ТВ программа
09-01-2017 - 15-01-2017
РАДИО программа
 • Понедельник Понедельник

  16.01.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Мультипликационные фильмы    

  12:00   Документальный фильм    

  12:30   "Неделя". Информационно-аналитическая программа 

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Будем здоровы"      

  15:30   Мультипликационные фильмы    

  16:00   Документальный фильм    

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Музыкальная мозаика"     

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   "На пути к "Оскару"           

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Пульс дня"  

  21:30   "Отличник". Интеллектуальная игра       

  22:30   "Совершенно иной"

  23:15   Художественный фильм: "Переправа"    

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Переправа" (продолжение) 

  1:40     "Музыкальная мозаика"     

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     Джаз  

  3:00     "Пульс дня"  

  3:40     "Музыка"      

  4:10     "Совершенно иной"

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     "На пути к "Оскару"           

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Народные мелодии"           

  16.01.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Nəğməli səhər”

  06.48 Simfonik miniatürlər

  07.00 “Sabahınız  xeyir” (təkrar)

  07.30 Tünzalə Ağayevanın iştirakı ilə konsert

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Uğur” (Prezident təqaüdünə layiq görülən, Bülbül adına orta-ixtisas musiqi məktəbinin şagirdi Nərminə  İsmayılova qonağımızdır)

  10.25 Çıxış edir  Əhməd Bakıxanov adına  XÇA ansamblı  

  11.00 Xəbərlər

  11.05 İdman icmalı

  11.15 İnstrumental musiqi  

  11.30 Mahnı çələngi  

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Böyük tənəffüs”. Məktəblilər üçün əyləncəli-intellektual proqram  (Birinci yarım ili necə başa vururuq? Məktəbli sözü)   

  12.25 Anonslar

  12.30 Təsnif və rənglər  

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 Nurəngiz Gün- “Salamat qal, Ağcayol” (poema)  (f)

  14.30 Xanım İsmayılqızının melodiyaları  

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)                                                                                                               

  15.05 Çıxış edir xalq istedadları  

  15.30 “Kino səltənəti” (Səməndər Rzayev)  (təkrar)

  16.00 “Unudulmaz ifalar”. Ələkbər İsgəndərov (fleyta), Sabir Əliyev (violonçel) 

  16.20 “İlmə”  (Xalça)   (f)

  16.50 Xəlil Cəfərov –“Rəqs süitası”

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Qəzəl de ki, məşhuri dövran ola” (Füzulidən seçmələr) (f) 

  18.35 “Yadigar səslər”. Ağabala Abdullayev

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Daha bir görüş”. Musiqili veriliş (Rəşad Haşımov – “Rast” qrupu)  (təkrar)

  19.50 Saz havalar

  20.00 Xəbərlər 

  20.15 Mahnı qanadlarında

  20.50 Çıxış edir nağara ifaçısı  Tahir Hüseynov

  21.00 “Şərq müdrikliyi” (Klassik ədəbiyyatda  “Sirlər xəzinəsi” mövzusu (f) 

  21.30 “Bayatı-Şiraz  dəsgahı”. Oxuyur Vəfa Vəzirova  

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Azərbaycanın musiqi aləmində”

  23.00 “Ocaq başı” (Təranə Vahid ilə müsahibə) 

  23.30 “Röya” ansamblının konserti  

   00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  Heyran xanım   (I veriliş)  (f)

  00.20 Melodiyadan-melodiyaya

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Radionun qızıl fondundan”: “Oxu,  gözəl”. Musiqili hekayə (Şövkət Ələkbərova) (f)   

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Qəzəl de ki, məşhuri dövran ola”  (təkrar)

  02.40 Çıxış edir Ceyhun İsmayılov (skripka)

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Ocaq başı”   (təkrar)

  03.40 Deyişmələr   

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”.  Publisistik musiqili proqram   (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”.  Publisistik musiqili proqramın davamı  (təkrar)

 • Вторник Вторник

  17.01.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Художественный фильм: "Игры прошлого"       

  13:05   Мультипликационные фильмы    

  13:30   "Спортивный обзор"          

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Будем здоровы"      

  15:30   Мультипликационные фильмы    

  15:50   "Пульс дня"  

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Музыкальная мозаика"     

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Пульс дня"  

  21:30   Телевизионный фильм: "Афзаладдин Хагани Ширвани"        

  22:00   Художественный фильм: " Переправа-2"

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Кто Вы, Мистер Брукс?"     

