ТВ программа
26-09-2016 - 02-10-2016
РАДИО программа
 • Понедельник Понедельник

  03.10.2016                         

  8:00       "Новости"         

  8:30       "Утро". Музыкально-информационная программа  

  11:00     "Новости"         

  11:30     Мультипликационные фильмы           

  11:55     Документальный фильм         

  12:20     Художественный фильм: "Флиппер"

  14:00     "Новости"         

  14:30     Мультипликационные фильмы           

  14:50     "Неделя". Информационно-аналитическая программа        

  16:20     "Современная молодежь Азербайджана"    

  17:00     "Новости"         

  17:30     "Азербайджан - мой край родной"    

  18:00     "Новости" (на русском языке)               

  18:30     "На пути к "Оскару"     

  19:00     "Региональные новости"         

  19:30     "Музыка"          

  20:00     "Новости"         

  20:50     Художественный фильм: "Джейн берёт ружье"        

  22:20     "Совершенно иной"   

  23:10     Художественный фильм: "Прогулка"

  0:00       "Новости"         

  0:30       Художественный фильм: "Прогулка" (продолжение)            

  1:35       "Музыкальная мозаика"          

  2:00       "Новости" (на английском языке)       

  2:15       Джаз    

  2:40       "Совершенно иной"   

  3:30       "Музыкальная сокровищница"            

  5:00       "Новости"         

  5:50       "Современная молодежь Азербайджана"    

  6:20       Документальный фильм         

  7:00       "Новости" (на английском языке)       

  7:15       "Азербайджан - мой край родной"     

  03.10.2016

  6.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02 Verilişlərin açılışı

  6.03 RV proqramı

  6.08 “Nəğməli səhər”

  6.48 Uvertüra və marşlar

  7.00 “Sabahınız  xeyir”   

  7.30 Vətən nəğmələri

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Uğur” 

  10.25 Musiqi çələngi

  11.00 Xəbərlər

  11.05 İdman icmalı

  11.15 “Adın şöhrət, şan yerimiz”. Musiqi proqramı

  11.50 Niyazi – “Qaytağı” və “Vals” əsərləri

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Azərbaycan Radiosu - 90”. “Böyük tənəffüs”. Məktəblilər üçün əyləncəli-intellektual proqram

  12.30 El havaları

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Radionun qızıl fondundan”: Mədinə Gülgün – “Apardı sellər Saranı”

  14.30 “Azərbaycan, yurdum mənim” . Musiqi proqramı

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)                                                                                                               

  15.05 Çıxış edir N-Brazes qrupu

  15.30 “Kino səltənəti”

  16.00 Vasif Adıgözəlovun mahnıları

  16.30 “İgidnamə”

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Çağdaş qələmlər”

  18.35 Vokal və instrumental duetlər

  19.00 Xəbərlər

  19.05 Çıxış edir Azərbaycan incəsənət ustaları

  19.50 Ramiz Zöhrabov – “Bayram lövhələri” süitası

  20.00 Xəbərlər 

  20.15 Gənc muğam ifaçılarının konserti

  20.45 Rəqs musiqisi

  21.00 “Şərq müdrikliyi”

  21.30 Nəğməli axşamlar

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Azərbaycanın musiqi aləmində”

  23.00 “Şirvan şikəstəsi”

  23.30 Ulu öndərin sevdiyi musiqi əsərləri

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Mirzə Şəfi Vazeh (I veriliş) 

  00.20 Melodiyadan - melodiyaya

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Azərbaycan Radiosu - 90”. Üzeyir Hacıbəyli – “Koroğlu” operasından parçalar

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Çağdaş qələmlər”

  02.40 “Unudulmaz ifalar”. Tarzən Sərvər İbrahimov

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Şirvan şikəstəsi”   

  03.40 Oxuyur Qənirə Məmmədova

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”.  Publisistik musiqili proqram  

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”.  Publisistik musiqili proqramın davamı 

 • Вторник Вторник

  04.10.2016                         

  8:00       "Новости"         

  8:30       "Утро". Музыкально-информационная программа  

  11:00     "Новости"         

  11:30     Художественный фильм: "Сумасшедшие гонки"       

  13:00     "Спортивный обзор"  

  13:30     "61!". Интеллектуальная игра              

  14:00     "Новости"         

  14:30     Художественный фильм: "Мальчики-налетчики"     

  16:20     "Современная молодежь Азербайджана"    

  17:00     "Новости"         

