Bakı vaxtı : 
TV Proqram
31-08-2015 - 06-09-2015
RADİO Proqram
 • Bazar ertəsi Bazar ertəsi

  Bazar ertəsi            

  31.08.2015   

  8:00     "Xəbərlər"

  8:20     "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı

  11:00   "Xəbərlər"

  11:20   Cizgi filmləri

  11:50   Bədii film: "Cəngavər əfsanəsi"

  14:00   "Xəbərlər"

  14:20   "Ailə həkimi"

  15:00   Cizgi filmləri

  15:30   Televiziya filmi: "Rənglərin ahəngdarlığı"

  16:00   "Həftə". Analitik-informasiya proqramı

  17:00   "Xəbərlər"

  17:20   "Azərbaycan tarixi"

  18:00   "Xəbərlər" (rus dilində)

  18:20   "Müasir Azərbaycan gənci"

  19:00   "Qubadlıya gedən yol"

  20:00   "Xəbərlər"

  20:50   Bədii film: "Atları yəhərləyin"

  22:15   Televiziya filmi: "Süleyman Rəhimov"

  23:00   Bədii film: "Biz əsgər olmuşuq"

  0:00     "Xəbərlər"

  0:20     Bədii film: "Biz əsgər olmuşuq" (davamı)

  1:30     Caz musiqisi

  2:00     "Xəbərlər" (ingilis dilində)

  2:15     "Azərbaycan tarixi"

  2:45     Televiziya filmi: "Süleyman Rəhimov"

  3:30     "Musiqi xəzinəsi"

  5:00     "Xəbərlər"

  5:50     "Müasir Azərbaycan gənci"

  6:20     "Azərbaycan muzeyləri"

  7:00     "Xəbərlər" (ingilis dilində)

  7:15    "Azərbaycan - yurdum mənim"

                                 31  AVQUST  -   BAZAR ERTƏSİ

  6.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02 Verilişlərin açılışı

  6.03 RV proqramı

  6.08 Orkestr pyesləri   

   6.48 “Əsgər andı”. Musiqi proqramı

  7.00 “Azərbaycan - yurdum mənim”.  Radio kompozisiya

  7.30 “Vətən bayatıları”. Musiqi proqramı

  7.45 Hərbi marşlar

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Uğur”   

  10.30 “Anamız  Vətən”. Musiqi proqramı

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 Hacı Xanməmmədov- Kamança ilə orkestr üçün konsert

  11.40 Çıxış edir ART Cahangir Cahangirov adına xor   

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Yay  tətili”.  Məktəblilər üçün əyləncəli - intellektual proqram  

  12.30 Kino musiqisi 

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Simfonik muğamlar

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 Rəşid Təhməzoğlu – “Qaraqapı”  

  14.35 “Mən əsgər olanda”  

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 Oxuyur Razi Şükürov

  15.30  “Xalçaların naxış yaddaşı”

  16.00 “Ailə həkimi”

  16.50 Koroğlu havaları

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10  Əfqan Məmmədov -  “O dağlar, bizim dağlar”   

  17.45 Çıxış edir Müdafiə Nazirliyinin Nəfəs Alətləri Orkestri

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Sizin üçün, Vətən oğulları...”. Musiqi proqramı

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Dünəndən bu günə”

  19.50 Arif  Məlikov –“Simfonik poema”

  20.00 Xəbərlər 

  20.15 “Yadigar səslər”. Səxavət Məmmədov 

  20.40 İnstrumental  musiqilər  

  21.05 “Azərbaycanın musiqi aləmində”

  22.00 Xəbərlər

  22.10 Aqşin Əlizadə -“Babək” baletindən fraqmentlər; Xəyyam Mirzəzadə -“Dəniz neftçiləri” süitası

  23.00 “Şirvan şikəstəsi”

  23.30 Çıxış edir gənc xanəndələr  

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  Mücrüm Kərim  

  00.20 “Dünya ulduzları”  

