ТВ программа
05-12-2016 - 11-12-2016
РАДИО программа
 • Понедельник Понедельник

  12.12.2016                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   "Мгновения великой жизни"        

  12:30   Классическая музыка         

  13:00   "Вечность"    

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Вечность"    

  15:30   Классическая музыка         

  16:00   "Жизнь посвященная народу, Родине"    

  17:00   "Новости"     

  17:30   Классическая музыка         

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   Классическая музыка         

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   Классическая музыка         

  20:00   "Новости"     

  21:00   "Вечность"    

  22:00   Ариф Меликов "Симфония вечности"    

  22:40   Художественный фильм: "Свет погасших костров"     

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Свет погасших костров" (продолжение)  

  1:20     Классическая музыка         

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:30     "Жизнь посвященная народу, Родине"    

  3:20     Классическая музыка         

  3:55     "Вечность"    

  5:00     "Новости"     

  6:00     "Вечность"    

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:30     Классическая музыка          

  12.12.2016

  6.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02 Verilişlərin açılışı

  6.03 RV proqramı

  6.08 “Nəğməli səhər”

  6.48 Musiqi lövhələri

  7.00 “Xalqın ümid çırağı”  (f)

  7.30 Azərbaycan bəstəkarlarının uşaq nəğmələri

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  9.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Uğur”  (Ümummilli lider  Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunub) 

  10.25 Vasif Adıgözəlov – Fortepiano ilə orkestr üçün 1-li konsert

  10.50 Xor miniatürləri

  11.00 Xəbərlər

  11.05 İdman icmalı

  11.15 Marşlar

  11.25 “Ey unudulmaz dahi”. Musiqi proqramı

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Boğça” (Heydər Əliyevin anım günü) (f)

  12.25 Vokal duetlər

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Çıxış edir Azərbaycan incəsənət ustaları

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 Bəhlul Ataxallı - “Bu yurd Heydər nağılıdır”   (f)

  14.30 “Adın şöhrət, şan yerimiz”. Musiqi proqramı

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)                                                                                                               

  15.05 Fikrət Əmirov – “Nizami” simfoniyası

  15.30 “Xalq Heydər söyləyəcək”. Radio-kompozisiya  (f)

  16.00 İnstrumental musiqi

  16.20 “Xeyrə qənşər” (Heydər Əliyevə həsr olunub) (f)

  16.50 Soltan Hacıbəyov – “Karvan” simfonik lövhəsi

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün, Vətən oğulları”. Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 İmamverdi İsmayılov  - “Azərbaycanın özü qədər əbədi” (Heydər Əliyev) (f)

  18.35 “Yadigar səslər”. Rübabə Muradova

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Heydər Əliyev dühası Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında” (f)

  19.50 Pianoçu Zöhrab Adıgözəlzadənin lent yazıları

  20.00 Xəbərlər 

  20.15 “Heydər Əliyev və musiqi mədəniyyətimiz” (f)  

  21.00 Ramiz Məmmədzadə -“Zirvə” (poema) (f)

  21.30 “Vətən əbədi qoruğdur”. Cabir Novruzun sözlərinə yazılmış mahnılar  (xatirə günü)

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Azərbaycanın musiqi aləmində”

  23.00 “Dünya bir nağıldır” (Heydər Əliyevin xatirə gününə həsr olunub)

  23.30 Ulu öndərin sevdiyi musiqi əsərləri  

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  Mirzə Ələsgər Növrəs (I veriliş)  (f)

  00.20 Heydər Əliyevə həsr olunmuş Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Muğam dəsgahlarımız

  02.00 Xəbərlər

  02.10 İmamverdi İsmayılov - “Azərbaycanın özü qədər əbədi”. Heydər Əliyev (təkrar)   

  02.40 Lirik melodiyalar  

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Dünya bir nağıldır”  (təkrar)

  03.40 Oxuyur Fidan Qasımova  

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”.  Publisistik musiqili proqram   (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”.  Publisistik musiqili proqramın davamı  (təkrar)