  17:30     "Азербайджан - мой край родной"    

  18:00     "Новости" (на русском языке)               

  18:30     "Из истории наших сражений"             

  19:00     "Региональные новости"         

  19:30     "Музыка"          

  20:00     "Новости"         

  20:50     Художественный фильм: "Непобедимые"    

  22:25     Телевизионный фильм: "Садыкджан"             

  23:00     Художественный фильм: "Убей своих друзей"           

  0:00       "Новости"         

  0:30       Художественный фильм: "Убей своих друзей" (продолжение)        

  0:55       Джаз    

  1:25       Художественный фильм: "Влюбленный скорпион" 

  2:00       "Новости" (на английском языке)       

  2:15       Художественный фильм: "Влюбленный скорпион" (продолжение)              

  3:05       "Музыка"          

  3:30       "Музыкальная сокровищница"            

  5:00       "Новости"         

  5:50       "Современная молодежь Азербайджана"    

  6:20       "Из истории наших сражений"             

  7:00       "Новости" (на английском языке)       

  7:15       "Азербайджан - мой край родной"     

  04.10.2016

  6.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02 Verilişlərin açılışı

  6.03 RV proqramı

  6.08 İnstrumental musiqi

  6.35 “Canım Bakı, qanım Bakı”. Musiqi proqramı

  7.00 “Dünyanın gülüş ustaları”

  7.30 Məzəli melodiyalar

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı 

  10.00 Xəbərlər

  10.05 Vokal duetlər

  10.30 “Duyğu yarpaqları”. Arif Abdullazadə

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Elm və həyat”. Radio jurnalı

  11.30 “Radio – 90”. “Xeyrə qənşər”

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Dünyanı tanıyın”. Uşaqlar üçün öyrədici proqram                          

  12.30 “Sənət söhbətləri”

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Ünvanımız Azərbaycandır”

  14.40 Aşıq havaları

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 Tofiq Quliyevin əsərləri

  15.45 Rüfət Mehdiyevin lent yazıları

  16.00 “Yurda sarı”

  16.30 “Qədim Musiqi Alətləri” ansamblının konserti

  16.50 “Mir”.  Dövlətlərarası  Teleradio Şirkətinin  proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün ...”.  Musiqi proqramı

  17.50 “Poeziya dəqiqələri”

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Azərbaycan Radiosu - 90”. “Muğam dünyamız”   

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Həyat, söylə sən kiminsən”

  19.35 Sərdar Fərəcovun mahnıları

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Estrada proqramı

  21.00 “Xatirələr, memuarlar” 

  21.30 Təsniflər. Oxuyur Arif Babayev

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Köhnə, yeni radio”

  22.40 Həcər Rəhimovanın melodiyaları

  23.00 “Axşam görüşləri” 

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Mirzə Şəfi Vazeh  (II veriliş) 

  00.20 “Gecə düşüncə...” 

  00.50 Çıxış edir Rameş Paşayev

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Azərbaycan Radiosu - 90”. “Dünəndən bu günə”

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Sənət söhbətləri” 

  02.40 Oxuyur Sevda Yəhyayeva

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Ünvanımız Azərbaycandır” 

  03.40 Orkestr pyesləri

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram 

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı  

 • Среда Среда

  05.10.2016                         

  8:00       "Новости"         

  8:30       "Утро". Музыкально-информационная программа  

  11:00     "Новости"         

  11:30     Мультипликационные фильмы           

  12:00     Документальный фильм         

  12:30     "Точка соприкосновения"       

  13:00     "Брейн ринг". Интеллектуальная игра            

  14:00     "Новости"         

  14:30     Мультипликационный фильм              

  14:50     Художественный фильм: "Реальные девушки"          

  16:20     "Современная молодежь Азербайджана"    

  17:00     "Новости"         

  17:30     "Азербайджан - мой край родной"    

  18:00     "Новости" (на русском языке)               

  18:30     Телевизионный фильм: "Мирзе Казым бек"

  19:00     "Региональные новости"         

  19:30     "Музыка"          

  20:00     "Новости"         

  20:50     Художественный фильм: "Гуманитарные науки"      

  22:25     "61!". Интеллектуальная игра              

  23:00     "Музыка"          

  23:30     Художественный фильм: "Любовь в словах и картинах"       

  0:00       "Новости"         

  0:30       Художественный фильм: "Любовь в словах и картинах" (продолжение)    