  00.35 Lirik instrumental melodiyalar

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Ana laylası”. Musiqili veriliş  

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “O dağlar, bizim dağlar”    

  02.40 Radio tamaşalarına yazılmış musiqi  

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Gəl, səhərim”.  Publisistik musiqili proqram   

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”.  Publisistik musiqili proqramın davamı   

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Şirvan şikəstəsi”    

  05.40 Sözsüz mahnılar 

 • Çərşənbə axşamı Çərşənbə axşamı

  Çərşənbə axşamı

  01.09.2015   

  8:00     "Xəbərlər"

  8:20     "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı

  11:00   "Xəbərlər"

  11:20   Cizgi filmləri

  11:50   Bədii film: "Polianna"

  13:30   "İdman icmalı"

  14:00   "Xəbərlər"

  14:20   "Ailə həkimi"

  15:05   Bədii film: "12 raund"

  17:00   "Xəbərlər"

  17:20   "Azərbaycan - yurdum mənim"

  18:00   "Xəbərlər" (rus dilində)

  18:20   "Müasir Azərbaycan gənci"

  18:50   "Oskara gedən yol"

  19:20   "Bizim planet"

  20:00   "Xəbərlər"

  20:50   "Bizim alma-mater"

  21:30   "Biz muğamat əhliyik"

  22:15   Bədii film: "Üç ürək"

  0:00     "Xəbərlər"

  0:20     Bədii film: "Ac dovşan hücum edir"

  2:00     "Xəbərlər" (ingilis dilində)

  2:15     "İdman icmalı"

  2:45     "Bizim alma-mater"

  3:30     "Musiqi xəzinəsi"

  5:00     "Xəbərlər"

  5:50     "Müasir Azərbaycan gənci"

  6:20     "Biz muğamat əhliyik"

  7:00     "Xəbərlər" (ingilis dilində)

  7:15    "Azərbaycan - yurdum mənim"

                           1  SENTYABR -  ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI

   

  6.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02  Verilişlərin açılışı

  6.03  RV proqramı

  6.08 Xalq mahnı və rəqsləri   

  6.30 Çıxış edir “Azəri” qrupu

  6.45 “Bakı, sabahın xeyir”.  Musiqi proqramı   

  7.00 “Dünyanın gülüş ustaları”  

  7.30 Deyişmələr

  7.45 Çıxış edir “Canbala” qrupu 

  8.00  Xəbərlər

  8.05  RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  9.00  Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı 

  10.00 Xəbərlər

  10.05 Vokal duetlər

  10.30 “Duyğu yarpaqları”.  Fəxrəddin Ziya  

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Elm və həyat” radio jurnalı   

   11.30 “Xeyrə qənşər”  

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Dünyanı tanıyın”. Yeniyetmələr üçün əyləncəli, öyrədici proqram  

  12.30 “Sənət söhbətləri”  

   13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Ünvanımız  Azərbaycandır”  

  14.40 Aşıq havaları

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 Aygün Səmədzadənin mahnıları

  15.40 Rəqs musiqisi

  16.00 “Ekstra taym”                        

  16.50 “Mir” Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Musiqi dünyası”  

  18.00  Xəbərlər

  18.05 “Sizin üçün ...”.  Musiqi proqramı

  18.50 “Poeziya dəqiqələri”. Müzəffər Şükür  

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Ürəklərə gedən yol”. Bədii-musiqili veriliş

  20.00 Xəbərlər

  20.15 “Yadigar səslər”.  Fatma Mehrəliyeva və  Bakir Haşımov

  20.50 Çıxış edir Gülbahar Şükürlü  

  21.00 “Axşam görüşləri”  

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Köhnə, yeni Radio”  

  22.45 İnstrumental musiqi

  23.00 “Dünya, səndən kimlər keçdi”  

  23.30 Çıxış edir “Humayun” XÇA ansamblı

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  Mücrüm Kərim   

  00.20 Musiqi çələngi 

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Gülçöhrənin ariyası”. Musiqili hekayə  

