Бакинское время : 
ТВ программа
30-05-2016 - 05-06-2016
РАДИО программа
 • Понедельник Понедельник

  30.05.2016                

  8:00     "Новости"     

  8:20     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:20   Художественный фильм: "Тайна крепости"       

  12:40   Мультипликационный фильм      

  13:00   "Что? Где? Когда?". Интеллектуальная игра      

  14:00   "Новости"     

  14:20   "Азербайджан - мой край родной"           

  15:05   Дневник международного шахматного турнира посвященный памяти Вугара Гашимова

  15:30   "Неделя". Информационно-аналитическая программа 

  17:00   "Новости"     

  17:20   "Музыкальная мозаика"     

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:20   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:20   "Современная молодежь Азербайджана"

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Отличник". Интеллектуальная игра       

  21:50   Концертная программа      

  22:25   "Совершенно иной"

  23:15   Художественный фильм: "Пряности и страсти"

  0:00     "Новости"     

  0:20     Художественный фильм: "Пряности и страсти" (продолжение)         

  1:30     "Музыкальная мозаика"     

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     Джаз  

  2:40     "Совершенно иной"

  3:30     "Музыкальная сокровищница"     

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     Телевизионный фильм       

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"            

  30.05.2016

  6.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02 Verilişlərin açılışı

  6.03 RV proqramı

  6.08 “Nəğməli səhər”

  6.48 Oyun havaları

  7.00 “Sabahınız  xeyir”

  7.30 Oxuyur Xuraman Talıbzadə

  7.45 Musiqi lövhələri

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Uğur”

  10.25 Musiqi çələngi

  11.00 Xəbərlər

  11.05 İdman icmalı

  11.15 “Rast dəsgahı”. Oxuyur İlkin Əhmədov

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Böyük tənəffüs”. Məktəblilər üçün əyləncəli-intellektual proqram  

  12.30 Adil Bəbirovun mahnıları

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 Əliağa Kürçaylı - “Təbəssüm” poema  

  14.30 Çıxış edir  “Aypara” qrupu

  15.00 Xəbərlər (rus dilində) 

  15.05 “Yadigar səslər”. Töhfə Əliyeva

  15.30 “Kino səltənəti”  

  16.00 Populyar melodiyalar

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”. Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Şərq müdrikliyi”

  18.35 Oxuyur Mübariz   Tağıyev

  19.00 Xəbərlər

  19.05 Baba Salahov adına “Araz” XÇA ansamblının konserti

  19.45  Azərbaycan bəstəkarlarının mahnıları  mövzusunda fantaziyalar

  20.00 Xəbərlər 

  20.15 Vokal duetlər

  20.45 Tələt Bakıxanovun lent yazıları

  21.00 “Vaxtınız varsa”

  21.30 Çıxış edir xalq ifaçıları

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Azərbaycanın musiqi aləmində”

  23.00 “Ozanların dilindən”

  23.30 Mirzə Ələkbər Sabirin sözlərinə ifa olunmuş mahnı və muğamlar 

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Xurşid Banu Natəvan

  00.20 Melodiyadan-melodiyaya

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Dünəndən bu günə”. Şəfiqə Axundova və Əşrəf Abbasov

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Vaxtınız varsa”

  02.40 İnstrumental musiqi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Ozanların dilindən”

  03.40 Oxuyur Bilal Əliyev

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram 

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı  

 • Вторник Вторник

  31.05.2016                

  8:00     "Новости"     

  8:20     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:20   Художественный фильм: "Дежурный папа-1"   

  13:00   "Спортивный обзор"          

  13:30   "61!". Интеллектуальная игра       

  14:00   "Новости"     

  14:20   "Семейный доктор"

  15:05   Дневник международного шахматного турнира посвященный памяти Вугара Гашимова

  15:20   Художественный фильм: "Кровавая месть"        

  17:00   "Новости"     

  17:20   "Музыкальная мозаика"     

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:20   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:20   "Современная молодежь Азербайджана"

  20:00   "Новости"     

  20:50   Художественный фильм: "Ускорение"    

