ТВ программа
22-08-2016 - 28-08-2016
РАДИО программа
 • Понедельник Понедельник

  22.08.2016                

  8:00     "Новости"     

  8:20     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:20   Мультипликационные фильмы    

  11:45   Документальный фильм    

  12:15   Художественный фильм: "Зачарованная"           

  14:00   "Новости"     

  14:20   "Семейный доктор"

  14:50   "Неделя". Информационно-аналитическая программа 

  16:20   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:20   "Азербайджан - мой край родной"           

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:20   "На пути к "Оскару"           

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   Художественный фильм: "Гуманитарные науки"         

  22:20   "Совершенно иной"

  23:10   Художественный фильм: "Девушка с татуировкой дракона"  

  0:00     "Новости"     

  0:20     Художественный фильм: "Девушка с татуировкой дракона" (продолжение)           

  1:40     "Музыкальная мозаика"     

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     Джаз  

  2:40     "Совершенно иной"

  3:30     "Музыкальная сокровищница"     

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     "На пути к "Оскару"           

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"            

  22.08.2016

  6.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02 Verilişlərin açılışı

  6.03 RV proqramı

  6.08 “Nəğməli səhər”

  6.48 Çıxış edir “A-trio” qrupu

  7.00 “Sabahınız  xeyir”  

  7.30 “Əlvan çiçəklər”. Musiqi proqramı

  7.45 İnstrumental fantaziyalar

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Uğur”   

  10.25 Mahnı qanadlarında

  11.00 Xəbərlər

  11.05 İdman icmalı

  11.15 Marşlar

  11.25 Çıxış edir gənc istedadlar

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Böyük tənəffüs”. Məktəblilər üçün əyləncəli-intellektual proqram  

  12.30 İsrail Kərimovun melodiyaları

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 Nurəngiz Gün - “Salamat qal, Ağcayol” 

  14.30 Çıxış edir “Rast” qrupu

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)                                                                                                                

  15.05 “Bayatı-Şiraz dəsgahı”. Konsert - kompozisiya

  15.30 “Kino səltənəti” 

  16.00 “Ailə həkimi” 

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Məhəmməd Füzuli - “Qəzəl de ki, məşhuri dövran ola”  

  18.35 Telman Hacıyevin mahnıları

  19.00 Xəbərlər

  19.05 Musiqi çələngi

  19.35 Xalq rəqsləri

  19.50 Üzeyir Hacıbəyli – “Şur fantaziyası”

  20.00 Xəbərlər 

  20.15 Musiqi mozaikası

  21.00 “Şərq müdrikliyi” 

  21.30 Retro şlyagerlər

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Azərbaycanın musiqi aləmində”

  23.00  “İlmə” 

  23.30 Çıxış edir “İrs” folklor ansamblı

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Heyran xanım 

  00.20 Estrada proqramı

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Ömrümüzdən keçən səslər”. Səfa Qəhrəmanov 

  02.00 Xəbərlər

  02.10 Məhəmməd Füzuli - “Qəzəl de ki, məşhuri dövran ola”

  02.40 İnstrumental musiqi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “İlmə” 

  03.40 Oxuyur Xədicə Abbasova

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”.  Publisistik musiqili proqram    

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”.  Publisistik musiqili proqramın davamı  

 • Вторник Вторник

  23.08.2016                

  8:00     "Новости"     

  8:20     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:20   Мультипликационные фильмы    

  11:50   Художественный фильм: "Полианна"     

  13:30   "Спортивный обзор"          

  14:00   "Новости"     

  14:20   "Семейный доктор"

  14:50   Художественный фильм: "Снайпер-4"    

  16:20   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:20   "Азербайджан - мой край родной"           

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:20   "История Азербайджана"   

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Оккупация"

  21:40   Художественный фильм: "Мы были солдатами"           

  0:00     "Новости"     

  0:20     Художественный фильм: "Медальон"     

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     Джаз  

  2:40     "Музыкальная сокровищница"     

