ТВ программа
22-05-2017 - 28-05-2017
РАДИО программа
 • Понедельник Понедельник

  29.05.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Мультипликационные фильмы    

  12:00   "Музыка"      

  12:30   "Неделя". Информационно-аналитическая программа 

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Наша планета"       

  15:20   Что? Где? Когда?. Интеллектуальная игра         

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Азербайджан - мой край родной"           

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   Телевизионный фильм: "Музей Истории"          

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Пульс дня"  

  21:30   Телевизионный Конкурс Мугам - 2017   

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Римские свидания"  

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     "Пульс дня"  

  3:00     Телевизионный Конкурс Мугам - 2017   

  6:00     "Новости"     

  6:30     Телевизионный фильм: "Музей Истории"          

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"            

  29.05.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Nəğməli səhər”

  06.48  İnstrumental musiqi

  07.00 “Sabahınız xeyir” (təkrar)

  07.30  Estrada proqramı

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Uğur” (Prezident təqaüdçüsü Zərrin Əliyeva) (təkrar)

  10.25 Melodiyadan-melodiyaya

  11.00 Xəbərlər

  11.05  İdman icmalı

  11.15 Musiqi  çələngi  

  11.50 Rəqs  musiqisi

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Böyük tənəffüs”. Məktəblilər üçün əyləncəli-intellektual proqram (təkrar)

  12.25 Anonslar

  12.30 Çıxış edirlər Abbas Bağırov  və Ənvər Sadıxov

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Poeziya dəqiqələri”. Tofiq Bayram (f)

  14.30 Estrada müğənnilərinin konserti

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)                                                                                                               

  15.05 “Ana yurdum”. Musiqi  proqramı

  15.30 “Kino səltənəti” (Xalq artisti Ələddin  Abbasov və Milli kinomuz)  (t)  

  16.00  İnstrumental  el havaları

  16.20 Çıxış edir ART Niyazi adına simfonik  orkestr

  16.50 “Mir”.  Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Ailə həkimi” (canlı)                               

  17.50 Musiqi dəqiqələri

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Mahnı qanadlarında

  18.50 Oyun  havaları  

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Şərq müdrikliyi” (Nəbati poeziyasının muğamla qovuşması) 

  19.35 Oxuyurlar İradə İbrahimova və Zamiq Hüseynov

  20.00 Xəbərlər 

  20.15 Musiqi kaleydoskopu

  20.45 Anonslar

  20.50 “Muğam Televiziya müsabiqəsi- 2017”

  23.15 Orkestr  pyesləri

  23.30 “Ozanların dilindən” (Aşıq Gözəl Kəlbəcərli) (təkrar)

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Mirzə Ələkbər Sabir (doğum günü) (I veriliş) (f)

  00.20 “Xalq ifaçılarımız”. Musiqili veriliş (İsa Rəhimov)

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Azərbaycanın musiqi aləmində”     

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Şərq müdrikliyi”  (təkrar)

  02.40 Caz musiqisi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Ozanların dilindən” (təkrar)

  03.40 “Səs xəzinəmizdən”.  Əhsən Dadaşov (xatirə günü)

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Вторник Вторник

  30.05.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Художественный фильм: "Мост в Терабитию"  

  13:00   "61!". Интеллектуальная игра       

  13:30   "Спортивный обзор"          

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Пульс дня"  

  15:20   Телевизионный фильм       

  16:00   "Музыка"      

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Азербайджан - мой край родной"           

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Пульс дня"  

  21:30   "Отличник". Интеллектуальная игра       

  22:30   "Совершенно иной"

  23:15   Художественный фильм: "Искусственный интеллект. Доступ неограничен"          

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Искусственный интеллект. Доступ неограничен" (продолжение)       

  1:15     Джаз  

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     Телевизионный фильм: "Мирза Алекпер Сабир"          

  3:00     "Пульс дня"  

  3:40     "Спортивный обзор"          

  4:10     "Совершенно иной"

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     Телевизионный фильм       

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"            

  30.05.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 Çıxış  edir instrumental heyətlər

  06.30 “Xəzərin  sahilində”. Musiqi proqramı

  07.00 “Dünyanın gülüş ustaları”  (Üzeyir Hacıbəyli) (f)