  01.50 Orkestr miniatürləri

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Sənət söhbətləri”  

  02.40 ”Unudulmaz ifalar”.  İbrahim Qasımov  

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  

  04.00  Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı  

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Ünvanımız Azərbaycandır”

  05.40 Oxuyur Vəliağa Tağıyev 

 • Çərşənbə Çərşənbə

  Çərşənbə    

  02.09.2015   

  8:00     "Xəbərlər"

  8:20     "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı

  11:00   "Xəbərlər"

  11:20   Cizgi filmləri

  12:00   Bədii film: "Flika"

  13:30   "Təmas nöqtəsi"

  14:00   "Xəbərlər"

  14:20   "Ailə həkimi"

  15:05   Bədii film: "Tapşırıq"

  17:00   "Xəbərlər"

  17:20   "Azərbaycan - yurdum mənim"

  18:00   "Xəbərlər" (rus dilində)

  18:20   "Müasir Azərbaycan gənci"

  18:50   "Musiqi mozaikası"

  19:20   Televiziya filmi: "Nağıl dünyasının sakini"

  20:00   "Xəbərlər"

  20:50   Bədii film: "Middlton"

  22:25   "Biz muğamat əhliyik"

  23:20   Bədii film: "Ovçu"

  0:00     "Xəbərlər"

  0:20     Bədii film: "Ovçu" (davamı)

  1:20     "Musiqi mozaikası"

  1:40     Bədii film: "Kirayənişin qadın"

  2:00     "Xəbərlər" (ingilis dilində)

  2:15     Bədii film: "Kirayənişin qadın" (davamı)

  3:30     "Musiqi xəzinəsi"

  5:00     "Xəbərlər"

  5:50     "Müasir Azərbaycan gənci"

  6:20     Televiziya filmi: "Nağıl dünyasının sakini"

  7:00     "Xəbərlər" (ingilis dilində)

  7:15    "Azərbaycan - yurdum mənim"

                        2 SENTYABR   -  ÇƏRŞƏNBƏ

   

   

  6.00  Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02  Verilişlərin açılışı

  6.03  RV proqramı

  6.08 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram  

  6.48 Xor üçün işlənmiş xalq havaları

  7.00 “Xeyrə qənşər”  

  7.30 Çıxış edir Pərviz Əlikramoğlu  

  7.45 Tofiq  Babayevin melodiyaları 

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Gözəlləmə”. Musiqili veriliş  

  10.40 Simfonik rəqslər

  10.50 “Şair öz səsində”.  Xaliq Rəhimli    

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 Şəmsi Kərimovun melodiyaları 

  11.30 “İrəvan çuxuru”   

  12.00 Xəbərlər                                                                                                                           

  12.05 “Sabaha pəncərə”   

  12.30 “Dilkəş” ansamblının lent yazıları 

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Musiqi dünyası”   

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Azərbaycan  təbiəti”  radio jurnalı  

  15.25 “Abşeron lövhələri” .  Musiqi proqramı

  15.40 “İgidnamə”  

  16.00 “Ailə həkimi”  

  16.50 “Mir” Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “İlham çeşməsi”  

  17.40 “Qobustan”  ansamblının lent yazıları

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Sizin üçün...” Musiqi proqramı

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Ürəklərə gedən yol”.  Bədii-musiqili veriliş

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Populyar estrada müğənnilərinin iştirakı ilə konsert

  20.50 Saz havaları 

  21.05 Musiqi çələngi  

  21.45 Çıxış edir Kamil Cəlilov  

  22.00 Xəbərlər 

  22.10 “Abidələrimiz”   

  22.45 “Səs xəzinəmizdən”. Rafiq Babayev  

  23.00 “Sarıtel”  

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Mücrüm Kərim    

  00.20 Çıxış edir  ART musiqi kollektivləri  

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Qəzəllər  Əliağa Vahidindir”.  Musiqili kompozisiya  

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Duyğu yarpaqları”.  Fəxrəddin  Ziya  

