22.00 Xəbərlər

  22.10 Vokal duetlər 

  22.30 “Obalardan-babalardan” (Hüseyn Kürdoğlunun yaradıcılığında folklor) (təkrar)

  23.00 Muğam axşamı

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Molla Vəli Vidadi  (II veriliş) (f) 

  00.20 Estrada kaleydoskopu

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Musiqi təqvimi” 

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Bizdən sonra”  (təkrar)

  02.40 Rəna Axundova və Eyvaz Həsənovun lent yazıları 

   03.00 Xəbərlər

  03.10 “Dədə sözü yerdə qalmaz” (təkrar)

  03.40 Çıxış edir Ələsgər Abbasovun rəhbərliyi ilə instrumental ansambl 

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər         

  05.10 Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)         

 • Суббота Суббота

  25.02.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Художественный фильм: "Возвращение скрипки"       

  12:50   "Находчивые"          

  13:30   "Шахматный клуб" 

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Пульс дня"  

  15:10   Телевизионный фильм: "Иреванское ханство"  

  16:00   "Туран"         

  16:30   "Сельский час"        

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Новости кино"       

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   Классическая музыка         

  20:00   "Новости"     

  20:30   "Наша планета"       

  21:15   Телевизионный фильм: "Правда и лицемерие"  

  22:15   "В этот вечер"          

  23:15   "Ретро". Художественный фильм: "Паттон"       

  0:00     "Новости"     

  0:30     "Ретро". Художественный фильм: "Паттон" (продолжение)    

  2:25     Классическая музыка         

  3:10     "Наша планета"       

  3:55     Телевизионный фильм: "Правда и лицемерие"  

  5:00     "Новости"     

  5:30     "Туран"         

  6:00     Телевизионный фильм: "1915. Начало армянских фальсификаций"  

  6:40     Классическая музыка         

  7:10     Телевизионный фильм: "Иреванское ханство"   

  25.02.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 Şənbə təranələri

  06.40 “Azərbaycan ordusu”. Musiqi proqramı

  07.00 “Çiçək yağışı”  (Xəlil Rza Ulutürk) (f)

  07.30 Çıxış edir gənc xanəndələr

  08.00 RV proqramı

  08.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  08.55 Anonslar

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Çələng”. Musiqili veriliş 

  10.50 İnstrumental musiqi

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram (təkrar) 

  11.50 Musiqi lövhələri

  12.00 “Tarix pıçıldayan məkanlar” (“Şəhid şəhər”- Xocalı faciəsi) 

  12.30 Zərb muğam və xalq mahnıları 

  13.00 Xəbərlər

  13.05 “Boğça”. Uşaqlar üçün folklor toplusu  (Əsrin faciəsi –Xocalı) 

  13.25 Melodiyadan-melodiyaya

  14.00 RV proqramı

  14.05 “Azərbaycan əsgəri” (Sərhəd Qoşunlarına həsr olunub) (təkrar)

  14.25 “Əsgər andı”. Musiqi proqramı 

  14.40 Aşıq havaları

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)  

  15.10 “Bəhər” (Qan yaddaşımız- Xocalı)

  15.30 “Yadigar səslər”. İlhamə Quliyeva (xatirə günü)

  15.50 “Sarıtel” (Laçın folkloru) (təkrar)

  16.20 “Klassik  irsimizdən”. Əfzələddin Xaqani (f)

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”. Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Səngərə məktub” (Xocalı Soyqırımı İctimai Birliyinin sədri Şamil Sabiroğlu)  (təkrar)

  18.25 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  18.40 Azərbaycan bəstəkarlarının mahnıları mövzusunda fantaziyalar 

  19.00 “Xəzinə inciləri”. Musiqili veriliş

  20.00 Anonslar

  20.05 Nəğməli axşamlar 

  20.30 “Bizim planet”

  21.00 Azərbaycan bəstəkarlarının instrumental əsərləri

  21.40 “İgidnamə” (Milli Qəhrəman Aqil Quliyev) (f)

  22.00 Xəbərlər                       

  22.10 “Milyonlar səltənətinin xəyalları” (Seyid Mirbabayev) (f) 

  23.00 “El havası” (Xocalı)

  23.30 İnstrumental muğamlar

  00.00 Xəbərlər

  00.10 Qəhrəmanlıq mövzusu Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərində 

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Ana laylası”. Musiqili veriliş (f)

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Dirijor Niyazidir”. Musiqi proqramı 

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Bəstə-Nigar naləsi”. Sabir Mirzəyev (f)

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”.  Publisistik  musiqili  proqramın davamı (təkrar)

 • Воскресенье Воскресенье

  26.02.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Классическая музыка         

  12:00   "Служу Республике Азербайджан"          

  13:00   Телевизионный фильм: "Армяне. Анатомия лицемерия". Часть 1-ая 

  14:00   "Новости"     

  14:30   Телевизионный фильм: "Армяне. Анатомия лицемерия". Часть 2-ая 

  15:30   Классическая музыка         

  16:20   "Парламентская неделя"     

  17:00   Минута молчания посвященная памяти жертв Ходжалинского геноцида    

  17:01   "Новости"     