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     Художественный фильм: "Кто Вы, Мистер Брукс?" (продолжение)  

  2:30     Джаз  

  3:00     "Пульс дня"  

  3:40     "Спортивный обзор"          

  4:10     "Музыка"      

  4:30     Телевизионный фильм: "Афзаладдин Хагани Ширвани"        

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     Телевизионный фильм       

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Народные мелодии"           

  17.01.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 Fikrət Əmirov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs ansamblının lent yazıları  

  06.35 “Nəğməli Xəzər”. Musiqi proqramı  

  07.00 “Gülüş ustaları” (Rüfət Zəbioğlu)   (f)

  07.30 Azərbaycan bəstəkarlarının uşaq mahnıları

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı 

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 Tofiq Əhmədovun melodiyaları

  10.30 “Duyğu yarpaqları”.  Zeynal Xəlil  (f)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Elm və həyat”. Radio jurnalı  (Astroitlər haqqında)  

  11.30 “Xeyrə qənşər” (Şifahi xalq ədəbiyyatında ədəbi növlər və janrlar)  

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Dünyanı tanıyın”. Uşaqlar üçün öyrədici proqram (Dünyanın ekzotik məkanları – Şri -Lanka)

  12.25 Anonslar                                                                                                                                           

  12.30 “Sənət söhbətləri”  (Şəhərimizin sərgi salonlarında)  (f)

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Ünvanımız Azərbaycandır” (Moskvadakı  Azərbaycan diasporunun nümayəndəsi Nabat Qurbanova)

  14.40 Aşıq havaları

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Xəbəriniz olsun”. Musiqili-əyləncəli veriliş  

  15.55 Anonslar

  16.00 “Yurda sarı”  (Sərhəd dirəyi – Tərtərin Sarov kəndi)  

  16.30 Vahid Abdullayevin lent yazıları

  16.50 “Mir”.  Dövlətlərarası  Teleradio Şirkətinin  proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün ...”.  Musiqi proqramı

  17.50 “Poeziya dəqiqələri”.  Azər Abdulla  (f)

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Musiqi dünyası” (Telman Hacıyev-80)

  18.55 Anonslar 

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Olmalıyıq Vətən daşı”. Radio kompozisiya  (f)

  19.35 Oxuyur Nəzakət Teymurova

  20.00 Xəbərlər

  20.15 “Hümayun” XÇA ansamblının konserti  

  20.50 Rauf Hacıyev - “Rəqs süitası”   

  21.00 “Müdriklər belə deyib”  (Nəsirəddin Tusi – “Əxlaqi - Nasiri” əsasında) (f)

  21.30 Mədinə Gülgünün sözlərinə yazılmış mahnılar (doğum günü)

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Köhnə, yeni radio” (Qaçay Köçərli)  (f)

  22.40 Radio tamaşalarına yazılmış musiqi

  23.00 “Axşam görüşləri”  (Mirzə Mansur-130)  (təkrar)

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  Heyran xanım   (II veriliş)  (f)

  00.20 “Gecə düşüncə...”  (Rais Rəsulzadə)  (təkrar)

  00.50 Azərbaycan valsları  

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Dünəndən bu günə”. Musiqili veriliş (Qədir Rüstəmov) (f)

  01.55 Anonslar

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Sənət söhbətləri”  (təkrar)