 • Вторник Вторник

  13.12.2016                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Художественный фильм: "Легенда о Красном Орле"   

  13:30   "Спортивный обзор"          

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Будем здоровы"      

  15:30   Документальный фильм    

  16:00   "61!". Интеллектуальная игра       

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Музыкальная мозаика"     

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   "Звезды мирового кино"    

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   Художественный фильм: "Возвращение героя" 

  22:30   "Брейн ринг".  Интеллектуальная игра    

  23:30   Художественный фильм: "Крепкий орешек-4"  

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Крепкий орешек-4" (продолжение)           

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     Джаз  

  3:00     "Спортивный обзор"          

  3:30     "Музыкальная сокровищница"     

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     Документальный фильм    

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Народные мелодии"           

  13.12.2016

  6.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02 Verilişlərin açılışı

  6.03 RV proqramı

  6.08 İnstrumental melodiyalar

  6.35 “Payızın izi”. Musiqi proqramı

  7.00 “Gülüş ustaları”  (Üzeyir Hacıbəyli)  (f)

  7.30 El havaları  

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı 

  9.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 Adil Gərayın mahnıları (xatirə günü)  

  10.30 “Duyğu yarpaqları”.  Cabir Novruz (xatirə günü)  (f)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Elm və həyat”. Radio jurnalı  (Yerin maqnit sərhəddi) (təkrar)

  11.30 “Ozanların dilindən” (Nəqşibəndilik) (f)  

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Dünyanı tanıyın”. Uşaqlar üçün öyrədici proqram (Avropanın ən isti bölgəsi-Andalusiya)  (təkrar)

  12.25 Anonslar                                                                                                                                           

  12.30 “Sənət söhbətləri”  (Çingiz Aytmatov əsərlərinin ekran taleyi)  (f)

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Ünvanımız Azərbaycandır” (Amerika və Yaponiyada təhsil alan tələbələrimiz) (təkrar)  

  14.40 Aşıq havaları

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Xəbəriniz olsun”. Musiqili- əyləncəli proqram

  15.55 Anonslar

  16.00 “Yurda sarı”  (Laçının Qan rəngli Hacısamlı kəndi) (təkrar)

  16.30 Oxuyur  Gülnisə  Bayramova

  16.50 “Mir”.  Dövlətlərarası  Teleradio Şirkətinin  proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün ...”.  Musiqi proqramı

  17.50 “Poeziya dəqiqələri”. İslam Səfərli   (f)

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Muğam dünyamız”   (Əlövsət Sadıxov-110)  

  18.55 Anonslar 

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Səni Zəmanə yetirməz”. Əliağa Vahid  (f)

  19.35 Məmmədbağır Bağırzadənin melodiyaları  

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Musiqi çələngi   

  20.45 Çıxış edir Elşən Məmmədov (klarnet)

  21.00 “Müdriklər belə deyib”   (Məhəmməd Füzuli)   (f)

  21.30 Təsnif və xalq mahnıları

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Köhnə, yeni radio” (Nurəngiz Gün)  (f)

  22.40 Azər Rzayev – Skripka ilə fortepiano üçün “Konsert”  

  23.00 “Axşam görüşləri”  (Heydər Əliyev)  (təkrar)

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  Mirzə Ələsgər Növrəs  (II veriliş)  (f)

  00.20 “Gecə düşüncə...”  (Əjdər Ol)  (təkrar)

  00.50 Şikəstələr  

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Melodiyadan-melodiyaya  

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Sənət söhbətləri”  (təkrar)

  02.40 Oxuyur Asif İsaoğlu  

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Ünvanımız Azərbaycandır”  (təkrar)

  03.40 Vals ritmində

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı  (təkrar)

 • Среда Среда

  14.12.2016                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Художественный фильм: "Лётчики"        

  13:10   Мультипликационные фильмы    

  13:30   "Точка соприкосновения"  

