ТВ программа
16.04.2018 -22.04.2018
РАДИО программа
 • Понедельник Понедельник

  16.04.2018     

  8:00     "Новости"

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа

  11:00   "Новости"

  11:30   "Музеи Азербайджана"

  12:00   "Музыка"

  12:30   "Неделя". Информационно-аналитическая программа

  14:00   "Новости"

  14:30   "Наша планета"

  15:20   "Я азербайджанец". Интеллектуальная игра

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"

  17:30   "Азербайджан - мой край родной"

  18:00   "Новости" (на русском языке)

  18:30   "На пути к "Оскару"

  19:00   "Региональные новости"

  19:30   "Музыка"

  20:00   "Новости" 

  20:50   "Пульс дня"

  21:30   "Отличник". Интеллектуальная игра

  22:30   Художественный фильм: "Механик"

  0:00     "Новости" 

  0:30     Художественный фильм: "Жизнь Дэвида Гейла"

  2:00     "Новости" (на английском языке) 

  2:15     Художественный фильм: "Жизнь Дэвида Гейла" (продолжение)

  2:45     Джаз

  3:00     "Родной язык"

  3:15     "Пульс дня"

  3:55     Музыка

  4:20     Телевизионный фильм

  5:00     "Новости" 

  5:30     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:00     "На пути к "Оскару"

  6:30     Телевизионный фильм

  7:00     "Новости" (на английском языке) 

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"

  16.04.2018

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Nəğməli səhər”

  06.48 Rənglər

  07.00 “Sabahınız xeyir”  (təkrar)

  07.30 Çıxış edir vokal və instrumental qruplar

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Uğur” (Bakıdakı 70 saylı məktəb-lisey şagirdlərinin uğurları)   

  10.25 ART Əhsən Dadaşov adına XÇA ansamblının konserti  

  11.00 Xəbərlər

  11.05 İdman icmalı

  11.20 Melodiyadan-melodiyaya

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Böyük tənəffüs” (Dostumun uğurları. Başqalarının uğuruna şagirdlərin münasibəti) (təkrar)

  12.25 Anonslar

  12.30 Azərbaycan xalq mahnıları  

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti  

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 Mir Məhəmməd Ağa –“Sevgi şəbnəmi” (f)

  14.30 Çıxış edir instrumental ansambllar

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)                                                                                                               

  15.05  Duetlər

  15.30 “Kino səltənəti” (Əjdər İbrahimov və milli kinomuz) (f)  

  16.00  Çıxış edirlər Möhlət Müslümov (tar), Munis Şərifov (kamança)

  16.20 “Yazıya pozu yoxmuş” (Şirvanşahlar sarayı) (təkrar)

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”. Musiqi proqramı  

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Populyar müğənnilərin konserti  

  18.45 Sözsüz mahnılar

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Çağdaş qələmlər” (Tahir Talıblı-70)

  19.35 Estrada konserti

  20.00 Xəbərlər 

  20.15 “Kino və musiqi”. Musiqili veriliş (Ramiz Mirişli) (doğum günü)

  20.45 Simfonik rəqslər

  21.00 Rəşid Təhməzoğlu - “Dağlara məktub” (poema) (f)

  21.30 Ələkbər Tağıyevin mahnıları (xatirə günü)

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Azərbaycanın musiqi aləmində”

  23.00 “İlmə” (Folklor və arıçılıq)

  23.30 Romans axşamı  

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Şah İsmayıl Xətai  (I veriliş) (f)

  00.20 Operettalardan mahnı və duetlər  

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Fikrət Əmirov – “1001 gecə” baletindən fraqmentlər

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Çağdaş qələmlər” (təkrar)

  02.40 Caz musiqisi  

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “İlmə” (təkrar)

  03.40 Qəmbər Hüseynlinin mahnıları (doğum günü)

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı  (təkrar)

 • Вторник Вторник

  17.04.2018     

  8:00     "Новости"

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа

  11:00   "Новости"

  11:30   Художественный фильм: "Агент Коди Бэнкс 2"