  07.30 Musiqi mozaikası

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı 

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 Xalq mahnıları və rəqslər

  10.30 “Duyğu yarpaqları”. Fikrət Sadıq (doğum günü) (f)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Elm və həyat”. Radio jurnalı  (Neft elmi haqqında)  (təkrar)

  11.30 “Xeyrə qənşər” (Tapmacalar) (təkrar)

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Dünyanı tanıyın”. Uşaqlar üçün öyrədici proqram (Qərbi Avropanın qeyri-adi regionu-Qaskoniya) (təkrar)                                                                                                                     

  12.25 Anonslar

  12.30 “Sənət söhbətləri”  (Rəsm qalereyaları, yaz sərgiləri)

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Ünvanımız Azərbaycandır” (Fransadakı Azərbaycan diasporunun nümayəndəsi Təranə Allahverdiyeva) 

  14.40 Aşıq havaları

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Xəbəriniz  olsun”. Musiqili-əyləncəli proqram

  15.55 Anonslar

  16.00 “Yurda sarı”  (Keçilməz səngər- Ələkçi) (təkrar)

  16.30 Azərbaycan vokalçılarının ifasında Tofiq Bakıxanovun romansları

  16.50 “Mir”.  Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün ...”. Musiqi proqramı 

  17.50 “Poeziya dəqiqələri”.  Orxan Vəli Kanık (Türk poeziyasından nümunələr)

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Musiqi  kaleydoskopu

  18.40 Sözsüz mahnılar

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Əsrin sənətkarları” (Hüseyn Cavid)  (f)

  19.35 Çıxış edir vokal və  instrumental qruplar

  20.00 Xəbərlər

  20.15 “Daha  bir  görüş” (Teyyub Aslanov)  (təkrar)

  21.00 “Müdriklər belə deyib” (Seyid Əzim Şirvani-“Öyüd”)  (f)

  21.30 Nəğməli axşamlar

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Köhnə, yeni radio” (Rejissor Arif  Hüseynov)  (f)

  22.40 Oxuyurlar Flora Kərimova və Akif İslamzadə

  23.00 “Axşam görüşləri” (Əhsən Dadaşov)  (f)

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Mirzə Ələkbər Sabir   (II veriliş) (f)

  00.20 “Gecə düşüncə...”  (Səlim Babullaoğlu) 

  00.50 “Səs xəzinəmizdən”. Tələt  Bakıxanov (xatirə günü)

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Əbədiyaşarlar”. Musiqi  proqramı

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Sənət söhbətləri”  (təkrar) 

  02.40 Caz musiqisi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Ünvanımız Azərbaycandır”  (təkrar)

  03.40 Qara Qarayev-“Leyli  və Məcnun” simfonik poeması

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı  (təkrar)

 • Среда Среда

  31.05.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Художественный фильм: "Охота на дикарей"    

  13:10   Мультипликационные фильмы    

  13:30   "Точка соприкосновения"  

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Пульс дня"  

  15:20   Телевизионный фильм       

  16:00   "Музыка"      

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Азербайджан - мой край родной"           

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Пульс дня"  

  21:30   "61!". Интеллектуальная игра       

  22:00   "Лично Вы"  

  22:45   Художественный фильм: "Любой ценой"           

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Любой ценой" (продолжение)        

  0:55     Джаз  

  1:15     Художественный фильм: "Непокорные" 

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     Художественный фильм: "Непокорные" (продолжение)         

  3:00     "Пульс дня"  

  3:40     "Точка соприкосновения"  

  4:10     "Лично Вы"  

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     Телевизионный фильм       

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"            

  31.05.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram (f)

  06.48 Estrada rəqsləri

  07.00 “Xeyrə qənşər” (təkrar)

  07.30 İnstrumental musiqi

  07.45 “Vətən gözəl”. Musiqi  proqramı

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 Musiqi çələngi

  10.50 “Şair öz səsində”. Heydər Ələddinoğlu (f)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 Çıxış  edirlər Simarə İmanova və Zabit Nəbizadə  

  11.30 “Yurd yeri”  (İrəvan ətrafı ərazilər) (təkrar)

  12.00 Xəbərlər                                                                                                                                      

  12.05 “Sabaha pəncərə” (Balaca bağbanlar. İşgüzar nənə, bacarıqlı nəvə) (təkrar)