  22:15   "Наука и инновации"         

  23:00   Художественный фильм: "Фирма"           

  0:00     "Новости"     

  0:20     Художественный фильм: "Фирма" (продолжение)        

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     "Музыкальная мозаика"     

  2:45     "Наука и инновации"         

  3:30     "Музыкальная сокровищница"     

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     "Спортивный обзор"          

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"            

  31.05.2016

  6.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02 Verilişlərin açılışı

  6.03  RV proqramı

  6.08 “Gözəlliklər məskəni”. Musiqi proqramı

  6.30 Hərbi marşlar

  6.45 “Unudulmaz ifalar”. Çingiz Mehdiyev

  7.00 “Dünyanın gülüş ustaları”

  7.30 İnstrumental  melodiyalar

  7.45 Çıxış edir xor kollektivləri

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  9.00  Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı 

  10.00 Xəbərlər

  10.05 Oqtay Zülfüqarovun mahnıları 

  10.30 “Duyğu yarpaqları”. Davud Nəsib 

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Elm və həyat”. Radio jurnalı  

  11.30 “Xeyrə qənşər”

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Dünyanı tanıyın”. Yeniyetmələr üçün  proqram

  12.30 “Sənət söhbətləri” 

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Ünvanımız Azərbaycandır”

  14.40 Aşıq havaları  

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 Musiqi çələngi

  15.45 Simfonik   miniatürlər

  16.00 “Ustad sənətkarlar”

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”.  Musiqi proqramı

  17.50 “Poeziya dəqiqələri”.  Fikrət Sadıq  

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Muğam dünyamız”

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Sözün sehri”

  19.35 Oxuyur Sara Qədimova

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Estrada proqramı

  20.50 Dadaş Dadaşov - XÇA orkestri üçün “Süita”

  21.00  “Dünya, səndən kimlər  keçdi ”. Nigar Rəfibəyli 

  21.30 Ramik Muxtarın sözlərinə yazılmış mahnılar

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Köhnə, yeni radio”

  22.40 Çıxış edir Bahadur Qasımlı

  23.00 “Axşam görüşləri”

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Xurşid  Banu Natəvan  

  00.20 “Gecə düşüncə...”  

  00.50 Çıxış edir Samirə Haşımova

  01.00 Xəbərlər

  01.10  “Xanəndəlik sənəti”. Konsert-oçerk

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Sənət söhbətləri”  

  02.40 Vokal miniatürlər

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Ünvanımız Azərbaycandır”  

  03.40 Rəqs ritmləri

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram 

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı 

 • Среда Среда

  01.06.2016                

  8:00     "Новости"     

  8:20     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:20   Мультипликационные фильмы    

  12:00   "Споем, станцуем"  

  12:30   "Точка соприкосновения"  

  13:00   "Брейн ринг".  Интеллектуальная игра    

  14:00   "Новости"     

  14:20   "Семейный доктор"

  15:05   Дневник международного шахматного турнира посвященный памяти Вугара Гашимова

  15:20   Художественный фильм: "Волшебники из Вэйверли Плэйс"             

  17:00   "Новости"     

  17:20   "Музыкальная мозаика"     

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:20   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:20   "Современная молодежь Азербайджана"

  20:00   "Новости"     

  20:50   Художественный фильм: "Дурдом на колесах"  

  22:25   "61!". Интеллектуальная игра       

  23:00   "Палитра Арт"         

  23:45   "Музыка"      

  0:00     "Новости"     

  0:20     Художественный фильм: "Энни" 

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     Художественный фильм: "Энни" (продолжение)          

  2:30     Джаз  

  3:00     "Точка соприкосновения"  

  3:30     "Музыкальная сокровищница"     

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     Телевизионный фильм       

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"            

  01.06.2016

  6.00  Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02  Verilişlərin açılışı

  6.03  RV proqramı

  6.08 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram

  6.48 Çıxış edir  “Şad an” qrupu

  7.00 “Xeyrə qənşər”

  7.30 Estrada rəqsləri

  7.45 Deyişmələr

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Əlvan çiçəklər”. Musiqi proqramı