  4:10     "Оккупация"

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     "История Азербайджана"   

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"            

  23.08.2016

  6.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02 Verilişlərin açılışı

  6.03 RV proqramı

  6.08 “Hoydur, Vətən oğulları”. Musiqi proqramı

  6.35 Cəngilər

  6.45 Çıxış edir ART Cahangir Cahangirov adına xor

  7.00 “Xatun”.  Radio jurnalı 

  7.30 “Ana torpaq”. Musiqi proqramı 

  7.45 İnstrumental musiqi

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı 

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Anamız vətən”. Musiqi proqramı

  10.30 “Duyğu yarpaqları”. Davud Nəsib 

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Elm və həyat”. Radio jurnalı  

  11.30 “Xeyrə qənşər”  

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Dünyanı tanıyın”. Uşaqlar üçün öyrədici proqram  

  12.30 “Yaddaşlara yazılsın” 

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Vasif Adıgözəlov – “Qarabağ şikəstəsi”oratoriyası; Arif Məlikov – “Simfonik poema”

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Ünvanımız Azərbaycandır”  

  14.40 Qəhrəmanlıq havaları

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 Simfonik muğamlar

  16.00 “Yurda sarı”  

  16.30 “Əsrin sənətkarları” 

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün, Vətən oğulları ...”.  Musiqi proqramı

  17.50 “Poeziya dəqiqələri”. Alı Mustafayev 

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Muğam dünyamız”  

  19.00 Xəbərlər

  19.05 Əhməd Cavad – “Ana yurdum başı üstə duman hey”  

  19.35 Aqşin Əlizadə - “Babək” baletindən musiqi

  20.00 Xəbərlər

  20.15 “Yadigar səslər”. Sara Qədimova və Zülfü Adıgözəlov

  20.50 Məmməd Cavadov – “Qarabağ lövhələri” süitası 

  21.00 “Xatirələr, memuarlar” 

  21.30 “Şəhidlər ağısı”. Musiqi proqramı

  22.00 Xəbərlər

  22.10 Vətən nəğmələri 

  23.00 “Axşam görüşləri”  

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Heyran xanım  

  00.20 “Gecə düşüncə...”   

  00.50 Koroğlu havaları

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Unudulmaz musiqiçilərimiz” 

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Əsrin sənətkarları” 

  02.40 Çıxış edir “Qarabağ” XÇA ansamblı

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Ünvanımız Azərbaycandır”  

  03.40 Lirik instrumental musiqi

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı   

 • Среда Среда

  24.08.2016                

  8:00     "Новости"     

  8:20     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:20   Мультипликационные фильмы    

  11:55   Художественный фильм: "Пропавший медальон"        

  13:30   "Точка соприкосновения"  

  14:00   "Новости"     

  14:20   "Семейный доктор"

  14:50   Художественный фильм: "Пластик"        

  16:20   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:20   "Азербайджан - мой край родной"           

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:20   Телевизионный фильм: "Наджаф бек Везиров" 

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   Художественный фильм: "Один шанс на двоих"          

  22:35   "Мы родом из мугама"       

  23:35   Художественный фильм: "Курьер"          

  0:00     "Новости"     

  0:20     Художественный фильм: "Курьер" (продолжение)       

  1:35     Джаз  

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     "Музыкальная мозаика"     

  3:00     "Точка соприкосновения"  

  3:30     "Музыкальная сокровищница"     

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     Телевизионный фильм: "Наджаф бек Везиров" 

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"            

  24.08.2016

  6.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02 Verilişlərin açılışı

  6.03 RV proqramı

  6.08 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram  

  6.48 Azərbaycan təranələri

  7.00 “Xeyrə qənşər”  

  7.30 “Heyratı” zərb muğamı

  7.45 Rəqslər

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  10.00 Xəbərlər

  10.05 Musiqi çələngi

  10.35Çıxış edir Elman Namazoğlu 

  10.50 “Şair öz səsində”. Səyavuş Sərxanlı

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Yadigar səslər”. Aşıq Əkbər Cəfərov