  12.25 Anonslar

  12.30 Gənc xanəndələrin konserti

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Muğam dünyamız”  (Sara Qədimova )

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Azərbaycan təbiəti”. Radio jurnalı (İçməli su problemləri) (təkrar)

  15.25 Anonslar

  15.30 “İgidnamə”  (Səyavuş Paşayev) (f)

  15.50 Hərbi  marşlar

  16.00 Estrada proqramı

  16.30 Oxuyurlar  Elnarə Xəlilova və Rəşad İlyasov

  16.50 “Mir”.  Dövlətlərarası  Teleradio Şirkətinin  proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Ailə həkimi”  (canlı)

  17.50 Rəqs musiqisi

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Melodiyadan-melodiyaya”

  18.40 Çıxış edir Kamil  Vəzirovun rəhbərliyi ilə instrumental  ansambl

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Yadigar səslər” (Vahid Abdullayev)

  19.45 Şən melodiyalar

  20.00 Xəbərlər

  20.15 “Muğamdan rəqsədək”.  Musiqi  proqramı

  20.50 Simfonik valslar

  21.00 “İlham çeşməsi” (Sadıq Hüseynov) (f)

  21.30 Oqtay  Zülfüqarovun  əsərləri  (doğum günü)

  22.00 Xəbərlər           

  22.10 “Abidələrimiz”  (İslam tarixini yaşadan abidələr) (təkrar)

  22.40 Vaqif Mustafazadənin lent yazıları

  23.00 Tofiq Quliyevin könül  nəğmələri

  23.50 Estrada  pyesləri

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Süleyman Rüstəm  (I veriliş) (f)

  00.20 Populyar əsərlər

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Xəbəriniz olsun”. Musiqili-əyləncəli proqram (təkrar)

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Duyğu yarpaqları”.  Fikrət Sadıq  (təkrar) 

  02.40 Zülfü Adıgözəlovun  lent yazıları (doğum  günü)

  03.00 Xəbərlər

  03.10 Simfonik musiqi

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Четверг Четверг

  01.06.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Художественный фильм: "Джоди Моди и нескучное лето"     

  13:00   "Споем, станцуем"  

  13:30   "Я тоже был ребенком"      

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Пульс дня"  

  15:20   "Отличник". Интеллектуальная игра       

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Азербайджан - мой край родной"           

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   "История Азербайджана"   

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Пульс дня"  

  21:30   Телевизионный Конкурс Мугам - 2017   

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Большая маленькая Я"         

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     "Пульс дня"  

  3:00     Телевизионный Конкурс Мугам - 2017   

  6:00     "Новости"     

  6:30     "История Азербайджана"   

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"            

  01.06.2017     

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Bakı,  sabahın xeyir”. Musiqi  proqramı

  06.30 Çıxış  edir estrada  müğənniləri

  07.00 “Yurd yeri” (təkrar)

  07.30 Musiqi  çələngi

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Soruşun cavab verək” (canlı)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili - əyləncəli proqram

  11.50 Oyun  havaları

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Navalça”  Uşaqlar üçün proqram (1 İyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü)

  12.30 “Dünyanı bəzəyənlər” (Dünya uşaq günü. Qəmbər Hüseynli, Tofiq Mütəllibov-“Cücələrim”) 

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Poeziya dəqiqələri”. Teymur Elçin (uşaq şeirləri) (f)

  14.20 Çıxış edir uşaq  musiqi  kollektivləri

  14.40 Anonslar

  14.45 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Vətən yaşasın” (Şəhid Taleh Cabbarovun döyüş yolu)

  15.25  ART Əhsən Dadaşov adına “Xatirə” XÇA ansamblının konserti  

  16.05 “Tərəkəmə”  (Azərbaycan xalçalarının tarixi)

  16.35 Oxuyurlar  Gülüstan  Əliyeva və Zakir Əliyev 

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 Heydər Əliyev sarayında keçirilən 1 iyun Beynəlxalq Uşaqların Müdafiəsi Gününə həsr olunmuş “Pillə” konsertinin lent yazısı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Melodiyadan-melodiyaya

  18.55 Anonslar 

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Radionun qızıl fondundan”.  Mikayıl  Müşfiq-“Qaya” (poema) (f)