  13:00   "Музыка"

  13:30   "Спортивный обзор"

  14:00   "Новости"

  14:30   "Пульс дня"

  15:20   "Что? Где? Когда?". Интеллектуальная игра

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"

  17:30   "Азербайджан - мой край родной"

  18:00   "Новости" (на русском языке)

  18:30   Телевизионный фильм

  19:00   "Региональные новости"

  19:30   "Музыка"

  20:00   "Новости" 

  20:50   "Пульс дня"

  21:30   "Азербайджанский язык"

  22:20   Художественный фильм: "Рики Бобби: Король дороги"

  0:00     "Новости" 

  0:30     Художественный фильм: "Защитник"

  2:00     "Новости" (на английском языке) 

  2:15     Джаз

  2:30     "Спортивный обзор"

  3:00     "Пульс дня"

  3:40     "Музыка"

  4:00     "Азербайджанский язык"

  5:00     "Новости" 

  5:30     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:00     "Музыка"

  6:30     Телевизионный фильм

  7:00     "Новости" (на английском языке) 

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"

  17.04.2018

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 Çıxış edir vokal qruplar

  06.30 Estrada mahnıları

  07.00 “Dünyanın gülüş ustaları” (İlf – Petrov – “Qızıl dana”) (f)

  07.30 “Nəğməli Bakı”. Musiqi proqramı

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı 

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 Çıxış edir instrumental heyətlər

  10.30 “Duyğu yarpaqları”. Məmməd Rahim (f)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Elm və həyat”. Radio jurnalı (Alternativ enerji. Nüvə enerjisi)   

  11.30 “Xeyrə qənşər” (Nazilə Gültac. Şeirlərimizdə yaz ovqatı)

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Dünyanı tanıyın”. Uşaqlar üçün öyrədici proqram (Kanar adalarının incisi-İsla Bonita)

  12.25 Anonslar

  12.30 “Dünyanı bəzəyənlər” (Ramiz Mirişli) (f)

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Ünvanımız Azərbaycandır” (Moskvadakı Azərbaycan diasporunun rəhbəri Səadət Qarayeva) (təkrar)  

  14.40 Aşıq havaları

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 Melodiyadan - melodiyaya

  15.55 Anonslar  

  16.00 “Yurda sarı” (Yurdundan didərgin düşənlər. Zəngilanın Vejnəli kəndi) (təkrar)

  16.30 Oxuyur Nisə Qasımova  

  16.50 “Mir”.  Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”. Musiqi proqramı

  17.50 “Poeziya dəqiqələri”. Habil Vəliyev (f)

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Musiqi kaleydoskopu

  18.55 Anonslar

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Yadigar səslər”. Musiqili veriliş (Lütfiyar İmanov) (doğum günü) (f)

  19.45 Musiqi lövhələri

  20.00 Xəbərlər

  20.15 “Muğamdan rəqsədək”. Musiqi proqramı

  21.00 “Xatun”. Radio jurnalı (Müşkünaz xanım) (f)

  21.30 Nəğməli axşamlar

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Köhnə, yeni radio” (Tofiq Manafov) (f)

  22.40 Ramiz Mirişlinin mahnıları (xatirə günü)

  23.00 “Axşam görüşləri” (Lütfiyar İmanov-90) (təkrar)

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Şah İsmayıl Xətai (II veriliş) (f)

  00.20 “Gecə düşüncə...” (Almas İldırım) (təkrar) 

  00.50 Orkestr pyesləri

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Əbədiyaşarlar”. Musiqi proqramı  

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Dünyanı bəzəyənlər” (təkrar)

  02.40 Caz musiqisi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Ünvanımız Azərbaycandır”  (təkrar)

  03.40 “Bakı gecələri”. Musiqi proqramı  

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı  (təkrar)

 • Среда Среда

  18.04.2018     

  8:00     "Новости" 

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа

  11:00   "Новости" 

  11:30   Художественный фильм: "Королевство полной луны"

  12:55   "Музыка"

  13:30   "Точка соприкосновения"

  14:00   "Новости" 