  17:30   Классическая музыка         

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   Классическая музыка         

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   Классическая музыка         

  20:00   "Неделя". Информационно-аналитическая программа 

  21:00   "Ходжалинский геноцид"  

  22:30   Алемдар Гулузаде "Город шехид". Телеспектакль         

  23:15   Bədii film: "Evə aparan yol" 

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Путь домой" (продолжение)           

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:20     "Ходжалинский геноцид"  

  3:50     Классическая музыка         

  4:15     Алемдар Гулузаде "Город шехид". Телеспектакль         

  5:00     "Неделя". Информационно-аналитическая программа 

  6:00     Телевизионный фильм: "Крокодильи слезы"     

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:20     Классическая музыка         

  26.02.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 İnstrumental muğamlar 

  06.30 “El havası”  (təkrar) 

  07.00 “Torpağına baş əyərəm, ey Vətən”. Musiqi proqramı 

  07.30 “Şəbəkə” Bədii-informasiya proqramı (Həftənin sənət mənzərəsi)  

  08.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  09.45 Fikrət Əmirov – “Azərbaycan kapriççiosu”

  10.05 “Sabahınız xeyir”. Bədii-əyləncəli proqram (Xocalı faciəsi ilə bağlı  “Dolu” filminin  yaradıcı heyəti  ilə görüş”. Rejissor Elxan Cəfərov)

  10.35 Anonslar

  10.40 “Uşaqdan xəbər al” (Vətən də - Anadır. Hərbi vətənpərvərlik mövzusunda)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 Simfonik muğamlar

  12.00 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  12.15 Vasif Adıgözəlov –“Qarabağ şikəstəsi”oratoriyası, Fərhad Bədəlbəyli –“Şuşa” orkestr pyesi  

  13.00 Xəbərlər

  13.05 Anonslar

  13.10 Cəngi və marşlar

  13.30 “Məktəb illəri” (“Xocalı-qan yaddaşımız”. Orta məktəblərdə soyqırım şagirdlərə necə öyrədilir? Şagirdlərlə söhbət)

  13.50 Vaqif Mustafazadə - “Bayatı-Şiraz muğamı  mövzusunda fantaziya”

  14.00 Muğam saatı

  15.00 “Ürək ağrımız- ağılarımız”  (Xocalı fəryadı musiqimizdə)

  15.30 Azad Zahid, Abdulla Qurbani –“Kül altından boy atacaq Xocalı. Rekviyem tamaşa

  16.25 “Sabaha pəncərə” (Xocalı faciəsindən 25 il keçir. “Vətən məhəbbəti, Vətən sevgisi”. Dəyirmi masa)

  16.45 Lirik instrumental musiqi

  17.00 Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi 1 dəqiqəlik  sükutla yad ediləcək

  17.05 “Əsgər istəyi” (Xocalı soyqırımına həsr olunub)

  18.00 Xəbərlər

  18.10 “Tarix pıçıldayan məkanlar” (“Şəhid  şəhər” – Xocalı faciəsi) (təkrar)

  18.40 “Anamız Vətən”. Musiqi proqramı

  19.00 “Söz dünyamız” (Xocalı faciəsi ədəbiyyatımızda)

  19.30 Xalq yaradıcılığı. “Bulaq” (Xocalı)

  20.00 “Həftə”. Analitik - informasiya proqramı

  21.30 “Axşam görüşləri”  (Xocalı - 25)

  22.30 Qəhrəmanlıq nəğmələri

  23.00 Cabir Umudoğlu - “Süngülənmiş bələk” (f)

  23.30 “Səs xəzinəmizdən”. Bülbül 

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Yaddaş səhifələri” (Anar - “Sizsiz”) (təkrar)

  00.25 “Gecəniz xeyrə qalsın”. Musiqili veriliş (Xocalı)

  01.00 Xəbərlər                                

  01.10 Orqan musiqisi 

  01.30 Xalq  yaradıcılığı: “Bulaq” (təkrar) 

  02.00 “Həftə”. Analitik - informasiya proqramı  (təkrar)

  03.30 Lirik melodiyalar

  04.00 Xəbərlər

  04.10 Soltan Hacıbəyov –“Karvan” simfonik lövhəsi

  04.20 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar) 

ФОТОГАЛЕРЕЯ
ПОИСК
НОВОСТИ
24-02-2017 | 15:46
24-02-2017 | 15:06
24-02-2017 | 15:02
24-02-2017 | 13:37
24-02-2017 | 12:03
24-02-2017 | 10:46
24-02-2017 | 09:14
24-02-2017 | 09:12
24-02-2017 | 09:09
24-02-2017 | 09:05
ПОГОДА
Баку (25.02.2017) :
Малооблачно Ночью : +4+6 | Днем: +13+15
КУРСЫ ВАЛЮТ
Доллар:
Покупка: 1.735 | Продажа: 1.85

Рубль:
Покупка: 0.0289 | Продажа: 0.0307

Евро:
Покупка: 1.8057 | Продажа: 1.9532
AzTV ПРЕДСТАВЛЯЕТ