  02.40 Hökumə Nəcəfovanın mahnıları  

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Ünvanımız Azərbaycandır”  (təkrar)

  03.40 İnstrumental musiqi  

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı  (təkrar)

 • Среда Среда

  18.01.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Художественный фильм: "Фома Неверующий" 

  13:00   "Отличник". Интеллектуальная игра       

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Будем здоровы"      

  15:30   Мультипликационные фильмы    

  15:50   "Пульс дня"  

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Музыкальная мозаика"     

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   Телевизионный фильм       

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Пульс дня"  

  21:30   "Лично Вы"  

  22:15   Художественный фильм: "Перекрестный огонь"          

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Хитмэн: Агент 47"   

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     Джаз  

  3:00     "Пульс дня"  

  3:40     "Музыка"      

  4:10     "Лично Вы"  

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     Документальный фильм    

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Народные мелодии"           

  18.01.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram  (f)

  06.48 El təranələri

  07.00 “Xeyrə qənşər”  (təkrar) 

  07.30 Çıxış edir “Qədim Musiqi Alətləri”   ansamblı

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 Məmməd Cavadov –“Qarabağ lövhələri”  süitası

  10.15 Arif Məlikovun mahnıları  

  10.50 “Şair öz səsində”.  Səyavuş Sərxanlı (f)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 Çıxış edir gənc ifaçılar  

  11.30 “Obalardan-babalardan” (Folklorda və xalq təfəkküründə multikulturalizm. Fəxri Uğurlu və Tahir Kazımlı)

  12.00 Xəbərlər                                                                                                                                      

  12.05 “Sabaha pəncərə” (Balaca rəssamların rənglər dünyası. Rəsm qalareyasında)

  12.25 Anonslar

  12.30 “Qala” qrupunun iştirakı ilə musiqi proqramı  

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Musiqi dünyası” (təkrar) 

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Azərbaycan təbiəti”. Radio jurnalı (Tədqiqatçı, professor Əsədulla Cəfərov Azıx mağarası haqqında)

  15.25 Anonslar

  15.30 Qış lövhələri  

  15.40 “İgidnamə” (Mübariz İbrahimov) (f)

  16.00 “Üzeyir Hacıbəylinin musiqi dünyası”

  16.50 “Mir”.  Dövlətlərarası  Teleradio Şirkətinin  proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”. Musiqi proqramı  

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Qəfil gələn ayrılıq”  (Əliağa Aslan) (f)

  18.35 Zamiq Əliyevin melodiyaları  

  19.00 Xəbərlər

  19.05 Musiqi çələngi

  19.45 Çıxış edir Rəhman Rasimoğlu (zurna)  

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Azərbaycan estrada musiqisi  

  21.00 “İlham çeşməsi” (Mərziyyə Davudova)  (f)

  21.30 “Səadət” ansamblının konserti  

  22.00 Xəbərlər           

  22.10 “Abidələrimiz”  (Azərbaycan Miniatür xalçaçılıq məktəbi - Xalçaçı rəssam Eldar Həsənov) (təkrar)

  22.40 İnstrumental üçlüklərin ifasında qədim xalq rəqslərimiz

  23.00 “Hər şey insanlara qalır”. Musiqili veriliş  (f)

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Heyran xanım   (III veriliş) (f)

  00.20 Musiqi mozaikası  

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Xəbəriniz olsun”. Musiqili-əyləncəli veriliş   (təkrar)

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Duyğu yarpaqları”.  Zeynal Xəlil   (təkrar)

  02.40 “Məhəbbət çiçəkləri”. Musiqi poqramı  

  03.00 Xəbərlər

  03.10 Məşhur musiqi kollektivlərinin  ifasında Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri  

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Четверг Четверг

  19.01.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Художественный фильм: "Мальчик на белом коне"     

  12:35   Мультипликационный фильм      

  12:55   Телевизионный фильм       

  13:30   "Точка соприкосновения"  