  2:00       "Новости" (на английском языке)       

  2:15       Джаз    

  2:35       Телевизионный фильм: "Мирзе Казым бек"

  3:00       "Точка соприкосновения"       

  3:30       "Музыкальная сокровищница"            

  5:00       "Новости"         

  5:50       "Современная молодежь Азербайджана"    

  6:20       Документальный фильм         

  7:00       "Новости" (на английском языке)       

  7:15       "Азербайджан - мой край родной"     

  05.10.2016

  6.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02 Verilişlərin açılışı

  6.03 RV proqramı

  6.08 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram 

  6.48 El təranələri

  7.00 “Xeyrə qənşər”

  7.30 Sabir Əliyevin iştirakı ilə konsert

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  10.00 Xəbərlər

  10.05 Xəyyam Mirzəzadənin əsərləri

  10.50 “Şair öz səsində”. Cavad Zeynal

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Unudulmaz ifalar”. Kaman ifaçısı Ədalət Vəzirov

  11.30 “İrəvan çuxuru”

  12.00 Xəbərlər                                                                                                                                      

  12.05 “Sabaha pəncərə”

  12.30 Tahir Əkbərin mahnıları

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Muğam dünyamız”  

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Azərbaycan təbiəti”. Radio jurnalı

  15.30 Marşlar

  15.40 “İgidnamə”

  16.00 Müəllimlər gününə həsr olunmuş bayram konserti

  16.50 “Mir”.  Dövlətlərarası  Teleradio Şirkətinin  proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”. Musiqi proqramı  

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Əli Tudə - “Şair həyatının nəğmələri”

  18.35 “Uçur durna qatarı”. Musiqi proqramı

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Musiqisiz bir gün, ömürdən deyil”. Qaboy ifaçısı Kamil Cəlilov

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Musiqi kaleydoskopu

  21.00 “Elçi daşı” Əvəz Süleyman

  21.30 Vokal qrupların konserti

  22.00 Xəbərlər           

  22.10 “Abidələrimiz” 

  22.40 Oxuyur Gülay Zeynalova

  23.00 “Azərbaycan Radiosu - 90”. “Muğam”. Radio jurnalı

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Mirzə Şəfi Vazeh (III veriliş)

  00.20 Musiqi çələngi

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Səhnə əsərlərindən parçalar

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Duyğu yarpaqları”. Arif Abdullayev

  02.40 Çıxış edir “Suvar” instrumental ansamblı

  03.00 Xəbərlər

  03.10 Estrada konserti

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

 • Четверг Четверг

  06.10.2016                         

  8:00       "Новости"         

  8:30       "Утро". Музыкально-информационная программа  

  11:00     "Новости"         

  11:30     Мультипликационные фильмы           

  11:50     Документальный фильм         

  12:20     Художественный фильм: "Микроб и Бензин"             

  14:00     "Новости"         

  14:30     Художественный фильм: "Кулак легенды"   

  16:20     "Современная молодежь Азербайджана"    

  17:00     "Новости"         

  17:30     "Азербайджан - мой край родной"    

  18:00     "Новости" (на русском языке)               

  18:30     "История Азербайджана"        

  19:00     "Региональные новости"         

  19:30     "Музыка"          

  20:00     "Новости"         

  20:50     Художественный фильм: "Выходные"             

  22:10     "Лично Вы"      

  22:55     "Музыка"          

  23:30     Художественный фильм: "Защитник"              

  0:00       "Новости"         

  0:30       Художественный фильм: "Защитник" (продолжение)           

  2:00       "Новости" (на английском языке)       

  2:15       Джаз    

  2:45       "История Азербайджана"        

  3:15       "Лично Вы"      

  4:00       "Новости"         

  4:45       Футбол. Отборочный тур Чемпионата Мира. Бразилия - Боливия   

  6:45       Телевизионный фильм             

  7:00       "Новости" (на английском языке)       

  7:15       "Азербайджан - мой край родной"

  06.10.2016

  6.00  Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02  Verilişlərin açılışı

  6.03  RV proqramı

  6.08 “Əsgər andı”. Musiqi proqramı

  6.30 Çıxış edir xalq ifaçıları

  7.00 “İrəvan çuxuru” 

  7.30 Rauf Məmmədovun melodiyaları

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Soruşun cavab verək” 

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram

  11.50 Rəqslər

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Yaşıl planet”. Uşaqlar üçün proqram                                                                                              