  10.25 “Xoşbəxt olsun uşaqlar”. Musiqi proqramı

  10.50 “Şair öz səsində”. Kəmalə Abıyeva

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 Oxuyur Eyyub Yaqubov

  11.30 “İrəvan çuxuru”

  12.00 Xəbərlər 

  12.05 “Sabaha pəncərə”

  12.30 Çıxış edir Uşaq musiqi kollektivləri

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Muğam dünyamız”

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Azərbaycan təbiəti”. Radio jurnalı

  15.30 Yay lövhələri

  15.40 “İgidnamə”

  16.00 “Ailə həkimi”

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı  

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”. Musiqi proqramı   

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Duyğu yarpaqları”.  Ülkər  Atəş  

  18.35 “Dirijor Nəriman  Əzimovdur”. Musiqi proqramı

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Elin sözü yadigardır”. Abbas Tufarqanlı

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Çıxış edir Əhməd Bakıxanov adına XÇA ansamblı

  20.50 Aqşin Əlizadə - “Kənd süitası”

  21.00 “İlham çeşməsi”

  21.30 Vahid Abdullayevin lent yazıları

  22.00 Xəbərlər           

  22.10 “Abidələrimiz”

  22.40 Retro şlyagerlər

  23.00 “Sarıtel” 

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  Xurşid  Banu Natəvan   

  00.20 Musiqi çələngi

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Musiqili komediyalardan parçalar

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Duyğu yarpaqları”. Davud Nəsib

  02.40 Lirik instrumental  musiqi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Qəzəllər Seyid Əzim Şirvaninindir”. Musiqi proqramı

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı 

 • Четверг Четверг

  02.06.2016                

  8:00     "Новости"     

  8:20     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:20   Художественный фильм: "Дежурный папа-2"   

  13:00   "Отличник". Интеллектуальная игра       

  14:00   "Новости"     

  14:20   "Семейный доктор"

  15:05   Дневник международного шахматного турнира посвященный памяти Вугара Гашимова

  15:20   Художественный фильм: "Последнее завещание Нобеля"       

  17:00   "Новости"     

  17:20   "Музыкальная мозаика"     

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:20   "История Азербайджана"   

  19:00   "Региональные новости"    

  19:20   "Современная молодежь Азербайджана"

  20:00   "Новости"     

  20:50   Художественный фильм: "Торжественный финал"       

  22:15   "Лично Вы"  

  23:00   Художественный фильм: "Кибер"            

  0:00     "Новости"     

  0:20     Художественный фильм: "Кибер" (продолжение)         

  1:25     Джаз  

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     "История Азербайджана"   

  2:45     "Лично Вы"  

  3:30     "Музыкальная сокровищница"     

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     Телевизионный фильм       

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"            

  02.06.2016

  6.00  Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02  Verilişlərin açılışı

  6.03  RV proqramı

  6.08 İnstrumental melodiyalar

  6.30 “Azərbaycan əsgəri”. Musiqi proqramı

  6.45 Çıxış edir gənc istedadlar

  7.00 “İrəvan çuxuru”  

  7.30  “Ağ çiçəyim”. Musiqi proqramı

  7.45 El təranələri

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Soruşun cavab verək”

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram  

  11.50 Sözsüz mahnılar

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Yaşıl planet”. Uşaqlar üçün idman proqramı

  12.30 “Dünyanı bəzəyənlər”

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Poeziya dəqiqələri”. Telli Pənahqızı

  14.20 Oxuyur Şahnaz  Haşımova

  14.45 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Vətən yaşasın”

  15.25 Tahir Eminovun melodiyaları

  16.05 Musiqi çələngi

  16.40 Çıxış edir instrumental heyətlər

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün... ”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Dilkəş” ansamblının lent yazıları

  18.30 Oxuyur  Röya Ayxan

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Xatirə səs”. Süleyman Rüstəm

  19.35 Fikrət Əmirovun mahnıları

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Çıxış edir folklor kollektivləri

  20.45 Simfonik rəqslər

  21.00 “Şirvan şikəstəsi”