  19.35 Çıxış edirlər  Emiliya Yaqubova və Fuad Musayev

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Nəğməli axşamlar

  20.45 Anonslar

  20.50 “Muğam Televiziya müsabiqəsi- 2017”

  23.30 Azərbaycan bəstəkarlarının romansları

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Süleyman Rüstəm  (II veriliş) (f)

  00.20 “Yaddaş səhifələri” (Mehdixan Vəkilov –“Ömür dedikləri bir karvan yolu”)  

  00.35 Nəriman Əzimovun mahnıları və orkestr pyesləri (doğum  günü)

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Azərbaycan  operalarından  parçalar

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Dünyanı bəzəyənlər” (təkrar) 

  02.40 Caz musiqisi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Tərəkəmə”  (təkrar)

  03.40 Lirik mahnılar

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər         

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Пятница Пятница

  26.05.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   "Садоводство"         

  12:00   "Киноштрих"           

  12:30   "Мир студента"        

  13:00   "Брейн ринг". Интеллектуальная игра     

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Пульс дня"  

  15:20   Телевизионный фильм       

  16:00   "Музыка"      

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Азербайджан - мой край родной"           

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Пульс дня"  

  21:30   Телевизионный фильм       

  22:00   "Творцы и исполнители"   

  23:30   Художественный фильм: "Джейсон Борн"         

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Джейсон Борн" (продолжение)      

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     "Пульс дня"  

  3:00     Телевизионный фильм       

  3:30     "Творцы и исполнители"   

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     "Садоводство"         

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"            

  26.05.2017

  06.00  Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02  Verilişlərin açılışı

  06.03  RV proqramı

  06.08 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqramı (f)

  06.48 Oyun havaları

  07.00 “Ulus sözü”  (“Oğuznamə”) (f)

  07.30 Oxuyurlar Azərin və Samir Cəfərov 

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Bizdən sonra” (İstiqlalın hilalı- Əhməd Cavad) (f)

  10.35 Mahnı çələngi

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 Melodiyadan-melodiyaya

  11.40 Çıxış edirlər Hacı Həmidoğlu (klarnet) və Etibar Qasımbəyli (qarmon)                        

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Haydı, qoçaqlar”. Uşaqlar üçün idman proqramı

  12.25 Musiqi çələngi

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 Şən melodiyalar 

  14.30 “Hərb tariximizdən” (Gəncə üsyanı haqqında)  (təkrar)

  14.45 Marşlar 

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Yaddaş səhifələri”  (Əlisa Nicat – “Mirzə Şəfi”) (f)

  15.20 Musiqi dəqiqələri 

  15.30 “Əsrlərə səyahət” (Azərbaycanın milli geyimləri) (təkrar) 

  15.50 İdman mahnıları

  16.00 “İdman”. Radio jurnalı (IV İslam Həmrəyliyi Oyunları)

  16.45 Anonslar

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Ailə həkimi”  (canlı)

  17.50 Saz havaları 

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Estrada kaleydoskopu 

  18.40 Çıxış edir ART “Qaytağı” instrumental ansamblı

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Elçi daşı” (Yazıçı, publisist Əvəz Süleymanlı) (f)

  19.35 Musiqi mozaikası 

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Populyar müğənnilərin iştirakı ilə konsert

  21.00 “Dədə sözü yerdə qalmaz” (Səliqə xanım - “Atılmışlar” kitabı)

  21.30 “Səs xəzinəmizdən”. Oxuyur Bülbül

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Qum saatı” (Xalq artisti Lütfi Məmmədbəyov)

  22.40 Emin Sabitoğlunun mahnıları 

  23.00 Muğam axşamı  

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  Hüseyn Cavid (III veriliş) (f) 

  00.20 “Azərbaycanın estrada musiqisi”. Musiqili veriliş  (Natəvan Şeyxova)

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Retro şlyagerlər 

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Bizdən sonra”  (təkrar)

  02.40 Azərbaycan operalarından ariya və duetlər

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Dədə sözü yerdə qalmaz” (təkrar)

  03.40 Simfonik pyeslər 

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər         

  05.10 Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)     

 • Суббота Суббота

  27.05.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Художественный фильм: "Блондинки в законе"

  12:50   "Находчивые"          

  13:30   "Шахматный клуб" 