  14:30   "Пульс дня"

  15:20   Телевизионный фильм

  16:00   "Музыка"

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости" 

  17:30   "Азербайджан - мой край родной"

  18:00   "Новости" (на русском языке)

  18:30   Телевизионный фильм

  19:00   "Региональные новости"

  19:30   "Музыка"

  20:00   "Новости" 

  20:50   "Пульс дня"

  21:30   "61!". Интеллектуальная игра

  22:00   Художественный фильм: "Невидимый гость"

  0:00     "Новости"

  0:30     Художественный фильм: "Репликант"

  2:00     "Новости" (на английском языке) 

  2:15     Джаз

  2:30     "Точка соприкосновения"

  3:00     "Пульс дня"

  3:40     "Музыка"

  4:10     "В поисках времени"

  5:00     "Новости" 

  5:30     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:00     "Музыка"

  6:30     Телевизионный фильм

  7:00     "Новости" (на английском языке) 

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"

  18.04.2018

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram     

  06.48 İnstrumental fantaziyalar  

  07.00 “Xeyrə qənşər” (təkrar)

  07.30 El havaları

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 Mahnı qanadlarında

  10.50 “Şair öz səsində”. Musa Urud (f)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 İnstrumental musiqi

  11.30 “Obalardan-babalardan” (Aşıq Əhməd Sadaxlının yaradıcılığına bir baxış)

  12.00 Xəbərlər                                                                                                                                      

  12.05 “Sabaha pəncərə” (Telefon, yoxsa kitab? Nəyə üstünlük veririk?)

  12.25 Çıxış edir ART Vaqif Mustafazadə adına “Sevil” vokal ansamblı

  12.40 İnstrumental musiqi

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Muğam dünyamız” (Muğama dair yeni nəşrlər)

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Azərbaycan təbiəti”. Radio jurnalı (Turizmin inkişafı Azərbaycanı xarici ölkələrdə daha da tanıtdırır                                                    

  Tarix institutunun şöbə müdiri, tarix elmləri doktoru Qasım Hacıyev)

  15.25 Anonslar

  15.30 “İgidnamə” (Ərəstun Mahmudov) (f)

  15.50 Marşlar

  16.00 “Vətən nəğmələri”. Musiqili veriliş  

  16.50 “Mir”.  Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”. Musiqi proqramı  

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Estrada kaleydoskopu  

  18.40 Çıxış edir instrumental ansambllar

  19.00 Xəbərlər

  19.05 Mahnı çələngi  

  19.45 Zərb muğamlar  

  20.00 Xəbərlər

  20.15 “Sən bir nəğmə, mən bir nəğmə”. Musiqi proqramı  

  21.00 “İlham çeşməsi” (Muzeylər Günü. Azərbaycan İncəsənət Muzeyi) 

  21.30 Çıxış edir ART Səid Rüstəmov adına XÇA orkestri  

  22.00 Xəbərlər           

  22.10 “Abidələrimiz” (Naxçıvan abidələri. İlin İslam paytaxtı)  

  22.40 Rəşid Behbudovun ifasında dünya xalqlarının melodiyaları

  23.00 Ötən illərin nəğmələri  

  00.00  Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Şah İsmayıl Xətai  (III veriliş) (f)

  00.20 Zülfüqar Hacıbəyov- “Aşıq Qərib” operasından parçalar

  01.00  Xəbərlər

  01.10 Azərbaycan bəstəkarlarının musiqi komediyalarından parçalar

  02.00  Xəbərlər

  02.10 “Duyğu yarpaqları”. Məmməd Rahim (təkrar)  

  02.40 Caz musiqisi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 Azərbaycan müğənnilərinin ifasında xarici mahnılar  

  04.00  Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Четверг Четверг

  19.04.2018     

  8:00     "Новости" 

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа

  11:00   "Новости" 

  11:30   Художественный фильм: "Лучший удар"

  13:00   "Отличник". Интеллектуальная игра

  14:00   "Новости" 

  14:30   "Пульс дня"