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Будем здоровы"      

  15:30   Мультипликационные фильмы    

  15:50   "Пульс дня"  

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   Классическая музыка         

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   "История Азербайджана"   

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Мугамы"     

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Пульс дня"  

  21:30   "Кровавый январь" 

  22:15   Художественный фильм: "Снайпер"       

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Мы были солдатами"           

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:20     Художественный фильм: "Мы были солдатами" (продолжение)        

  3:00     "Пульс дня"  

  3:40     Классическая музыка         

  4:15     "Кровавый январь" 

  5:00     "Новости"     

  5:50     "История Азербайджана"   

  6:20     Васиф Адыгезелов оратория "Карабах шикестеси"       

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:20     Классическая музыка          

  19.01.2017

  06.00  Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02  Verilişlərin açılışı

  06.03  RV proqramı

  06.08 Dəraməd və rənglər

  06.30 Bahadur Hüseynovun melodiyaları  

  07.00 “Obalardan-babalardan”   (təkrar)

  07.30 Şahnaz Əliyeva və Sədi Məmmədovun  lent yazıları  

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Soruşun cavab verək” (Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial  Müdafiə

  Fondunun əməkdaşları qonağımızdır) (canlı)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili  proqram  (20 yanvar)

  11.50 Saz havaları

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Yaşıl planet”. Uşaqlar üçün proqram  (Fırtınaların planetimizdə əhəmiyyəti) 

  12.25 Anonslar                                                                                                                   

  12.30 Ramiz Məmmədzadə - “O gecə”  (f)

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Poeziya dəqiqələri”.  Alı Mustafayev  (f)

  14.20 İnstrumental musiqi  

  14.40 Anonslar

  14.45 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Vətən yaşasın” (“İgidliyə görə” medalı ilə təltif olunan Cümşüd Sultanovun döyüş yolu)  

  15.25 Azərbaycan bəstəkarlarının mahnıları və orkestr pyesləri  

  16.00 Anonslar

  16.05 Vasif Adıgözəlov –“Odlar yurdu” oratoriyası  

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün... ”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Lirik melodiyalar  

  18.25 Musiqi çələngi  

  19.00 Xəbərlər

  19.05 Əhməd  Cavad – “Ana yurdun başı  üstə duman hey” (f)

  19.35 Ramiz Mirişlinin mahnıları

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Çıxış edir gənc xanəndələr  

  21.00 “Dastandan üzü bəri” (20 Yanvar. Qara gecə)

  21.30 Romans axşamı  

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Gecə döyülən qapılar”  (“Ölüm düşərgələri”. SSRİ-nin həbsxana və düşərgələri haqqında) (II veriliş)

  22.40 Qara Qarayev –“Leyli və Məcnun” simfonik poeması

  23.00 “Axşam görüşlərindən seçmələr” (20 Yanvar) (f) 

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  Əfzələddin Xaqani  (I veriliş)  (f)

  00.20 “Yaddaş səhifələri”   (Anar –“Sizsiz”)

  00.35 Fikrət Əmirov –“Nizami” simfoniyası  

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Muğam laylası” (I veriliş) (f)  

  02.00 Xəbərlər

  02.10 Ramiz Məmmədzadə - “O gecə” (təkrar) 

  02.40 Sevda İbrahimova – Simli alətlər üçün musiqi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Dastandan üzü bəri”   (təkrar)

  03.40 Elmir Mirzəyev  - “Rəmzi üçkünc sükut” əsəri

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər          

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Пятница Пятница

  20.01.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Мультипликационные фильмы    

  12:00   Минута молчания посвященная памяти шехидов 20-го Января         

  12:01   Художественный фильм: "Звук свирели"           

  13:25   Классическая музыка         

  14:00   "Новости"     

  14:45   "Кровавые строки"  

  15:20   Классическая музыка         

  15:40   Художественный фильм: "Красавицей я не была"        

   

  17:00   "Новости"     