  21.30 Azərbaycan kino musiqisi

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Qum saatı”

  22.40 Yeni lent yazıları

  23.00 “Axşam görüşlərindən seçmələr”

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  Qasım bəy Zakir  

  00.20 “Yaddaş səhifələri”

  00.35 Oxuyur  Nazim  Ağayev

  01.00 “Divani: saz-söz məclisi”

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Dünyanı bəzəyənlər”  

  02.40 “Aylı gecələr”. Musiqi proqramı

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Şirvan şikəstəsi”

  03.40 Azərbaycan bəstəkarlarının instrumental əsərləri

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  05.00 Xəbərlər         

  05.10 Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı 

 • Пятница Пятница

  03.06.2016                

  8:00     "Новости"     

  8:20     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:20   "Садоводство"         

  11:50   Мультипликационные фильмы    

  12:30   "Мир студента"        

  13:00   "Я азербайджанец". Интеллектуальная игра       

  14:00   "Новости"     

  14:20   "Семейный доктор"

  15:05   Дневник международного шахматного турнира посвященный памяти Вугара Гашимова

  15:20   Художественный фильм: "Зона высадки"           

  17:00   "Новости"     

  17:20   "Музыкальная мозаика"     

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:20   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:20   "Современная молодежь Азербайджана"

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Яркий интеллект". Интеллектуальная игра      

  22:00   "Творцы и исполнители"   

  23:30   Художественный фильм: "Элизабеттаун"           

  0:00     "Новости"     

  0:20     Художественный фильм: "Элизабеттаун" (продолжение)        

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     "Музыкальная мозаика"     

  3:00     "Мир студента"        

  3:30     "Музыкальная сокровищница"     

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     "Садоводство"         

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"            

  03.06.2016

  6.00  Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02  Verilişlərin açılışı

  6.03  RV proqramı

  6.08  “Ovqat”.  Musiqili-əyləncəli proqram

  6.48 Saz havaları

  7.00 “Çiçək yağışı”

  7.30 Çıxış edir Akif Süleymanbəyli

  7.45 Azərbaycan bəstəkarlarının uşaq nəğmələri

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Bizdən sonra” 

  10.35 Elza İbrahimovanın mahnıları

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 Çıxış edir  gənc  xanəndələr

  11.45 İnstrumental melodiyalar

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Navalça”. Uşaqlar üçün  proqram

  12.35  Mahnı çələngi

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 Çıxış edir Kamil Vəzirovun rəhbərliyi ilə instrumental ansambl

  14.30 “Hərb tariximizdən”

  14.45 Vokal duetlər

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Yaddaş səhifələri”

  15.20 Lirik orkestr pyesləri

  15.30 “Əsrlərə  səyahət”

  15.50 “Aşıqsayağı”. Musiqi proqramı

  16.00 “Ailə həkimi”

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Yeganə Axundovanın melodiyaları

  18.25 Musiqi çələngi

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Sarıtel“

  19.35 Xalq havaları

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Çıxış edir vokal - instrumental qruplar

  20.50 Üzeyir Hacıbəyli - “Çahargah fantaziyası”

  21.00 “Vaxtınız varsa” 

  21.30 “Hümayun” XÇA ansamblının konserti

  22.00 Xəbərlər

  22.10 Oxuyur İlhamə Qasımova

  22.30 “Söz naxışı”

  23.00 Muğam axşamı  

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Qasım bəy Zakir 

  00.20 Musiqi mozaikası

  01.00 Xəbərlər

  01.10  Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Bizdən sonra”

  02.40 Azərbaycan artistlərinin ifasında şərq xalqlarının melodiyaları

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Söz  naxışı” 

  03.40  Oxuyur  Vəliağa Tağıyev

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  05.00 Xəbərlər         

  05.10 Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı 

 • Суббота Суббота

  04.06.2016                

  8:00     "Новости"     

  8:20     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:20   Художественный фильм: "Программа защиты принцесс"       

  12:45   "Находчивые"          

  13:30   "Шахматный клуб" 

  14:00   "Новости"     