  15:20   Телевизионный фильм

  16:00   "Музыка"

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости" 

  17:30   "Азербайджан - мой край родной"

  18:00   "Новости" (на русском языке)

  18:30   "История Азербайджана"

  19:00   "Региональные новости"

  19:30   "Музыка"

  20:00   "Новости"

  20:50   "Пульс дня"

  21:30   "Музыка"

  22:10   Художественный фильм: "Внезапная смерть"

  0:00     "Новости"

  0:30     Художественный фильм: "Крид: Наследие Рокки"

  2:00     "Новости" (на английском языке) 

  2:15     Художественный фильм: "Крид: Наследие Рокки" (продолжение)

  3:00     "Пульс дня"

  3:40     "История Азербайджана"

  4:10     "Палитра АРТ"

  5:00     "Новости" 

  5:30     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:00     "Музыка"

  6:30     Телевизионный фильм

  7:00     "Новости" (на английском языке) 

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"

  19.04.2018

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 İnstrumental ansamblların konserti  

  06.30 Musiqi mozaikası  

  07.00 “Obalardan-babalardan” (təkrar)  

  07.30 Çıxış edir  “Koroğlu” ansamblı   

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Soruşun cavab verək” (Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial  Müdafiə 

  Fondunun əməkdaşları qonağımızdır) (canlı)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili -əyləncəli proqram  (təkrar)

  11.50 Yallılar

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Yaşıl planet” (İqlim qurşaqları)

  12.25 Anonslar                                                                                                                   

  12.30 “Sənət söhbətləri” (Bahar tablolarda) (f)  

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Poeziya dəqiqələri”. Tahir Eminov (f)

  14.20 Oxuyurlar Günay İmamverdiyeva və Sərxan Bünyadzadə

  14.45 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Vətən yaşasın” (Polkovnik-leytenant Elmar Hüseynovun döyüş yolu)

  15.25 “Ana Vətən”. Musiqi proqramı  

  16.00 “Yaz düşüncələri” (Afaq Bəşirqızı)                                     

  16.40 Musiqi dəqiqələri  

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün... ”. Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Çıxış edir populyar müğənnilər  

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Ədəbi dünyamız” (Xalidə Hasilova) (f)  

  19.35 Çıxış edirlər Abbas Bağırov və Ənvər Sadıxov  

  20.00 Xəbərlər

  20.15 “Muğamdan-rəqsədək”. Musiqi proqramı  

  21.00 “Dastandan üzü bəri” (Bu dağlar ulu dağlar. İlham Qəhrəmanlı)

  21.30 Oxuyurlar Azərin və Samir Cəfərov 

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Qum saatı” (Əmək qəhrəmanı Sevil Qazıyeva)

  22.40 Estrada konserti

  23.00 “Axşam görüşlərindən seçmələr” (Nəsibə Zeynalova) (f)

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Mir Möhsün Nəvvab (I veriliş) (f)

  00.20 “Yaddaş səhifələri” (Orxan Kamal -“Nazim haqqında xatirələr”)

  00.35 Televiziya tamaşalarına yazılmış musiqi

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Əfrasiyab Bədəlbəyli - “Qız qalası” baletindən fraqmentlər  

  02.00 Xəbərlər

  02.10  “Sənət söhbətləri” (təkrar)

  02.40 Caz musiqisi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Dastandan üzü bəri” (təkrar)

  03.40 Qalib Həsənoğlunun əsərləri (doğum günü)

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər         

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Пятница Пятница

  20.04.2018     

  8:00     "Новости" 

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа

  11:00   "Новости" 

  11:30   "Садоводство"

  12:00   Художественный фильм: "Как громом пораженный"

  13:30   "Мир студента"

  14:00   "Новости" 

  14:30   "Пульс дня"

  15:20   "Брейн ринг". Интеллектуальная игра

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости" 

  17:30   "Азербайджан - мой край родной"

  18:00   "Новости" (на русском языке)

  18:30   Телевизионный фильм

  19:00   "Региональные новости"

  19:30   "Музыка"

  20:00   "Новости"