  02.40 Rəna Axundovanın lent yazıları 

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı  

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Nəğməli ömürlər”.  İdris Mehdiyev

 • Cümə axşamı Cümə axşamı

  Cümə axşamı         

  03.09.2015   

  8:00     "Xəbərlər"

  8:20     "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı

  11:00   "Xəbərlər"

  11:20   Cizgi filmləri

  12:00   Bədii film: "Flika-2"

  13:30   "Mən də uşaq olmuşam"

  14:00   "Xəbərlər"

  14:20   "Ailə həkimi"

  15:05   Bədii film: "İtalyansayağı qarət"

  17:00   "Xəbərlər"

  17:20   "Azərbaycan - yurdum mənim"

  18:00   "Xəbərlər" (rus dilində)

  18:20   "Müasir Azərbaycan gənci"

  18:50   "Musiqi mozaikası"

  19:20   "Azərbaycan tarixi"

  20:00   "Xəbərlər"

  20:50   Bədii film: "Özgə cərgədə"

  22:25   "Biz muğamat əhliyik"

  23:25   Bədii film: "Ailə dramı"

  0:00     "Xəbərlər"

  0:20     Bədii film: "Ailə dramı" (davamı)

  1:10     "Musiqi mozaikası"

  1:30     Bədii film: "Artıq yük"

  2:00     "Xəbərlər" (ingilis dilində)

  2:15     Bədii film: "Artıq yük" (davamı)

  3:30     "Musiqi xəzinəsi"

  5:00     "Xəbərlər"

  5:50     "Müasir Azərbaycan gənci"

  6:20     "Azərbaycan tarixi"

  7:00     "Xəbərlər" (ingilis dilində)

  7:15    "Azərbaycan - yurdum mənim"

                                        3 SENTYABR  -   CÜMƏ AXŞAMI

   

   6.00  Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02  Verilişlərin açılışı

  6.03  RV proqramı

  6.08 Cəngi, yallı və marşlar  

  6.30 Şən melodiyalar

  6.45 “Azərbaycan elləri”. Musiqi proqramı   

  7.00 “İrəvan çuxuru ”  

  7.30 El təranələri

  7.45 Çıxış edir uşaq xor kollektivləri   

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Soruşun, cavab verək”  

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”.  Musiqili-əyləncəli proqram   

  11.50 Xalq rəqsləri  

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Yaşıl  planet”  

  12.30 “Dünyanı bəzəyənlər”  

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Poeziya dəqiqələri”. Balaş Azəroğlu  

  14.25 “El yolunda”. Musiqi proqramı 

  14.45 “Dünya bu gün”.  Beynəlxalq icmal

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 Xalq  havaları 

  15.30 “Elm və həyat”   

  15.50 Üzeyir Hacıbəyli - “Çahargah fantaziyaları” 

  16.05 “Yay düşüncələri”  

  16.50 “Mir” Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Vətən yaşasın”  

  17.30 Çıxış edir gənc istedadlar

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Sizin üçün. .. ”.  Musiqi proqramı

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Ürəklərə gedən yol”.  Bədii-musiqili veriliş

  20.00 Xəbərlər

  20.15 “Mahur –Hindi”  dəstgahı. Oxuyur Fehruz  Səxavət 

  21.00 “Axşam  görüşləri”ndən seçmələr   

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Gecə döyülən qapılar”  

  22.45 “Dügah” ansamblının lent yazıları   

  23.00 “Sarıtel”  

  23.30 Estrada proqramı 

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  Mirvarid  Dilbazi  

  00.20 “Yaddaş səhifələri”  

  00.35 Çıxış edir “Bülbüllər” qrupu   

  01.00 “Divani: saz-söz məclisi”  

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Dünyanı bəzəyənlər”

  02.40 Azərbaycan bəstəkarlarının instrumental əsərləri 

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  05.00 Xəbərlər         

  05.10 “Sarıtel” 