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Пульс дня"  

  15:10   "Музыка"      

  16:00   "Туран"         

  16:30   "Сельский час"        

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Новости кино"       

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:30   "Наша планета"       

  21:15   "Музыка"      

  22:00   Что? Где? Когда?. Интеллектуальная игра         

  23:00   "В этот вечер"          

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Патриот"        

  3:10     "В этот вечер"          

  4:10     "Наша планета"       

  5:00     "Новости"     

  5:30     "Сельский час"        

  6:00     "Новости кино"       

  6:15     "Туран"         

  6:45     Документальный фильм    

  7:35     "Азербайджан - мой край родной"           

  8:00     Мультипликационные фильмы     

  27.05.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 Şənbə təranələri

  06.40 Çıxış edir vokal qruplar

  07.00 “Çiçək yağışı”  (Səməd Vurğun) (xatirə günü)

  07.30 Oxuyurlar Nisə Qasımova və  Zaur Rzayev

  08.00 RV proqramı

  08.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  08.55 Anonslar

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Çələng”. Musiqili veriliş 

  10.50 Rəqs musiqisi 

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram (təkrar)

  11.50 Çıxış edirlər Elçin Həşimov (tar) və Elnur Əhmədov (kamança) 

  12.00 “Gəzdim Azərbaycanı” (Quba) (f)

  12.30 Çıxış edir gənc xanəndələr 

  13.00 Xəbərlər

  13.05 “Boğça”. Uşaqlar üçün folklor toplusu (Hər yerdən Vətən yaxşı) (təkrar)

  13.25 Mahnı qanadlarında

  14.00 RV proqramı

  14.05 “Azərbaycan əsgəri” (Sərhəd qoşunları)  (təkrar)

  14.25 Hərbi mahnılar 

  14.40 Aşıq havaları

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)  

  15.10 “Bəhər” (Həyatda kimdən nümunə götürürsünüz?)

  15.30 Oxuyurlar Sevda Ələkbərzadə və Zamiq Hüseynov

  15.50 “Xatirələr işığında” (Sara Qədimova)

  16.20 “Azərbaycan, yurdum mənim”. Musiqili kompozisiya

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Arzu”. Musiqi poçtu

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Səngərə məktub” (“Xatirə kitabı” redaksiyasının baş redaktoru, şair Nəzakət Məmmədova) (təkrar)

  18.25 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  18.40 İnstrumental musiqi 

  19.00 “Xəzinə inciləri”. Musiqili veriliş

  20.00 Anonslar

  20.05 Estrada proqramı 

  20.30 “Bizim planet”

  21.00 Ötən illərin nəğmələri  

  22.00 Xəbərlər                       

  22.10 “Yaz düşüncələri” (Millət vəkili Aydın Hüseynov)

  22.50 Musiqi lövhələri 

  23.00 “El havası” (Aşıq musiqisi milli ruhun qidasıdır) (təkrar)

  23.30 Azərbaycan bəstəkarlarının romansları 

  00.00 Xəbərlər

  00.10 Səməd Vurğunun sözlərinə yazılmış mahnılar (xatirə günü)

  00.30 Kinofilmlərdən fraqmentlər

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Musiqi təqvimi”

  02.00 Xəbərlər

  02.10 Mahnılarla eldən-elə

  03.00 Xəbərlər

  03.10 Populyar musiqi əsərləri  

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik  musiqili  proqramın davamı (təkrar)

 • Воскресенье Воскресенье

  28.05.2017                

  9:00     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  10:30   "Панорама недели" (на английском)        

  11:00   Мультипликационные фильмы    

  12:00   "Служу Республике Азербайджан"          

  13:00   "Мир мугама"          

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Мой Азербайджан". Концертная программа     

  15:50   "Вкусный Мир"       

  16:20   "Парламентская неделя"     

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Азербайджан - мой край родной"           

  18:00   "Я азербайджанец". Интеллектуальная игра       

  19:00   "День Республики" 

  20:00   "Неделя". Информационно-аналитическая программа 

  21:30   Документальный фильм: "Эмиграция длиною в жизнь"          

  22:30   "Брейн ринг". Интеллектуальная игра     

  23:30   "Признанные"          

  1:00     Художественный фильм: "Свет погасших костров"     