  20:50   "Пульс дня"

  21:30   "Творцы и исполнители"

  23:00   Художественный фильм: "Черная месса"

  0:00     "Новости"

  0:30     Художественный фильм: "Черная месса" (продолжение)

  1:25     Джаз

  2:00     "Новости" (на английском языке) 

  2:15     "Пульс дня"

  2:55     Телевизионный фильм

  3:30     "Творцы и исполнители"

  5:00     "Новости" 

  5:30     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:00     "Садоводство"

  6:30     Телевизионный фильм

  7:00     "Новости" (на английском языке) 

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"

  20.04.2018

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram (f)

  06.48 Vaqif Gərayzadənin instrumental musiqisi  

  07.00 “Ulduzlar sönmür” (Nəsibə Zeynalova) (doğum günü) (f)

  07.30 Şən melodiyalar

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Bizdən sonra” (Zəlimxan Yaqubla son görüşdən) (f)

  10.35 “Vətənim mənim”. Musiqi proqramı  

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 Səbinə Ərəbli və Babək Niftəliyevin konserti  

  11.40 İnstrumental el havaları  

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Navalça”. Uşaqlar üçün proqram (Nəbi Xəzrinin uşaqlar üçün əsərləri)

  12.35 Estrada konserti  

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 Çıxış edir instrumental ansambllar  

  14.30 “Hərb tariximizdən” (General-mayor Qamboy Vəzirov haqqında)

  14.45 Vətənpərvərlik mahnıları  

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Yaddaş səhifələri”  (Elçin - “Mahmud və Məryəm”. XIV hissə) (f)

  15.20 Musiqi lövhələri

  15.30 “Əsrlərə səyahət” (Nağıllar aləminə səyahət)

  15.50 Rəşid Şəfəqin uşaq mahnıları  

  16.00 “İdman”. Radio jurnalı

  16.45 Anonslar

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”. Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Axşamçağı”. Musiqili veriliş (Mustafa Aşurov)

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Elçi daşı” (Naşir, yazıçı Şəddat Cəfərov)  

  19.35 Brilliant Dadaşova və Azər Zeynalovun konserti  

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Musiqi mozaikası  

  20.45 Oxuyurlar Samira Allahverdiyeva və Xəyyam Nisanov  

  21.00 “Dünya bir nağıldır” (Nağıllarda sehrli varlıqlar)

  21.30 Çıxış edir ART Gülarə Əliyeva adına “Dan ulduzu” instrumental ansamblı

  22.00 Xəbərlər

  22.10 Retro duetlər

  22.30 “Söz naxışı” (Xalqların dünyagörüşündə çiçəklərin anlamı)    

  23.00 Muğam axşamı

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Mir Möhsün Nəvvab (II veriliş) (f) 

  00.20 Nəsibə Zeynalovanın iştirakı ilə musiqili komediyalardan parçalar (doğum günü)

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Əbədiyaşarlar”. Musiqili veriliş

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Bizdən sonra” (təkrar)

  02.40 Caz musiqisi

  03.00 Xəbərlər

  03.10  “Dünya bir nağıldır” (təkrar)   

  03.40 “Səs xəzinəmizdən”. Cabbar Qaryağdıoğlu  

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Суббота Суббота

  21.04.2018     

  8:00     "Новости" 

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа

  11:00   "Новости" 

  11:30   Художественный фильм: "Звезда сцены"

  12:55   "Находчивые"

  13:30   "Шахматный клуб"

  14:00   "Новости" 

  14:30   "Пульс дня"

  15:10   "Музыка"

  16:00   "Туран"

  16:30   "Сельский час"

  17:00   "Новости" 

  17:30   "Новости кино" 

  18:00   "Новости" (на русском языке)

  18:30   Телевизионный фильм

  19:00   "Региональные новости"

  19:30   "Музыка"

  20:00   "Новости" 

  20:50   "Наша планета"

  21:30   "Что? Где? Когда?". Интеллектуальная игра

  22:30   "В этот вечер"

  23:30   "Музыка"