  05.40 Çıxış edir Baba Mahmudoğlu adına “Misri” ansamblı  

 • Cümə Cümə

  Cümə  

  04.09.2015   

  8:00     "Xəbərlər"

  8:20     "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı

  11:00   "Xəbərlər"

  11:20   Cizgi filmləri

  11:50   Bədii film: "Romana və Bizus"

  13:30   "Bağçılıq"

  14:00   "Xəbərlər"

  14:20   "Ailə həkimi"

  15:05   Bədii film: "Sınmış ox"

  17:00   "Xəbərlər"

  17:20   "Azərbaycan - yurdum mənim"

  18:00   "Xəbərlər" (rus dilində)

  18:20   "Müasir Azərbaycan gənci"

  18:50   "Musiqi mozaikası"

  19:20   "Ədəbi abidələr"

  20:00   "Xəbərlər"

  20:50   Bədii film: "Mənim ilk məhəbbətim"

  22:15   "Biz muğamat əhliyik"

  23:10   Bədii film: "Döyüşçü"

  0:00     "Xəbərlər"

  0:20     Bədii film: "Döyüşçü" (davamı)

  1:00     Caz musiqisi

  1:20     Bədii film: "Cəzalandıran"

  2:00     "Xəbərlər" (ingilis dilində)

  2:15     Bədii film: "Cəzalandıran" (davamı)

  3:30     "Musiqi xəzinəsi"

  5:00     "Xəbərlər"

  5:50     "Müasir Azərbaycan gənci"

  6:20     "Bağçılıq"

  7:00     "Xəbərlər" (ingilis dilində)

  7:15    "Azərbaycan - yurdum mənim"

                                                             4    SENTYABR - CÜMƏ                            

  6.00  Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02  Verilişlərin açılışı

  6.03  RV proqramı

  6.08 ”Ovqat”.  Musiqili-əyləncəli proqram  

  6.48 Zərb muğamlar    

  7.00 “Xatirələr, memuarlar”

  7.30 Oxuyur Polad Bülbüloğlu   

  7.45 İnstrumental musiqi

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Bizdən sonra” 

  10.35 Süleyman Ələsgərovun mahnıları

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Çələng”. Musiqili veriliş

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Günəş”. Uşaqlar üçün  proqram                                                                         

  12.30 “Yadigar səslər”. Sara Qədimova və Əbülfət Əliyev

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 Çıxış edir xalq istedadları

  14.30 “Hərb tariximizdən”

  14.45 Elxan Əhədzadənin lent yazıları   

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Yaddaş səhifələri” 

  15.20 Saz havaları  

  15.30 “Əsrlərə səyahət” 

  15.50 Xəlil Cəfərov –“Rəqs süitası” 

  16.00 “Ailə həkimi”

  16.50 “Mir” Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Vaxtınız varsa”

  17.40 Çıxış edir ART Tofiq Əhmədov adına estrada-simfonik orkestri 

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Sizin üçün...”.  Musiqi proqramı

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Ürəklərə  gedən yol”.  Bədii-musiqili veriliş

  20.00  Xəbərlər

  20.15 Musiqi mozaikası

  20.50 Rəqs ritmləri

  21.05 Bəhram Nəsibovun melodiyaları

  21.45 Çıxış edir Zakir Mirzəyev

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Ay ana, dostum evlənir”.  Musiqi proqramı   

  22.30 “Qərib axşamlar” 

  23.00 Muğam axşamı

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Mirvarid Dilbazi 

  00.20 Azərbaycan bəstəkarlarının estrada musiqisi

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Xalq istedadları”. Vəkil Əliyev 

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Bizdən sonra”

  02.40 Oxuyur Könül Qəmbərova 

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  05.00 Xəbərlər         

  05.10 “Qərib axşamlar” 

  05.40 İnstrumental fantaziyalar

 • Şənbə Şənbə

  Şənbə           

  05.09.2015   

  8:00     "Xəbərlər"

  8:20     "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı

  11:00   "Xəbərlər"