  17:30   Классическая музыка         

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   Классическая музыка         

  19:00   "Региональные новости"    

  19:20   "Место паломничества"     

  20:00   "Новости"     

  21:00   Телевизионный фильм: "20 января"         

  22:00   "Шехиды"     

  23:00   Художественный фильм: "Бабек" 

  0:00     "Новости"     

  0:45     Художественный фильм: "Бабек" (продолжение)          

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     Фикрет Амиров симфонический мугам "Шур"  

  3:00     "Шехиды"     

  4:00     Телевизионный фильм: "20 января"         

  5:00     "Новости"     

  6:00     Телевизионный фильм: "Крокодильи слезы"     

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     Классическая музыка

  20.01.2017

  06.00  Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02  Verilişlərin açılışı

  06.03  RV proqramı

  06.08 “Ovqat”. Musiqili proqram (20 yanvar) (təkrar)  

  06.48 Hərbi marşlar

  07.00 Cabir Umudoğlu –“Süngülənmiş bələk”  (f)

  07.30 Qəhrəmanlıq nəğmələri 

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Bizdən sonra”  (Şəhidlik zirvəsi)  (f)

  10.35 “Anamız vətən”. Musiqi proqramı 

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 Azər Rzayev –“Bakı-90” simfoniyası 

  11.45 İnstrumental muğamlar 

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Navalça”  (Şəhidlər ölmür. Ədəbi- bədii  kompozisiya)

  12.35 Aqşin Əlizadə - “Babək” baletindən musiqi  

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Çıxış edir Azərbaycan incəsənət ustaları

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 Ramiz Mustafayev –“Haqq səninlədir, Azərbaycan”  kantatası

  14.30 Əşrəf Əşrəfzadənin xatirəsinə həsr olunmuş  “Segah rəngi”

  14.45 “Əsgər andı”. Musiqi proqramı

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Yaddaş səhifələri”  (Əlisa Nicat – “Mirzə Şəfi”) (f)

  15.20 Sözsüz mahnılar

  15.30 “Əsrlərə  səyahət” (20 yanvar Şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunur)

  15.50 “Şəhidlər ağısı”. Musiqi proqramı 

  16.20 “Xatirələr işığında” (Alı Mustafayev)   

  16.50 Soltan Hacıbəyov –“Karvan” simfonik lövhəsi

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün, Vətən oğulları...”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Azərbaycan bəstəkarlarının kino musiqisi 

  18.40 “Unudulmaz ifalar”. Habil Əliyev

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Qərib axşamlar” (20 Yanvar) (f)

  19.35 Zeynal Cabbarzadənin sözlərinə yazılmış mahnılar  (xatirə günü)

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Simfonik muğamlar

  21.00 “Vaxtınız varsa” (Əməkdar jurnalist Vasif  Səmədov) (f)

  21.30 “Mənim şəhid bacım, şəhid qardaşım”. Musiqi proqramı

  22.00 Xəbərlər

  22.10 İbrahim Məmmədov – “Qəhrəmanlıq simfoniyası” 

  22.30 “Söz naxışı” (20 Yanvar. Qara rəng) 

  23.00 Muğam axşamı

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  Əfzələddin Xaqani  (II veriliş) (f) 

  00.20 Azərbaycan bəstəkarlarının vokal-instrumental əsərləri 

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Muğam laylası” (II veriliş) (f)

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Bizdən sonra”  (təkrar)

  02.40 Oxuyur Xədicə Abbasova 

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Söz naxışı”  (təkrar)

  03.40 Musiqi lövhələri 

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər         

  05.10 Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Суббота Суббота

  21.01.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Художественный фильм: "Морской пехотинец"           

  12:50   "Находчивые"          

  13:30   "Шахматный клуб" 

  14:00   "Новости"     

  14:30   Художественный фильм: "Спасение"      

  16:00   "Туран"         

  16:30   "Сельский час"        