  0:00     "Новости" 

  0:30     Ретро. Художественный фильм: "Шербурские зонтики"

  2:10     "Музыка"

  2:45     Телевизионный фильм

  3:15     "Наша планета"

  4:00     "В этот вечер"

  5:00     "Новости" 

  5:30     "Меджлиси-унс" 

  6:30     "Новости кино" 

  6:45     "Туран"

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"

  21.04.2018

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Bakı bulvarı”. Musiqi proqramı  

  06.30 Gənc musiqiçilərin konserti

  07.00 “Çiçək yağışı”  (İbrahim Göyçaylı) (f)

  07.30 Şənbə təranələri  

  08.00 RV proqramı

  08.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  08.55 Anonslar

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Çələng”. Musiqili veriliş

  10.50 Rəqslər  

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram (təkrar)

  11.50 Oyun havaları  

  12.00 “Tarix pıçıldayan məkanlar” (Qobustan) (f)

  12.30 İnstrumental heyətlərin çıxışı

  13.00 Xəbərlər

  13.05 “Boğça”. Uşaqlar üçün  folklor toplusu (Milli musiqimizi yaşadanlar)    

  13.25 Estrada konserti  

  14.00 RV proqramı

  14.05 “Azərbaycan əsgəri” (Türkiyəyə səfər edən şəhid övladları ilə söhbət)

  14.25 Xalq havaları və rəqsləri  

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)  

  15.10 “Bəhər” (İtməyən, unudulmayan yaxşılıq)  

  15.30 Oxuyurlar Sevda Yəhyayeva və Elton Hüseynəliyev  

  15.50 “Böyük çöl” (Şəms Təbrizi) (f)

  16.20 “Klassik irsimizdən” (Mirzə Ələsgər Növrəs) (f)  

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”. Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Səngərə məktub” (Psixologiya elmləri doktoru, professor Ramiz Əliyev)

  18.25 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı   

  18.40 Oxuyur Ramil Qasımov (fortepiano ilə)  

  19.00 “Xəzinə inciləri”. Musiqili veriliş

  20.00 Anonslar

  20.05 Bakıya həsr olunmuş mahnılar

  20.30 “Bizim planet”    

  21.00 “Ötən illərin nəğmələri”   

  22.00 Xəbərlər                       

  22.10 Estrada proqramı

  22.50 Faiq Sücətdinovun instrumental musiqisi

  23.00 “El havası” (Xalq mahnıları) (təkrar)

  23.30 Oxuyurlar Elmira Rəhimova və Yaşar Səfərov  

  23.50 Gülarə Əliyeva – “Süita”

  00.00 Xəbərlər

  00.10 Populyar musiqi əsərlər  

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Muğam dəstgahlarımız

  02.00 Xəbərlər

  02.10 Süleyman Ələsgərov –“Özümüz bilərik” musiqili komediyasından parçalar

  03.00 Xəbərlər

  03.10 Çıxış edir xarici estrada ulduzları  

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik  musiqili  proqramın davamı (təkrar)

 • Воскресенье Воскресенье

  22.04.2018     

  8:00     "Новости" 

  8:30     "Мелодии прошлых лет"

  9:00     "Настроение"

  10:30   "Панорама недели" (на английском)  

  11:00   "Ступеньки"

  12:00   "Служу Республике Азербайджан"

  13:00   "Мир мугама"

  14:00   "Новости" 

  14:30   "Счастье" 

  15:30   "Вкусный Мир"

  16:00   "Парламентская неделя"

  17:00   "Новости" 

  17:30   Художественный фильм: "Девять жизней"

  19:00   "Я азербайджанец". Интеллектуальная игра

  20:00   "Неделя". Информационно-аналитическая программа

  21:30   "Брейн ринг". Интеллектуальная игра

  22:30   "Признанные"

  0:00     Художественный фильм: "Столик №19"

  1:30     "Настроение"

  3:00     "Неделя". Информационно-аналитическая программа

  4:30     "Я азербайджанец". Интеллектуальная игра

  5:30     "Признанные"

  7:00     "Вкусный Мир"

  7:30     "Азербайджан - мой край родной"

  22.04.2018

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 Bahar lövhələri  

  06.30 “El havası” (təkrar)   

  07.00 Çıxış edir estrada müğənniləri  

  07.30 “Şəbəkə”. Bədii – informasiya proqramı (Həftənin sənət mənzərəsi)  

  08.00 RV proqramı

  08.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  09.45 Çıxış edirlər Etibar Qasımbəyli və Hacı Məmmədov  

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Sabahınız xeyir” (Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs, heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz!”)