  14:20   Мультипликационные фильмы    

  15:05   Дневник международного шахматного турнира посвященный памяти Вугара Гашимова

  15:20   "Азербайджан - мой край родной"           

  16:00   "Туран"         

  16:30   "Сельский час "       

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Новости кино"       

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   "Музыкальная мозаика"     

  19:20   "Наша планета"       

  20:00   "Новости"     

  20:30   "4 июня. Гянджинские события"  

  21:20   "Музыка"      

  22:00   "Что? Где? Когда?". Интеллектуальная игра      

  23:00   "В этот вечер"          

  0:00     "Новости"     

  0:20     "Ретро". Художественный фильм: "Невинный" 

  2:25     "Музыкальная мозаика"     

  3:00     Телевизионный фильм       

  3:30     "В этот вечер"          

  4:30     "Наша планета"       

  5:00     "Новости"     

  5:30     "Сельский час "       

  6:00     "Новости кино"       

  6:15     "Туран"         

  6:45     Документальный фильм    

  7:35     "Азербайджан - мой край родной"           

  8:00     Мультипликационные фильмы     

  04.06.2016

  6.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02 Verilişlərin açılışı

  6.03 RV proqramı

  6.08 Şənbə təranələri

  6.35 “Bakı, sabahın xeyir”. Musiqi proqramı

  6.45 Çıxış edir  “Xan” qrupu

  7.00 “Ulus sözü”

  7.30 Əli Səliminin melodiyaları

  7.45 İnstrumental musiqi

  8.00 RV proqramı

  8.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Çələng”. Musiqili veriliş 

  10.50 Qədim xalq rəqsləri

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram 

  11.50 Azərbaycan estrada pyesləri

  12.00 “Tarix pıçıldayan  məkanlar”

  12.30  “Yadigar səslər”. Fatma Mehrəliyeva

  13.00 Xəbərlər

  13.05  “Boğça” 

  13.25 Oqtay Rəcəbovun mahnıları

  14.00 RV proqramı

  14.05 “Azərbaycan əsgəri”

  14.25  Çıxış edir tarzən Firuz Əliyev

  14.40 Aşıq havaları

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)  

  15.10 “Uşaqdan xəbər al”. Uşaqlar üçün əyləncəli proqram 

  15.30 Çıxış edir Niyaməddin Musayev

  16.00 “İdman”. Radio jurnalı

  16.20 “Klassik irsimizdən”.  Məhsəti  Gəncəvi

  17.00  Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin  üçün...”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Səngərə məktub”

  18.25 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  18.40  “Unudulmaz ifalar”. Elman Bədəlov

  19.00 “Xəzinə inciləri”. Musiqili veriliş

  20.05 Musiqi kaleydoskopu

  20.45 “Kürdü-Şahnaz” muğamı. Oxuyur Hüseyn Məlikov

  21.00 “Yaz düşüncələri”

  21.40 Zakir  Mirzəyevin melodiyaları

  22.00 Xəbərlər                       

  22.10 “O səsin sorağında”. Kifayət Gəncəli

  23.00 “El havası”

  23.30 “Yadigar səslər”. Zəhra Rəhimova və Firudin Mehdiyev

  00.00 Xəbərlər

  00.10 Xalq mahnıları, təsnif və rənglər

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Gənc estrada müğənnilərinin iştirakı ilə konsert

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “El sənətkarlarımız”. Aşıq Əmrah Gülməmmədov

  03.00 Xəbərlər

  03.10 Kinofilmlərdən mahnı, xor və rəqslər

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram 

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”.  Publisistik  musiqili  proqramın davamı 

 • Воскресенье Воскресенье

  05.06.2016                

  9:00     "Настроение"           

  10:30   "Панорама недели" (на английском)        

  11:00   "Яркий интеллект". Интеллектуальная игра      

  12:00   "Служу Республике Азербайджан"          

  13:00   "Мир мугама"          

  14:00   "Новости"     

  14:20   "Счастье"      

  15:20   Дневник международного шахматного турнира посвященный памяти Вугара Гашимова

  15:50   "Вкусный Мир"       

  16:20   "Парламентская неделя"     