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Будем здоровы"      

  15:30   "Что? Где? Когда?". Интеллектуальная игра      

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Музыкальная мозаика"     

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   Художественный фильм: "Специальное задание"         

  22:15   Телевизионный фильм: "Рашид Бейбутов"         

  23:00   "61!". Интеллектуальная игра       

  23:30   Художественный фильм: "Вне поля зрения"      

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Вне поля зрения" (продолжение)   

  1:45     Джаз  

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     Телевизионный фильм: "Рашид Бейбутов"         

  3:00     "Точка соприкосновения"  

  3:30     "Музыкальная сокровищница"     

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     Документальный фильм    

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Народные мелодии"           

  14.12.2016

  6.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02 Verilişlərin açılışı

  6.03 RV proqramı

  6.08 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram  (f)

  6.48 Hərbi mahnı və marşlar

  7.00 “Ozanların dilindən”  (təkrar) 

  7.30 Sevda Məmmədlinin melodiyaları

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  9.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Səs xəzinəmizdən”. Rəşid Behbudov

  10.40 Çıxış edir Eyvaz Yusifli (saz)  

  10.50 “Şair öz səsində”. Ömər Qoçulu

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 Gənc ifaçıların konserti  

  11.30 “Yurd yeri” (Şair Qəşəm Nəcəfzadə)

  12.00 Xəbərlər                                                                                                                                      

  12.05 “Sabaha pəncərə” (Ana məhəbbəti, Vətən sevgisi) (təkrar)

  12.25 Anonslar

  12.30 Mehriban Əhmədovanın mahnıları  

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Muğam dünyamız” (Əlövsət Sadıxov-110) (təkrar) 

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Azərbaycan təbiəti”. Radio jurnalı (Azərbaycan  boyaq bitkilərinin  vətənidir.  Biologiya  elmləri doktoru  Mayis Qasımov) (təkrar)

  15.25 Anonslar

  15.30 Musiqi lövhələri  

  15.40 “İgidnamə” (Səyavuş Paşayev)  (f)

  16.00 Çıxış edir nağara ifaçısı İsmayıl Eminov

  16.15 Musiqi çələngi  

  16.50 “Mir”.  Dövlətlərarası  Teleradio Şirkətinin  proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”. Musiqi proqramı  

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Duyğu yarpaqları”. Zeynal Xəlil  (f)

  18.35 Oxuyur Zümrüd Məmmədova               

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Kino və musiqi” (Emin Sabitoğlu –“Dədə Qorqud”)

  19.45 Oyun havaları  

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Musiqi mozaikası 

  20.50 Simfonik miniatürlər

  21.00 “İlham çeşməsi” (Mustafa Mərdanov)  (f)

  21.30 Romans axşamı  

  22.00 Xəbərlər           

  22.10 “Abidələrimiz”  (Azərbaycan xalçası -2017-də Simpozium. Kubra Əliyeva) (təkrar)

  22.40 Xalq istedadlarının konserti  

  23.00 “Yadigar səslər”. Qədir Rüstəmov (xatirə günü)

  23.35 “Payız toyları”. Musiqi proqramı  

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Mirzə Ələsgər Növrəs  (III veriliş) (f)

  00.20 Çıxış edir Qara Qarayev adına  Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri  

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “El sənətkarlarımız”. Aşıq Əmrah Gülməmmədov (f)

  01.55 Anonslar

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Duyğu yarpaqları”.  Cabir Novruz  (təkrar)

  02.40 Şahin Növrəslinin konserti (fortepiano)

  03.00 Xəbərlər

  03.10 Televiziya və radio tamaşalarına yazılmış musiqi

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Четверг Четверг

  15.12.2016                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Художественный фильм: "Рыжик в Зазеркалье"

  13:30   "Я тоже был ребенком"      

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Будем здоровы"      

  15:30   "Брейн ринг".  Интеллектуальная игра    

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Музыкальная мозаика"     