  11:20   Bədii film: "Dəcəl uşaq-2"

  12:45   "Hazırcavablar"

  13:30   "Şahmat klubu"

  14:00   "Xəbərlər"

  14:20   Bədii film: "Çətin uşaq"

  16:00   "Turan"

  16:30   "Kənd saatı"

  17:00   "Xəbərlər"

  17:30   "Kino-xəbər"

  18:00   "Xəbərlər" (rus dilində)

  18:30   Bədii film: "Qızıla hərislik"

  20:00   "Xəbərlər"

  20:30   Bədii film: "Üç ata"

  22:15   Televiziya filmi: "Səhnəmizin sonuncu mogikanı"

  22:45   "Bu axşam"

  0:00     "Xəbərlər"

  0:20     Bədii film: "İri gözlər"

  2:00     Caz musiqisi

  2:30     Bədii film: "Addım at"

  3:50     "Bu axşam"

  5:00     "Xəbərlər"

  5:30     "Kənd saatı"

  6:00     "Kino-xəbər"

  6:15     "Turan"

  6:45     Sənədli film: "Devid Attenborla bitkilər səltənətində"

  7:40     "Azərbaycan - yurdum mənim"

  8:10    Cizgi filmləri

  5   SENTYABR   -   ŞƏNBƏ

   

  6.00  Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02 Verilişlərin açılışı

  6.03  RV proqramı

  6.08 Şənbə təranələri

  6.30 “Vətən gözəl”. Musiqi  proqramı 

  7.00 “Çiçək yağışı”

  7.30 Çıxış edir Ceyhun İsmayılov

  7.45 Oqtay Zülfüqarovun uşaq nəğmələri

  8.00 RV proqramı

  8.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Çələng”.  Musiqili veriliş

  10.50 Oyun havaları

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”.  Musiqili-əyləncəli proqram

  11.50 Musiqi lövhələri

  12.00 “Tarix pıçıldayan məkanlar”

  12.35 Oqtay Kazıminin mahnıları

  13.00 Xəbərlər

  13.05 “Boğça”.  Uşaqlar üçün folklor toplusu  

  13.30 “Dünya bir pəncərədir”.  Əhməd Bakıxanov

  14.00 RV proqramı

  14.05 “Azərbaycan  əsgəri” 

  14.25 “İgid əsgər, möhkəm dayan”. Musiqi proqramı   

  14.40 Aşıq havaları

  15.05 “Uşaqdan xəbər al”

  15.25 Melodiyadan-melodiyaya

  16.00 “İdman” radio jurnalı”

  16.20 Çıxış edir gənc muğam ifaçıları 

  17.00  Xəbərlər

  17.05  RV proqramı

  17.10 “Səngərə məktub”  

  17.30 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.50 Orkestr pyesləri

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Sizin üçün....”.   Musiqi proqramı 

  19.00 “Xəzinə inciləri”.  Musiqili veriliş

  20.45 Təsnif və xalq mahnıları

  21.20 “Yay düşüncələri”

  22.00 Xəbərlər             

  22.10 “Xəzərin ulduzları”. Musiqi proqramı 

  23.00 “El havası” 

  23.35 Çıxış edir vokal qruplar

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Ustad sənətkarlarımız”. Əhməd Bakıxanov

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Musiqili komediyalardan parçalar   

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Ömrümüzdən keçən səslər”.  Fərhad Hüseynov

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Gəl, səhərim”.  Publisistik musiqili proqram

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  05.00 Xəbərlər

  05.10 Musiqi çələngi 

 • Bazar Bazar

  Bazar  

  30.08.2015   

  9:00     "Ovqat"

  10:30   "Həftənin mənzərəsi" (ingilis dilində)

  11:00   Cizgi filmləri

  12:00   "Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm"

  13:00   "Muğam dünyamız"

  14:00   "Xəbərlər"

  14:20   "Səadət"

  15:20   Cizgi filmləri

  15:50   "Dadlı dünya"