  11.30 “İrəvan çuxuru”  

  12.00 Xəbərlər                                                                                                                                      

  12.05 “Sabaha pəncərə”

  12.30 Vokal duetlər

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Muğam dünyamız” 

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Azərbaycan təbiəti”. Radio jurnalı  

  15.30 Musiqi lövhələri

  15.40 “İgidnamə” 

  16.00 “Ailə həkimi” 

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”. Musiqi proqramı  

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Əliağa Vahid – “Səni zəmanə yetirməz”

  18.35 Vaqif Gərayzadənin mahnıları

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Rast dəsgahı”. Oxuyur Səbuhi İbayev 

  19.45 Oyun havaları

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Musiqi koleydoskopu

  20.45 “Unudulmaz ifalar”. Məşədi Məmməd 

  21.00 “İlham çeşməsi” 

  21.30 Nəğməli axşamlar

  22.00 Xəbərlər           

  22.10 “Abidələrimiz”  

  22.40 Çıxış edir Əzizə Mustafazadə

  23.00 “Sarıtel” . Musiqili veriliş  

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Heyran xanım  

  00.20 Melodiyadan - melodiyaya

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Radionun qızıl fondundan”. Rəşid Behbudovun İran konsertləri

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Duyğu yarpaqları”. Davud Nəsib 

  02.40 Saz havaları

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Radionun qızıl fondundan”. Rəşid Behbudovun İran konsertləri 

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı  

 • Четверг Четверг

  25.08.2016                

  8:00     "Новости"     

  8:20     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:20   Мультипликационные фильмы    

  11:55   Документальный фильм    

  12:25   Художественный фильм: "Мост в Терабитию" 

  14:00   "Новости"     

  14:20   "Семейный доктор"

  14:50   Художественный фильм: "Побег"            

  16:20   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:20   "Азербайджан - мой край родной"           

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:20   Телевизионный фильм: "Фазиль Салаев"

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   Художественный фильм: "Знак почёта" 

  22:15   "Лично Вы"  

  23:00   Художественный фильм: "Отель "Мэриголд". Заселение продолжается"      

  0:00     "Новости"     

  0:20     Художественный фильм: "Отель "Мэриголд". Заселение продолжается" (продолжение)   

  1:20     Джаз  

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     "Музыкальная мозаика"     

  2:45     "Лично Вы"  

  3:30     "Музыкальная сокровищница"     

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     Телевизионный фильм: "Фазиль Салаев"

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"            

  25.08.2016                     

  6.00  Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02  Verilişlərin açılışı

  6.03  RV proqramı

  6.08 Yay lövhələri

  6.20 Azər Dadaşov - XÇA orkestri üçün “Süita”

  6.30 Simfonik rəqslər

  6.45 Zamiq Əliyevin melodiyaları

  7.00 “İrəvan çuxuru”    

  7.30 Aşıq Hüseyn Saraclının lent yazıları

  7.45 İnstrumental duetlər

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Soruşun cavab verək”  

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram   

  11.50 Çıxış edir “Buta” instrumental üçlüyü

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Yaşıl planet”. Uşaqlar üçün proqram   

  12.30 “Dünyanı bəzəyənlər” 

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Poeziya dəqiqələri”. Ruslan Dost Əli  

  14.20 Oxuyur Akif İslamzadə

  14.45 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Vətən yaşasın”

  15.25 Təsnif və xalq mahnıları

  16.05 Estrada konserti

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün... ”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Arzu” instrumental ansamblının lent yazıları

  18.30 Çıxış edir gənc xanəndələr

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Duyğu yarpaqları”.  Fikrət Qoca  

  19.35 Tahir Əkbərin mahnıları

  20.00 Xəbərlər

  20.15 ART Səid Rüstəmov adına XÇA orkestrinin konserti

  21.00 “Dastandan üzü bəri”  

  21.30 Tofiq Quliyevin kino musiqisi

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Gecə döyülən qapılar”