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   "История Азербайджана"   

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   Художественный фильм: "Прекрасный мир"     

  22:15   "Лично Вы"  

  23:00   "Музыка"      

  23:30   Художественный фильм: "Тихая гавань"

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Тихая гавань" (продолжение)         

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     "История Азербайджана"   

  2:45     "Лично Вы"  

  3:30     "Музыкальная сокровищница"     

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     Документальный фильм    

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Народные мелодии"          

  15.12.2016

  6.00  Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02  Verilişlərin açılışı

  6.03  RV proqramı

  6.08 İnstrumental melodiyalar   

  6.30 “Nəğməli Xəzər”. Musiqi proqramı   

  7.00 “Yurd yeri”  (təkrar)

  7.30 “Yadigar səslər”. Eynulla Cəbrayılov   

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  9.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Soruşun cavab verək” (Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial  Müdafiə 

  Fondunun əməkdaşları qonağımızdır) (canlı)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram

  11.50 Saz havaları

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Yaşıl planet”. Uşaqlar üçün proqram  (Qarlı Şimal meşələrinə səyahət. Rusiya, Kanada) 

  12.25 Anonslar                                                                                                                   

  12.30 “Dünyanı bəzəyənlər” (Xalq rəssamı Hüseyn Əliyev) (doğum günü) (f)

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Poeziya dəqiqələri”. Balaş Azəroğlu (f)

  14.20 İdris Zeynalovun mahnıları  

  14.40 Anonslar

  14.45 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Vətən yaşasın” (Keçmiş Şuşa taborunun komandiri, baş leytenant Fəxrəddin Səfərovun döyüş yolu)

  15.25 Musiqi çələngi  

  16.00 Anonslar

  16.05 “Vətən nəğmələri”. Musiqili veriliş

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün... ”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 İnstrumental musiqi

  18.20 Ağabacı Rzayevanın mahnıları (doğum günü)  

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Şərq müdrikliyi” (Klassik ədəbiyyatda kamil insanın tərənnümü)  (f)

  19.35 Çıxış edir gənc musiqiçilər

  20.00 Xəbərlər

  20.15 “Göy-göl”  Dövlət Ansamblının konserti  

  21.00 “Qərib axşamlar”  (Oğuz Ayvaz) (təkrar)

  21.30 “Yadigar səslər”. Sara Qədimova

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Qum saatı” (Əzim Əzimzadə)

  22.40 Yeni lent yazıları  

  23.00 “Axşam görüşlərindən seçmələr”. Hüseyn Arif (doğum günü) (f)  

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Abdulla Şaiq  (I veriliş)  (f)

  00.20 “Yaddaş səhifələri”   (Aqşin Babayev –“Kişilər az yaşadı”)

  00.35 Oxuyur Səyyad Əlizadə  

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Estrada proqramı  

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Dünyanı bəzəyənlər” (təkrar)

  02.40 Adil Əbdülrəhmanovun melodiyaları

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Qərib axşamlar”   (təkrar)

  03.40 Oxuyur Natavan Həbibi  

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər         

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Пятница Пятница

  09.12.2016                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   "Садоводство"         

  12:00   Художественный фильм: "Элеонора, таинственная мстительница"   

  13:40   Мультипликационный фильм      

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Будем здоровы"      

  15:30   Мультипликационные фильмы    

  16:00   Документальный фильм    

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Музыкальная мозаика"     

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Вечность"    

  22:00   "Творцы и исполнители"   

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Битва у Красной скалы-1"   

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     Художественный фильм: "Битва у Красной скалы-1" (продолжение)

  3:00     Телевизионный фильм       

  3:30     "Музыка"      

  4:00     "Вечность"    

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     "Садоводство"         

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Народные мелодии"           

  09.12.2016

  6.00  Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02  Verilişlərin açılışı

  6.03  RV proqramı

  6.08  “Ovqat”.  Musiqili-əyləncəli proqram (f) 