  3:10     "Неделя". Информационно-аналитическая программа 

  4:40     "Я азербайджанец". Интеллектуальная игра       

  5:40     Документальный фильм: "Эмиграция длиною в жизнь"          

  6:40     "Вкусный Мир"       

  7:10     "Азербайджан - мой край родной"            

  28.05.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Ana yurdum”. Musiqi proqramı

  06.30 “El havası”  (təkrar) 

  07.00 “Azərbaycan müstəqil vətənimdir”. Musiqi proqramı 

  07.30 “Şəbəkə”. Bədii – informasiya proqramı (Həftənin sənət mənzərəsi)

  08.00 RV proqramı

  08.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  09.45 Rəqs musiqisi 

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Sabahınız xeyir”. Bədii-əyləncəli proqram  (İstiqlal günəşimiz daimidir)

  10.35 Anonslar

  10.40 “Anasının balası” (Vətənim Azərbaycan. Respublika gününə həsr olunub)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 “Çələng”. Musiqili veriliş (təkrar) 

  11.50 Çıxış edir Nəfəs Alətləri Orkestrləri 

  12.00 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  12.15 “Daha bir görüş”  (Firəngiz Əlizadə)

  13.00 Xəbərlər

  13.05 RV proqramı   

  13.10 İnstrumental musiqi

  13.30 “Məktəb illəri” (Milli rəqslərin tədrisi və təbliği) (təkrar)

  13.50 Çıxış edir ART Əfsər Cavanşirov adına  “Bənövşə” uşaq xoru 

  14.00 Muğam saatı

  15.00 “Bir nəğmənin nağılı”  (Müslüm Maqomayev – “Azərbaycan”)  (təkrar)

  15.30 Anonslar

  15.35 Şən melodiyalar

  16.00 “Uşaqdan xəbər al” (Mən hərbiçi olacağam. Respublika gününə həsr olunub)

  16.20 “İstiqlal nəğməsi”. Musiqili kampozisiya

  17.00 RV proqramı

  17.05 Müstəqillik gününə həsr olunmuş bayram konserti

  18.00 Xəbərlər

  18.10 “Gəzdim Azərbaycanı” (İstiqlala aparan yol) (f)

  18.40 “Anamız Vətən”. Musiqi proqramı

  19.00 “Söz dünyamız”  (İstiqlalımız-ədəbiyyatımızda)

  19.30 Xalq yaradıcılığı. “Bulaq” (“Kəkliyin azması” sözünün etno-açımı)

  20.00 “Həftə”. Analitik - informasiya proqramı

  21.30 “Axşam görüşləri” (Respublika günü)

  22.30 Çıxış edir ART musiqi kollektivləri

  23.00 “Unudulmayanlar” (Almaz Yıldırım)

  23.30 Retro melodiyalar

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Yaddaş səhifələri” (Mehdixan Vəkilov –“Ömür dedikləri bir karvan yolu”) (təkrar)

  00.25 “Gecəniz xeyrə qalsın”. Musiqili veriliş (Zülfü Adıgözəlov)

  01.00 Xəbərlər                                

  01.10 “Əbədi yaşarlar”. Musiqi proqramı

  01.30 Xalq  yaradıcılığı: “Bulaq” (təkrar) 

  02.00 “Həftə”. Analitik - informasiya proqramı  (təkrar)

  03.30 Lirik mahnılar

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Unudulmaz ifalar”. Habil Əliyev

  04.20 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar) 

ФОТОГАЛЕРЕЯ
ПОИСК
НОВОСТИ
26-05-2017 | 15:01
26-05-2017 | 10:48
26-05-2017 | 09:25
26-05-2017 | 09:24
26-05-2017 | 09:23
26-05-2017 | 09:16
25-05-2017 | 09:55
25-05-2017 | 09:53
25-05-2017 | 09:40
25-05-2017 | 09:38
ПОГОДА
Баку (26.05.2017) :
Малооблачно Ночью : +14+16 | Днем: +23+25
КУРСЫ ВАЛЮТ
Доллар:
Покупка: 1.635 | Продажа: 1.72

Рубль:
Покупка: 0.0274 | Продажа: 0.03

Евро:
Покупка: 1.787 | Продажа: 1.8894
AzTV ПРЕДСТАВЛЯЕТ