  22.40 “Yadigar səslər”. Məmmədəli Əliyev

  23.00 “Axşam görüşlərindən seçmələr”   

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  Əfzələddin  Xaqani   

  00.20 “Yaddaş səhifələri”    

  00.35 Çıxış edir Samirə Yusifqızı

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Radionun qızıl fondundan”: “Ələsgərin nəvələri”. Borçalı aşıqları

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Dünyanı bəzəyənlər” 

  02.40 ART Vaqif Mustafazadə adına “Sevil” vokal - instrumental ansamblının konserti

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Dastandan üzü  bəri”  

  03.40 Çıxış edir “Xarı bülbül” instrumental qrupu

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  

  05.00 Xəbərlər         

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı  

 • Пятница Пятница

  26.08.2016                

  8:00     "Новости"     

  8:20     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:20   "Садоводство"         

  11:50   Мультипликационные фильмы    

  12:30   "Мир студента"        

  13:00   "Я азербайджанец". Интеллектуальная игра       

  14:00   "Новости"     

  14:20   "Семейный доктор"

  14:50   Художественный фильм: "Однажды в Риме"     

  16:20   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:20   "Азербайджан - мой край родной"           

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:20   "Азербайджанские танцы" 

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   Документальный фильм:  "Первая леди" 

  22:20   Концертная программа      

  23:20   Художественный фильм: "Предложение"           

  0:00     "Новости"     

  0:20     Художественный фильм: "Предложение" (продолжение)        

  1:20     "Музыка"      

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     "Мир студента"        

  2:45     Джаз  

  3:30     Документальный фильм:  "Первая леди" 

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     "Садоводство"         

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"            

  26.08.2016

  6.00  Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02  Verilişlərin açılışı

  6.03  RV proqramı

  6.08 “Ovqat”.  Musiqili-əyləncəli proqram  

  6.48 İnstrumental el havaları

  7.00 “Çiçək yağışı” 

  7.30 Adil Gərayın melodiyaları

  7.45 Rəqs ritmləri

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Bizdən sonra”   

  10.35 “Səs xəzinəmizdən”. Oxuyur Bülbül

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 Musiqi çələngi

  11.45 Çıxış edir Nizami Əsgərov 

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Navalça” 

  12.35 Cahangir Cahangirovun mahnıları

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 Çıxış edir “Aypara” qrupu

  14.30 “Hərb tariximizdən”  

  14.45 İnstrumental melodiyalar

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Yaddaş səhifələri”  

  15.20 Musiqi lövhələri

  15.30 “Əsrlərə  səyahət”

  15.50 Xəyyam Mirzəzadənin orkestr pyesləri

  16.00 “Ailə həkimi”

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Hümayun dəsgahı”. Oxuyur Aytən Məhərrəmova

  18.40 İnstrumental musiqi

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Dədə sözü yerdə qalmaz”  

  19.35 Vokal duetlər

  20.00 Xəbərlər

  20.15 “Radionun qızıl fondundan”: Emin Sabitoğlu – “Gülüş sanatoriyası” televiziya tamaşasından musiqi

  21.00 “Elçi daşı” 

  21.30 Oxuyur Ehtiram Hüseynov

  22.00 Xəbərlər

  22.10 Caz kompozisiyaları

  22.30 “Söz naxışı”

  23.00 Muğam axşamı

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Əfzələddin Xaqani   

  00.20 “Nəğmə dolu gecələr”. Musiqi proqramı

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Radionun qızıl fondundan”: “Gün var, min aya dəyər”. Musiqili hekayə

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Bizdən sonra” 

  02.40 Çıxış edir gənc musiqiçilər

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Söz naxışı”     

  03.40 Əli Səlimin melodiyaları

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  05.00 Xəbərlər         

  05.10 Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı           

 • Суббота Суббота

  27.08.2016                

  8:00     "Новости"     

  8:20     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:20   Художественный фильм: "Вики, маленький викинг"   