  6.48  Marşlar 

  7.00 “Sənət haqqında hekayələr” (Əlincədə çəkilən səhnə)  (f)

  7.30 Səhnə əsərlərindən  xor və rəqslər 

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  9.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Bizdən sonra”  (Mövlanə  “Neynamə” dən yeni  tərcümələr. Arus Saymanla söhbət)

  10.35 “Səs xəzinəmizdən”. Xan Şuşinski

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 Musiqi mozaikası

  11.50 Dadaş Dadaşov –XÇA orkestri üçün “Süita”

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Haydı, qoçaqlar”  (Bakı birinciliyinin qalibi olan yeniyetmə futbolçular studiyamızda) 

  12.25 Aygün Səmədzadənin mahnıları  

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 Arif Məlikovun kino musiqisi 

  14.30 “Hərb tariximizdən”  (General-mayor Akim Abbasov haqqında)   (təkrar)

  14.45 Çıxış edir Milli Kamera Ansamblı

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Yaddaş səhifələri” (Marlinski – “Molla Nur”)  (f)

  15.20 Musiqi lövhələri 

  15.30 “Əsrlərə  səyahət” (Gəzdik, gördük, gəldik.  Uşaqlar yurdumuzu  tanıyırlar) (təkrar)

  15.50 Mahnı qanadlarında

  16.20 “Xatirələr  işığında” (Lütfəli Abdullayev)

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Qarmon ifaçısı Həmid Haqverdiyevin lent yazıları 

  18.20 ART Tofiq Əhmədov adına estrada - simfonik orkestrinin konserti

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Yurd yeri”  (Bəhmən Vətənoğlu) (təkrar)

  19.35 Oxuyur Əvəzxan Xankişiyev

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Musiqi çələngi

  21.00 “Elçi daşı” (Yazıçı, publisist Rafiq Şamiloğlu)

  21.30 Şahid Əbdülkərimovun melodiyaları 

  22.00 Xəbərlər

  22.10 Oxuyur Güldanə Cavadzadə

  22.30 “Söz naxışı” (Folklorda  və  yazılı ədəbiyyatda “çoban” obrazı )

  23.00 Muğam axşamı  

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Süleyman Rüstəm  (II veriliş) (f) 

  00.20 “Nəğmə dolu gecələr”. Musiqi proqramı

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Lütfəli Abdullayevin iştirak etdiyi musiqili komediyalardan parçalar (xatirə günü)

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Bizdən sonra”  (təkrar)

  02.40 Çıxış edir Zakir Bayramov (saz) 

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Söz naxışı” (təkrar)

  03.40 “Rəşid”  folklor ansamblının lent yazıları

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər          

  05.10 Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)           

 • Суббота Суббота

  10.12.2016                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Художественный фильм: "Живым или мертвым"         

  12:50   "Находчивые"          

  13:30   "Шахматный клуб" 

  14:00   "Новости"     

  14:30   Художественный фильм: "Центурион"   

  16:00   "Туран"         

  16:30   "Сельский час"        

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Новости кино"       

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   "Музыкальная мозаика"     

  19:20   "Наша планета"       

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Вечность"    

  21:35   "Музыка"      

  22:00   "Что? Где? Когда?". Интеллектуальная игра      

  23:00   "В этот вечер"          

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Битва у Красной скалы-2"   

  2:50     "Музыка"      

  3:10     "В этот вечер"          

  4:10     "Вечность"    

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Сельский час"        

  6:20     "Новости кино"       

  6:35     "Туран"         

  7:05     Документальный фильм    

  7:55     "Народные мелодии"          

  8:20     Мультипликационные фильмы     

  10.12.2016

  6.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02 Verilişlərin açılışı

  6.03 RV proqramı

  6.08 Şənbə təranələri

  6.40 Vətən bayatıları

  7.00 “Çiçək yağışı” (Nəbi Xəzri) (doğum günü)