  17:00   "Новости"     

  17:20   Художественный фильм: "Миллионер поневоле"         

  19:00   "Я азербайджанец". Интеллектуальная игра       

  20:00   "Неделя". Информационно-аналитическая программа 

  21:30   "Брейн ринг".  Интеллектуальная игра    

  22:30   "Признанные"          

  0:00     Художественный фильм: "Песня"

  1:50     "Музыка"      

  2:30     "Настроение"           

  4:00     "Неделя". Информационно-аналитическая программа 

  5:30     "Азербайджан - мой край родной"           

  6:00     ПРОФИЛАКТИКА

  05.06.2016

  6.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02 Verilişlərin açılışı

  6.03 RV proqramı

  6.08 Cəngi və yallılar

  6.20 Musiqi lövhələri

  6.30 “El havası”

  7.00 Oxuyur Zeynəb Dostəliyeva

  7.20 Soltan Hacıbəyov - XÇA orkestri üçün “Süita”

  7.30 “Şəbəkə” bədii - informasiya proqramı  

  8.00 RV proqramı

  8.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  9.45 Çıxış edir  gənc virtuoz ifaçılar

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Sabahınız  xeyir”.  Bədii-əyləncəli proqram 

  10.40 “Anasının balası”

  11.00 Xəbərlər

  11.05 “Çələng”. Musiqili veriliş

  11.50 El təranələri

  12.00 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  12.15 Populyar  müğənnilərinin iştirakı ilə konsert

  13.00 Xəbərlər

  13.05 RV proqramı   

  13.10 Rəqs musiqisi

  13.30 “Məktəb illəri”

  13.50 Ramiz Zöhrabov- “Uşaq səhnəcikləri” süitası

  14.00 Muğam saatı

  15.00 “Bir nəğmənin nağılı”

  15.30 Musiqi mozaikası

  16.00 “Bəhər”. Tok-şou 

  16.20 “Yenə o bağ olaydı”. Mikayıl Müşfiqin sözlərinə yazılmış mahnılar

  17.00 RV proqramı

  17.05 “Əsgər istəyi”. Musiqili veriliş

  18.00 Xəbərlər

  18.10 “Tarix pıçıldayan məkanlar” 

  18.40 Vaqif Səmədoğlunun sözlərinə yazılmış mahnılar

  19.00 “Söz dünyamız”

  19.30 Xalq yaradıcılığı: “Bulaq”

  20.00 “Həftə”. Analitik-informasiya proqramı

  21.30 “Axşam görüşləri”

  22.30 Təsnif və rənglər

  23.00 “Unudulmayanlar”

  23.30 Çıxış edir ART Tofiq Əhmədov adına estrada - simfonik orkestri

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Yaddaş səhifələri”

  00.25 “Gecəniz xeyrə qalsın”. Musiqili veriliş

  01.00 Xəbərlər                                

  01.10 Muğam operalarından parçalar

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Şəbəkə” bədii - informasiya proqramı

  02.40 Azərbaycan caz musiqisi

  03.00 Xalq  yaradıcılığı: “Bulaq” (təkrar) 

  03.30 Ustad aşıqların lent yazıları

  04.00 Xəbərlər

  04.10 Simfonik miniatürlər

  04.20 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram 

ФОТОГАЛЕРЕЯ
ПОИСК
НОВОСТИ
27-05-2016 | 19:02
27-05-2016 | 16:10
27-05-2016 | 11:58
27-05-2016 | 10:00
26-05-2016 | 14:52
26-05-2016 | 14:12
26-05-2016 | 12:42
26-05-2016 | 12:40
26-05-2016 | 10:21
26-05-2016 | 10:18
ПОГОДА
Баку (28.05.2016) :
Малооблачно Ночью : +16+18 | Днем: +27+29
КУРСЫ ВАЛЮТ
Доллар:
Покупка: 1.4459 | Продажа: 1.5323

Рубль:
Покупка: 0.0217 | Продажа: 0.0235

Евро:
Покупка: 1.6093 | Продажа: 1.7177
AzTV ПРЕДСТАВЛЯЕТ