  12:45   "Находчивые"          

  13:30   "Шахматный клуб" 

  14:00   "Новости"     

  14:20   Художественный фильм: "Случайный муж"      

  16:00   "Туран"         

  16:30   "Сельский час "       

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Новости кино"       

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   "Азербайджан - мой край родной"           

  19:20   "Наша планета"       

  20:00   "Новости"     

  20:30   "Музыка"      

  21:15   Художественный фильм: "Монте-Карло"           

  23:00   "В этот вечер"          

  0:00     "Новости"     

  0:20     "Ретро". Художественный фильм: "Золото Маккенны"

  2:35     "Музыка"      

  3:00     Телевизионный фильм       

  3:30     "В этот вечер"          

  4:30     "Наша планета"       

  5:00     "Новости"     

  5:30     "Сельский час "       

  6:00     "Новости кино"       

  6:15     "Туран"         

  6:45     Документальный фильм    

  7:35     "Азербайджан - мой край родной"           

  8:00     Мультипликационные фильмы   

  27.08.2016

  6.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02 Verilişlərin açılışı

  6.03 RV proqramı

  6.08 Şənbə təranələri

  6.35 Ramiz Mirişli – XÇA orkestri üçün “Süita”

  6.45 “Unudulmaz ifalar”. Ələfsər Şəkili

  7.00 “Dünyanı bəzəyənlər” 

  7.30 Oxuyur Bilal Əliyev

  7.45 ART Əfsər Cavanşirov adına “Bənövşə” uşaq xorunun konserti

  8.00 RV proqramı

  8.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Çələng”. Musiqili veriliş 

  10.50 Çıxış edir Tahir Hüseynov

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram

  11.50 Yallılar

  12.00 “Gəzdim Azərbaycanı”    

  12.30 “Mirzə Hüseyn segahı”. Oxuyur Elnur Zeynalov

  13.00 Xəbərlər

  13.05 “Boğça”   

  13.25 ART Gülarə Əliyeva adına “Dan ulduzu” instrumental ansamblının konserti 

  14.00 RV proqramı

  14.05 “Azərbaycan əsgəri”  

  14.25 “Salamat qal, Ana”.  Musiqi proqramı

  14.40 Aşıq havaları

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)   

  15.10 “Uşaqdan xəbər al”. Uşaqlar üçün əyləncəli proqram    

  15.30 Aygün Səmədzadənin mahnıları

  16.00 “İdman”. Radio jurnalı                                       

  16.20 “Klassik irsimizdən”.  Mikayıl Müşfiq 

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Arzu”.  Musiqi poçtu 

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Səngərə məktub”

  18.25 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  18.40 Oxuyur İlqar Sail

  19.00 “Xəzinə inciləri”. Musiqili veriliş

  20.05 Melodiyadan-melodiyaya

  20.35 Mahnı axşamı

  21.00 “Yay düşüncələri”

  21.40 Qədim xalq rəqsləri 

  22.00 Xəbərlər                       

  22.10 “O səsin sorağında”. İlhamə Yusifqızı

  23.00 “El havası”

  23.30 Romans gecəsi 

  00.00 Xəbərlər

  00.10 Radio tamaşalarına yazılmış musiqi  

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Musiqi təqvimi”

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Radionun qızıl fondundan”. “Dünəndən bu günə”. Fikrət Əmirov 

  03.00 Xəbərlər

  03.10  “Radionun qızıl fondundan”. “Dünəndən bu günə”. Fikrət Əmirov 

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram   

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”.  Publisistik  musiqili  proqramın davamı 

 • Воскресенье Воскресенье

  28.08.2016                

  9:00     "Настроение"           

  10:30   "Панорама недели" (на английском)        

  11:00   Мультипликационные фильмы    

  11:30   "Азербайджан - мой край родной"           

  12:00   "Служу Республике Азербайджан"          

  13:00   "Мир мугама"          

  14:00   "Новости"     

  14:20   "Счастье"      