  10.35 Anonslar

  10.40 “Anasının balası” (Çoxbilmişin bilik dərsi) (təkrar)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 “Çələng”. Musiqili veriliş (təkrar)

  11.50 Oyun havaları  

  12.00 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  12.15 “Daha bir görüş” (Sevda Ələkbərzadə) (f)

  13.00 Xəbərlər

  13.05 RV proqramı   

  13.10 İnstrumental musiqi

  13.30 “Məktəb illəri” (Respublika Gimnaziyası Xoreoqrafiya Akademiyasının şagirdlərinin beynəlxalq rəqs gününə hazırlığı)                                                                                                   

  13.55 Anonslar

  14.00 Muğam saatı

  15.00 “Bir nəğmənin nağılı”  (Vahid Əziz və Eldar Mansurov – “Əzizim”) (təkrar)

  15.30 Anonslar

  15.35 Estrada konserti

  16.00 “Dünyanı bəzəyənlər” (Xalq rəssamı Hüseyn Əliyev) (f) (doğum günü)

  16.30 Mahnı qanadlarında   

  17.00 RV proqramı

  17.05 “Əsgər istəyi” (“Cocuq Mərcanlıdan - Xocalıyadək” tədbirin iştirakçıları qonağımızdır. Tədbir Cocuq

  Mərcanlıda keçirilib)

  18.00 Xəbərlər

  18.10 “Sevgilimsən, poeziya”  (Hüseyn Arif)    

  18.40 Tofiq Quliyevin mahnıları  

  19.00 “Söz dünyamız” (Dilçi alim Muradxan Cahangirov - 100) (f)

  19.30 “Bulaq” (Yazın oğlan çağı. Əkin, biçin)

  20.00 “Həftə”. Analitik - informasiya proqramı

  21.30 “Axşam görüşləri” ( Məcid Behbudov-145)  

  22.30 Mahnı axşamı

  23.00 “Unudulmayanlar” (Həsən Əbluc) (doğum günü)

  23.30 Azərbaycan bəstəkarlarının romansları  

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Yaddaş səhifələri” (Orxan Kamal - “Nazim haqqında xatirələr”)  (təkrar)

  00.25 “Gecəniz xeyrə qalsın”. Musiqili veriliş  (Ramiz Mirişli)

  01.00 Xəbərlər                                

  01.10 Eldar Mansurovun instrumental musiqisi

  01.30 “Bulaq” (təkrar) 

  02.00 “Həftə”. Analitik - informasiya proqramı  (təkrar)

  03.30 Sevgi nəğmələri  

  04.00 Xəbərlər

  04.10 Estrada pyesləri  

  04.20 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

ФОТОГАЛЕРЕЯ
ПОИСК
НОВОСТИ
20-04-2018 | 09:09
19-04-2018 | 17:15
19-04-2018 | 17:05
19-04-2018 | 09:19
19-04-2018 | 09:17
18-04-2018 | 17:05
18-04-2018 | 16:43
18-04-2018 | 16:04
18-04-2018 | 16:00
18-04-2018 | 13:20
ПОГОДА
Баку (20.04.2018) :
Ясно Ночью : +8 +10 | Днем: +15 +17
КУРСЫ ВАЛЮТ
Доллар:
Покупка: 1.678 | Продажа: 1.703

Рубль:
Покупка: 0.0253 | Продажа: 0.0269

Евро:
Покупка: 2.044 | Продажа: 2.1174
AzTV ПРЕДСТАВЛЯЕТ