  12.30 “Dünyanı bəzəyənlər”

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Poeziya dəqiqələri”. Tofiq Nurəli

  14.20 Oqtay Kaziminin melodiyaları

  14.45 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Vətən yaşasın”

  15.25 “Nəğmə dolu bir ürəyəm”. Musiqi proqramı

  16.05 Populyar musiqi əsərləri

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün... ”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Muğam dəsgahlarımız

  18.50 Rəqs ritmləri

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Duyğu yarpaqları”

  19.35 Faiq Sücətdinovun mahnıları

  20.00 Xəbərlər

  20.15 “Yadigar səslər, unudulmaz ifalar”. Mahrux Muradova, İslam Rzayev və Həmid Haqverdiyev

  21.00 “Qərib axşamlar” 

  21.30 Çıxış edir gənc ifaçılar

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Qum saatı”  

  22.40 Lirik instrumental musiqi

  23.00 “Azərbaycan Radsiosu-90”. “Axşam görüşlərindən seçmələr” 

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Məhəmməd Hadi (I veriliş) 

  00.20 “Yaddaş səhifələri”  

  00.35 Oxuyur Zeynəb Behbudova

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Hacıbaba Bağırovun iştirak etdiyi komediyalardan parçalar

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Dünyanı bəzəyənlər”  

  02.40 Sözsüz mahnılar

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Qərib axşamlar”   

  03.40 Aşıq Mikayıl Azaflının lent yazıları

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  05.00 Xəbərlər         

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı 

 • Пятница Пятница

  30.09.2016                         

  8:00       "Новости"         

  8:30       "Утро". Музыкально-информационная программа  

  11:00     "Новости"         

  11:30     "Садоводство"               

  12:00     Мультипликационные фильмы           

  12:30     "Киноштрих"  

  13:00     "Я азербайджанец". Интеллектуальная игра               

  14:00     "Новости"         

  14:30     Художественный фильм: "Три дня на убийство"        

  16:20     "Современная молодежь Азербайджана"    

  17:00     "Новости"         

  17:30     "Азербайджан - мой край родной"    

  18:00     "Новости" (на русском языке)               

  18:30     Телевизионный фильм: "Семендер Рзаев"   

  19:00     "Региональные новости"         

  19:30     "Музыка"          

  20:00     "Новости"         

  20:50     "Музыкальная мозаика"          

  21:25     Телевизионный фильм: "Надир Зейналов"   

  22:00     "Творцы и исполнители"         

  0:00       "Новости"         

  0:30       Художественный фильм: "Стив Джобс"          

  2:00       "Новости" (на английском языке)       

  2:15       Художественный фильм: "Стив Джобс" (продолжение)       

  2:45       "Музыкальная мозаика"          

  3:00       "Киноштрих"  

  3:30       "Музыкальная сокровищница"            

  5:00       "Новости"         

  5:50       "Современная молодежь Азербайджана"    

  6:20       "Садоводство"               

  7:00       "Новости" (на английском языке)       

  7:15       "Азербайджан - мой край родной"     

  30.09.2016

  6.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02 Verilişlərin açılışı

  6.03 RV proqramı

  6.08 “Ovqat”.  Musiqili-əyləncəli proqram

  6.48 Xor miniatürləri

  7.00 “Səni zəmanə yetirməz”

  7.30 “İrs” folklor ansamblının konserti

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Bizdən sonra”

  10.35 Əziz Əkbər Əzizlinin mahnıları

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Kino və musiqi”

  11.50 Saz havaları

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Haydı, qoçaqlar”. Uşaqlar üçün idman proqramı

  12.25 Təsniflər. Oxuyur Süleyman Abdullayev

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Yadigar səslər”. Gülxar Həsənova

  14.30 “Hərb tariximizdən”

  14.45 Qəhrəmanlıq nəğmələri

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Yaddaş səhifələri”

  15.20 Dadaş Dadaşov - XÇA orkestri üçün “Süita”

  15.30 “Əsrlərə səyahət”

  15.50 “Payız şənlikləri”. Musiqi proqramı

  16.20 Nizami Gəncəvi – “El bir olsa” poeması

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Dünəndən bu günə”. Səxavət Məmmədov

  18.50 İnstrumental melodiyalar

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Dədə sözü yerdə qalmaz”

  19.35 Aydın Ağasıyevin mahnıları

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Musiqi çələngi

  21.00 “Söz nəhəngləri”