  15:20   Мультипликационные фильмы    

  15:50   "Вкусный Мир"       

  16:20   "Азербайджан - мой край родной"           

  17:00   "Новости"     

  17:20   Художественный фильм: "Нянька по вызову"   

  19:00   "Я азербайджанец". Интеллектуальная игра       

  20:00   "Неделя". Информационно-аналитическая программа 

  21:30   "Признанные"          

  23:05   Художественный фильм: "Замуж на два дня"    

  0:45     "Музыка"      

  1:15     Художественный фильм: "Слишком крута для тебя"    

  2:40     Джаз  

  3:30     "Настроение"           

  5:00     "Неделя". Информационно-аналитическая программа 

  6:30     "Счастье"      

  7:30     Мультипликационные фильмы     

  28.08.2016

  6.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02 Verilişlərin açılışı

  6.03 RV proqramı

  6.08 Vətən nəğmələri

  6.30 “El havası”  

  7.00 Şən melodiyalar 

  7.15 “Pıçıldaşın ləpələr”. Musiqi proqramı    

  7.30 “Şəbəkə” bədii – informasiya proqramı 

  8.00 RV proqramı

  8.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  9.45 Oxuyur İradə İbrahimova

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Sabahınız  xeyir”.  Bədii-əyləncəli proqram   

  10.40 “Anasının balası”  

  11.00 Xəbərlər

  11.05 “Çələng”. Musiqili veriliş  

  11.50 Rəqslər

  12.00 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  12.15 “Daha bir görüş”  

  13.00 Xəbərlər

  13.05 RV proqramı   

  13.10 Çıxış edir Hacı Həmidoğlu 

  13.30 “Məktəb illəri”

  13.50 Deyişmələr

  14.00 Muğam saatı

  15.00 “Bir nəğmənin nağılı”  

  15.35 “Abşeron bağlarında”. Musiqi proqramı

  16.00 “Bəhər”  

  16.20 Populyar musiqi əsərləri

  17.00 RV proqramı

  17.05 “Əsgər istəyi”. Musiqili veriliş  

  18.00 Xəbərlər

  18.10 “Gəzdim Azərbaycanı”  

  18.40 İnstrumental melodiyalar  

  19.00 “Söz dünyamız”  

  19.30 Xalq yaradıcılığı: “Bulaq”  

  20.00 “Həftə”. Analitik-informasiya proqramı

  21.30 “Axşam görüşləri”   

  22.30 “Yadigar səslər”. Rübabaə Muradova 

  23.00 “Unudulmayanlar”  

  23.30 Mobil Babayevin mahnıları

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Yaddaş səhifələri”  

  00.25 “Gecəniz xeyrə qalsın”. Musiqili veriliş

  01.00 Xəbərlər                                

  01.10  “Radionun qızıl fondundan”. “Şair könlüm talanmazmı?” 

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Şəbəkə”  

  02.40 Çıxış edir Fərhad Bədəlbəyli 

  03.00 Xalq  yaradıcılığı: “Bulaq”  

  03.30 İqbal Ağayevin melodiyaları 

  04.00 Xəbərlər

  04.10 Orkestr pyesləri

  04.20 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  

ФОТОГАЛЕРЕЯ
ПОИСК
НОВОСТИ
25-08-2016 | 12:50
25-08-2016 | 12:41
25-08-2016 | 12:39
25-08-2016 | 11:45
25-08-2016 | 11:43
25-08-2016 | 11:39
25-08-2016 | 09:38
25-08-2016 | 09:37
24-08-2016 | 14:55
24-08-2016 | 13:12
ПОГОДА
Баку (26.08.2016) :
Малооблачно Ночью : +21+23 | Днем: +32+34
КУРСЫ ВАЛЮТ
Доллар:
Покупка: 1.592 | Продажа: 1.6895

Рубль:
Покупка: 0.0242 | Продажа: 0.0262

Евро:
Покупка: 1.7799 | Продажа: 1.9083
AzTV ПРЕДСТАВЛЯЕТ