  7.30 Şən melodiyalar

  8.00 RV proqramı

  8.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  8.55 Anonslar

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  9.55 Anonslar

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Çələng”. Musiqili veriliş 

  10.50 Oyun havaları

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram (təkrar)  

  11.50 İnstrumental musiqi

  12.00 “Gəzdim Azərbaycanı” (Zaqatala) (f)

  12.30 Təsnif və rənglər 

  13.00 Xəbərlər

  13.05 “Boğça” (Səhər yuxusu və məktəb zəngi. Öyüd,  atalar sözü və məsəllər. Bakının 193 saylı məktəbin birinciləri qonağımızdır) (təkrar)

  13.25 Vasif Adıgözəlovun mahnıları

  14.00 RV proqramı

  14.05 “Azərbaycan əsgəri” (İlk taborumuzun Şəhidlər xiyabanındakı andiçməsinə həsr olunub) (təkrar)

  14.25 “Koroğlu cəngisi”. Musiqi proqramı   

  14.40 Aşıq havaları

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)  

  15.10 “Uşaqdan xəbər al”. Uşaqlar üçün əyləncəli proqram (Son ayın söz sandığı)  (təkrar)

  15.30 Çıxış edir uşaq musiqi kollektivləri 

  16.00 “İdman”. Radio jurnalı (İdmançılarımızın  universal döyüş növü üzrə keçirilən dünya çempionatındakı çıxışları)

  16.20 Musiqi kaleydoskopu 

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün…” .  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Səngərə məktub” (Qarabağ müharibəsi iştirakçısı, hüquq müdafiəçisi Mobil Vəkiloğlu) (təkrar)

  18.25 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  18.40 İnstrumental melodiyalar 

  19.00 “Xəzinə inciləri”. Musiqili veriliş

  20.00 Anonslar

  20.05 ART solistlərinin konserti 

  20.30 “Bizim planet”

  21.00 “Payız düşüncələri” (Şamaxı şəhər ağsaqqallar birliyinin üzvü Əli Vahid Hüseynov) (təkrar) 

  21.40 Çıxış edir “Qala” qrupu

  22.00 Xəbərlər                       

  22.10 “Nəğməli, sözlü dünya”. Nəbi Xəzri  (doğum günü) (f)

  23.00 “El havası” (Aşıq Şəmşir) (təkrar)

  23.30 Tofiq Babayevin melodiyaları 

  00.00 Xəbərlər

  00.10 Populyar musiqi  əsərləri  

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Opera səhnəmizin ustaları”. Gülxar Həsənova  (doğum günü)  (f)

  02.00 Xəbərlər

  02.10 Estrada konserti

  03.00 Xəbərlər

  03.10 Musiqi çələngi 

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”.  Publisistik  musiqili  proqramın davamı (təkrar)

 • Воскресенье Воскресенье

  11.12.2016                

  9:00     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Панорама недели" (на английском)        

  11:30   Мультипликационные фильмы    

  12:00   "Служу Республике Азербайджан"          

  13:00   "Мир мугама"          

  14:00   "Новости"     

  14:30   Художественный фильм: "Морской пехотинец-1"        

  16:00   "Парламентская неделя"     

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Музыка"      

  17:50   Художественный фильм: "История рыцаря"      

  20:00   "Неделя". Информационно-аналитическая программа 

  21:30   "Вечность"    

  22:30   Художественный фильм: "Патриот"        

  1:00     "Музыка"      

  1:40     Художественный фильм: "Орел Девятого легиона"      

  3:25     "Музыка"      

  4:00     "Вечность"    

  5:00     "Неделя". Информационно-аналитическая программа 

  6:30     "Мгновения великой жизни"        

  7:25     "Музыка"       

  11.12.2016

  6.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02 Verilişlərin açılışı

  6.03 RV proqramı

  6.08 “Əsgər nəğməsi”. Musiqi proqramı 

  6.30 “El havası”  (təkrar) 