  21.30 Romans axşamı

  22.00 Xəbərlər

  22.10 Oxuyur İradə İbrahimova

  22.30 “Söz naxışı”

  23.00 Muğam axşamı

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Molla Vəli Vidadi (II veriliş)

  00.20 Estrada proqramı

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Azərbaycan Radiosu - 90”. Zülfüqar Hacıbəyov – “Aşıq Qərib” operasından parçalar

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Bizdən sonra” 

  02.40 Oxuyur Elşad Qarayev

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Söz naxışı”   

  03.40 Lirik melodiyalar

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  05.00 Xəbərlər         

  05.10 Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı 

 • Суббота Суббота

  01.10.2016                         

  8:00       "Новости"         

  8:30       "Утро". Музыкально-информационная программа  

  11:00     "Новости"         

  11:30     Художественный фильм: "Мои африканские приключения"             

  12:45     "Находчивые"

  13:30     "Шахматный клуб"      

  14:00     "Новости"         

  14:30     Художественный фильм: "Блондинка в законе-2"    

  16:00     "Туран"              

  16:30     "Сельский час"              

  17:00     "Новости"         

  17:30     "Новости кино"             

  18:00     "Новости" (на русском языке)               

  18:30     "Азербайджан - мой край родной"    

  19:20     "Наша планета"            

  20:00     "Новости"         

  20:30     "Музыка"          

  21:20     Художественный фильм: "Три сердца"           

  23:00     "В этот вечер"

  0:00       "Новости"         

  0:30       "Ретро". Художественный фильм: "Развод по-итальянски" 

  2:25       "Музыкальная мозаика"          

  2:55       Телевизионный фильм: "Хуршидбану Натаван"         

  3:30       "В этот вечер"

  4:30       "Наша планета"            

  5:00       "Новости"         

  5:30       "Сельский час"              

  6:00       "Новости кино"             

  6:15       "Туран"              

  6:45       Документальный фильм         

  7:35       "Азербайджан - мой край родной"    

  8:00       Мультипликационные фильмы            

  01.10.2016

  6.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02 Verilişlərin açılışı

  6.03 RV proqramı

  6.08 Şənbə təranələri

  6.40 Rəqs musiqisi

  7.00 “Müdriklər belə deyib”

  7.30 Əlibaba Məmmədovun mahnıları

  8.00 RV proqramı

  8.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Çələng”. Musiqili veriliş 

  10.50 Dəraməd və rənglər

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram

  11.50 Orkestr pyesləri

  12.00 “Gəzdim Azərbaycanı”

  12.30 “Yadigar səslər”. Anatollu Qəniyev

  13.00 Xəbərlər

  13.05 “Boğça”

  13.25 Musiqi mozaikası

  14.00 RV proqramı

  14.05 “Azərbaycan əsgəri”

  14.25 “Hoydu vətən oğulları”. Musiqi proqramı

  14.40 Aşıq havaları

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)  

  15.10 “Uşaqdan xəbər al”. Uşaqlar üçün əyləncəli proqram

  15.30 Oxuyur Mənsum İbrahimov

  16.00 “İdman”. Radio jurnalı

  16.20 “Ana dünyası”. Musiqi kompozisiya

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”. Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Səngərə məktub”

  18.25 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  18.40 Payız lövhələri

  19.00 “Xəzinə inciləri”. Musiqili veriliş

  20.05 Hacı Xanməmmədov tar ilə simfonik orkestri üçün 1-li konsert

  20.30 “Azərbaycan Radiosu - 90”. Seyid Şuşinskinin lent yazıları

  21.00 “Payız düşüncələri” 

  21.40 Lirik instrumental musiqi

  22.00 Xəbərlər                       

  22.10 “O səsin sorağında”. İnci Şirvanlı

  23.00 “El havası”

  23.30 Tofiq Quliyevin mahnıları

  00.00 Xəbərlər

  00.10 Azərbaycan operettalarından ariya, xor və rəqslər

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Musiqi kaleydoskopu

  02.00 Xəbərlər

  02.10  Zərb muğam, təsnif və rənglər

  03.00 Xəbərlər

  03.10 Populyar musiqi əsərləri

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram 

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”.  Publisistik  musiqili  proqramın davamı

 • Воскресенье Воскресенье

  02.10.2016                         

  9:00       "Настроение" 

  10:30     "Панорама недели" (на английском)               

  11:00     Мультипликационные фильмы           

  11:30     "Азербайджан - мой край родной"    