  16:20   "Azərbaycan - yurdum mənim"

  17:00   "Xəbərlər"

  17:20   Televiziya filmi: "Mahnı qanadlarında"

  18:10   Bədii film: "Sonuncu brilliant"

  20:00   "Həftə". Analitik-informasiya proqramı

  21:00   Bədii film: "Zolaqlı pencamalı oğlan"

  22:30   "Sevilənlər"

  23:45   Bədii film: "Əyilməz"

  1:50     Caz musiqisi

  2:15     Bədii film: "İkar əməliyyatı"

  3:30     "Ovqat"

  5:00     "Həftə". Analitik-informasiya proqramı

  6:00     "Səadət"

  7:00     Sənədli film: "Heyvanlar haqqında söhbət: zürafə"

  7:30    "Azərbaycan - yurdum mənim"

        30    AVQUST   -   BAZAR

   

  6.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02 Verilişlərin açılışı

  6.03 RV proqramı

  6.08 Çıxış edir instrumental heyətlər

  6.30 “El havası”

  7.00 Azərbaycan estrada  melodiyaları

  7.30 “Şəbəkə” bədii - informasiya proqramı 

  8.00 RV proqramı

  8.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  9.45 Çıxış edir Vüqar Əbdülov

  10.00 RV proq  ramı

  10.05 “Sabahınız xeyir”.  Bədii-əyləncəli proqram 

  10.40 “Anasının balası”   

  11.00 Xəbərlər

  11.05 Mahnı qanadlarında

  11.40  “Ağ şanı, qara şanı”. Musiqi proqramı

  12.00 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  12.15  “Bu gün sizinlə”.  Musiqili veriliş

  13.00 Xəbərlər

  13.05 RV proqramı   

  13.10 Çıxış edir “Qala” qrupu

  13.30 “Son zəngdən sonra”. Uşaqlar üçün kütləvi proqram

  13.50 Oyun havaları

  14.00 Muğam saatı

  15.00 “Sənət haqqında hekayələr”

  15.30  Dadaş Dadaşovun mahnıları

   16.00 “Uşaqdan xəbər al”

  16.20  Musiqi çələngi

  17.00  RV proqramı

  17.05 “Əsgər istəyi”. Musiqili veriliş

  18.00 Xəbərlər

  18.10 “Tarix  pıçıldayan məkanlar”

  18.40 “Unudulmaz ifalar”. Ələfsər  Şəkili

  19.00 “Söz dünyamız”

  19.30 Xalq yaradıcılığı:  “Bulaq”  

  20.00 “Həftə”. Analitik-informasiya proqramı

  20.40 Gənc estrada müğənnilərinin iştirakı ilə konsert

  21.20  İdman xəbərləri

  21.30 “Axşam görüşləri”

  22.30 Hacıbaba  Həsənovun melodiyaları

  22.50 Çıxış edir Zaur Rüstəmov (fortepiano)

  23.00 “Unudulmayanlar” 

  23.30  Kino musiqisi

   00.00 Xəbərlər

  00.10 “Yaddaş səhifələri”

  00.25 “Gecəniz xeyrə qalsın”. Musiqili veriliş

  01.00 Xəbərlər

  01.10    “Operettalar aləmində”. Musiqi proqramı

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Şəbəkə” bədii informasiya proqramı 

  02.40 Vokal miniatürlər

  03.00  Xəbərlər 

  03.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  04.50 Çıxış edir “Rast” qrupu

  05.10 Xalq yaradıcılığı:   “Bulaq” 

  05.40  Aşıq  Sadıx  Sultanovun lent yazıları

Axtarış
Hava haqqında
Bakı (01-09-2015) :
Buludlu Gecə : +15 | Gündüz: +19
Məzənnələr
Dollar:
Alış: 1.0417 | Satış: 1.055

RUR:
Alış: 0.0158 | Satış: 0.0163

Avro:
Alış: 1.1671 | Satış: 1.1942
AzTV təqdim edir