  7.00 İbrahim Topçubaşovun melodiyaları 

  7.30 “Şəbəkə” Bədii-informasiya proqramı (Həftənin sənət mənzərəsi)

  8.00 RV proqramı

  8.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  9.45 “Unudulmaz ifalar”. Ələkbər  Əsgərov  (klarnet)

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Sabahınız xeyir”. Bədii-əyləncəli proqram  (Son baharın xəzəl xalısı)

  10.35 Anonslar

  10.40 “Anasının balası” (“Dilli diş həkimində”. Əlifba –“D” hərfi)  (təkrar)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 “Çələng”. Musiqili veriliş  (təkrar)

  11.50 Niyazinin simfonik rəqsləri 

  12.00 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  12.15 “Daha bir görüş”. Musiqili veriliş (Ramil Qasımov) 

  13.00 Xəbərlər

  13.05 RV proqramı   

  13.10 Oxuyur Aygün Bəylər 

  13.30 “Məktəb illəri” (Cəfər Cabbarlının yaradıcılığı və 22 saylı musiqi məktəbi) (təkrar)

  13.50 Musiqi lövhələri

  14.00 Muğam saatı

  15.00 “Bir nəğmənin nağılı” (Hacı Xanməmmədov – “Gedək üzü küləyə”)

  15.30 Anonslar

  15.35 Vokal duetlər  

  16.00 “Bəhər”  (Uşaqlar yaxşılıq  və xeyirxahlıq haqqında)  

  16.20 Çıxış edir ART solistləri və musiqi kollektivləri

  17.00 RV proqramı

  17.05 “Əsgər istəyi” (Qarabağ müharibəsi veteranı, ehtiyatda olan zabit, həkim Elman  Rüstəmov qonağımızdır) (təkrar)

  18.00 Xəbərlər

  18.10 “Gəzdim Azərbaycanı”  (Şəmkir) (f)

  18.40 Polad Bülbüloğlunun mahnıları 

  19.00 “Söz dünyamız”  (Cəfər Rəmzi)  (f)

  19.30 Xalq yaradıcılığı. “Bulaq”  (Dağlara qar düşdü)

  20.00 “Həftə”. Analitik - informasiya proqramı

  21.30 “Axşam görüşləri” (               )

  22.30 “Yadigar səslər”. Hacıbaba Hüseynov

  23.00 “Unudulmayanlar” (Aşıq İslam) (doğum günü)

  23.30 Ramiz Məmmədzadənin sözlərinə yazılmış  mahnılar

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Yaddaş səhifələri”  (Aqşin Babayev –“Kişilər az yaşadı”)  (təkrar)

  00.25 “Gecəniz xeyrə qalsın”. Musiqili veriliş

  01.00 Xəbərlər                                

  01.10 Çıxış edir gənc ifaçılar 

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Şəbəkə”  (təkrar)

  02.40 Xor üçün işlənmiş xalq havaları 

  03.00 Xalq  yaradıcılığı: “Bulaq” (təkrar) 

  03.30 “Ana dünyası”.  Musiqi proqramı 

  04.00 Xəbərlər

  04.10 Musiqi dəqiqələri 

  04.20 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar) 

ФОТОГАЛЕРЕЯ
ПОИСК
НОВОСТИ
09-12-2016 | 10:29
09-12-2016 | 10:28
08-12-2016 | 12:36
08-12-2016 | 12:32
08-12-2016 | 11:24
07-12-2016 | 16:53
07-12-2016 | 16:51
07-12-2016 | 16:49
07-12-2016 | 11:33
07-12-2016 | 11:32
ПОГОДА
Баку (10.12.2016) :
Малооблачно Ночью : 0+2 | Днем: +5+7
КУРСЫ ВАЛЮТ
Доллар:
Покупка: 1.743 | Продажа: 1.8127

Рубль:
Покупка: 0.0264 | Продажа: 0.0286

Евро:
Покупка: 1.8025 | Продажа: 1.9226
AzTV ПРЕДСТАВЛЯЕТ