  12:00     "Служу Республике Азербайджан"    

  13:00     "Мир мугама"                

  14:00     "Новости"         

  14:30     "Вкусный Мир"             

  15:00     Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Юнайтед" - "Сток Сити"   

  17:00     "Новости"         

  17:30     Художественный фильм: "Алан Партридж"  

  19:00     "Я азербайджанец". Интеллектуальная игра               

  20:00     "Неделя". Информационно-аналитическая программа        

  21:30     "Брейн ринг".  Интеллектуальная игра           

  22:30     "Признанные"

  0:00       Художественный фильм: "Любовь с препятствиями"             

  1:30       "Музыка"          

  2:05       Художественный фильм: "Бертон и Тейлор"               

  3:30       "Настроение" 

  5:00       "Неделя". Информационно-аналитическая программа        

  6:30       "Вкусный Мир"             

  7:00       "Азербайджан - мой край родной"    

  7:30       Мультипликационные фильмы            

  02.10.2016

  6.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02 Verilişlərin açılışı

  6.03 RV proqramı

  6.08 “Vətənin keşiyində”. Musiqi proqramı

  6.30 “El havası” 

  7.00 Zamiq Əliyevin melodiyaları

  7.30 “Şəbəkə” bədii – informasiya proqramı 

  8.00 RV proqramı

  8.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  9.45 “Azərbaycan Radiosu - 90”. “Unudulmaz ifalar”. Həsən Məhərrəmov

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Sabahınız  xeyir”.  Bədii-əyləncəli proqram

  10.40 “Anasının balası”

  11.00 Xəbərlər

  11.05 “Çələng”. Musiqili veriliş 

  11.50 Hərbi marşlar

  12.00 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  12.15 Populyar estrada müğənnilərinin iştirakı ilə konsert

  13.00 Xəbərlər

  13.05 RV proqramı   

  13.10 Süleyman Ələsgərovun mahnıları

  13.30 “Məktəb illəri”

  13.50 Musiqi lövhələri

  14.00 Muğam saatı

  15.00 “Vətən varsa, biz də varıq”. Radio-kompozisiya

  15.35 Çıxış edir ART Vaqif Mustafazadə adına “Sevil” vokal instrumental ansamblı

  16.00 “Bəhər” 

  16.20 Gənc xanəndələrin ifalarında təsnif və xalq mahnıları

  17.00 RV proqramı

  17.05 “Əsgər istəyi”

  18.00 Xəbərlər

  18.10 “Gəzdim Azərbaycanı”  

  18.40 “Ana torpaq”. Musiqi proqramı

  19.00 “Radionun qızıl fondundan”: Məsihinin qəzəlləri

  19.30 Xalq yaradıcılığı: “Bulaq”

  20.00 “Həftə”. Analitik-informasiya proqramı

  21.30 “Axşam görüşləri” 

  22.30 Kino musiqisi

  23.00 “Unudulmayanlar”                                                                                                        

  23.30 Çıxış edir “Koroğlu” ansamblı

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Yaddaş səhifələri” 

  00.25 “Gecəniz xeyrə qalsın”. Musiqili veriliş

  01.00 Xəbərlər                                

  01.10 Azərbaycan musiqili komediyalarından parçalar

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Şəbəkə”

  02.40 Oxuyur Güldanə Cavadzadə

  03.00 Xalq  yaradıcılığı: “Bulaq” 

  03.30 Aşıq Cəlil Qəhrəmanovun lent yazıları

  04.00 Xəbərlər

  04.10 Estrada rəqsləri

  04.20 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram 

ФОТОГАЛЕРЕЯ
ПОИСК
НОВОСТИ
30-09-2016 | 13:05
30-09-2016 | 13:03
30-09-2016 | 12:29
30-09-2016 | 12:25
30-09-2016 | 12:21
30-09-2016 | 12:20
29-09-2016 | 15:35
29-09-2016 | 15:33
29-09-2016 | 13:52
29-09-2016 | 13:50
ПОГОДА
Баку (01.10.2016) :
Облачно Ночью : +13+15 | Днем: +19+21
КУРСЫ ВАЛЮТ
Доллар:
Покупка: 1.5927 | Продажа: 1.6902

Рубль:
Покупка: 0.0248 | Продажа: 0.0268

Евро:
Покупка: 1.7794 | Продажа: 1.898
AzTV ПРЕДСТАВЛЯЕТ