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Новости кино"       

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   "Музыкальная мозаика"     

  19:20   "Наша планета"       

  20:00   "Новости"     

  20:40   Художественный фильм: "Охота на зверя"         

  22:00   "В этот вечер"          

  23:00   " Ретро" Художественный фильм: "Мост Ватерлоо"     

  0:00     "Новости"     

  0:30     "Ретро". Художественный фильм: "Мост Ватерлоо" (продолжение)  

  1:40     "Музыка"      

  2:10     Художественный фильм: "Большое дело"           

  3:30     "В этот вечер"          

  4:30     "Наша планета"       

  5:00     "Новости"     

  5:40     "Сельский час"        

  6:10     "Новости кино"       

  6:25     "Туран"         

  6:55     Документальный фильм    

  7:45     "Народные мелодии"          

  8:10     Мультипликационные фильмы

  21.01.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 Orkestr pyesləri

  06.40 Xor miniatürləri 

  07.00 Xəlil Rza Ulutürk –“Mən ümmanlar təşnəsiyəm” (f)

  07.30 Hacı Xanməmmədov –Kamança ilə orkestr üçün konsert 

  08.00 RV proqramı

  08.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  08.55 Anonslar

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Çələng”. Musiqili veriliş 

  10.50 Çıxış edir Rəmiş (gitara)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram (təkrar)  

  11.50 Azərbaycan təranələri

  12.00 “Tarix pıçıldayan məkanlar”  (Nargin adası)  (f)

  12.30 “Koroğlu” ansamblının konserti

  13.00 Xəbərlər

  13.05 “Boğça” (Hər şeydən Vətən yaxşı)

  13.25 Şəfiqə Axundovanın mahnıları  (doğum  günü)

  14.00 RV proqramı

  14.05 “Azərbaycan əsgəri” (Mühəndis-istehkam bölmələrinə həsr olunub) 

  14.25 “Əzizim, vətən yaxşı”.  Musiqi proqramı

  14.40 Aşıq havaları

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)  

  15.10 “Uşaqdan xəbər al”. Uşaqlar üçün əyləncəli proqram (Səyahəti sevən uşaqlar) 

  15.30 “Yadigar səslər”. Lütfiyar İmanov (xatirə günü)   

  16.00 “İdman”. Radio jurnalı (Şəhid idmançılarımıza həsr olunub) 

  16.20 Melodiyadan-melodiyaya

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün…”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Səngərə məktub” (Xalq artisti Könül Xasıyevadan səngərə məktub)

  18.25 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  18.40 Oxuyur Yaqut Babayeva

  19.00 “Xəzinə inciləri”. Musiqili veriliş

  20.00 Anonslar

  20.05 Təsnif və rəqslər 

  20.30 “Bizim planet”

  21.00 “Qış düşüncələri” (Xalq artisti Hacı İsmayılov)

  21.40 Oxuyur Arzu Rzayev 

  22.00 Xəbərlər                       

  22.10 “Xatirələrdə yaşayan sənətkarlar”. Bəstəkar Süleyman Ələsgərov (xatirə günü) (f)

  23.00 “El havası” (Aşıq Xanlar Məhərrəmov haqqında)  (təkrar)

  23.30 Vokal duetlər 

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Bu gün sizinlə”. Musiqili veriliş (Yalçın Adıgözəlov) (f)

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Radionun qızıl fondundan”: Emin Sabitoğlu- “Hicran” musiqili komediyasından parçalar 

  02.00 Xəbərlər

  02.10 Əliağa Vahidin qəzəllərinə ifa olunmuş muğamlar

  03.00 Xəbərlər

  03.10 Populyar musiqi əsərləri 

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”.  Publisistik  musiqili  proqramın davamı (təkrar)

 • Воскресенье Воскресенье

  22.01.2017                

  9:00     "Настроение"           

  10:30   "Панорама недели" (на английском)        

  11:00   Мультипликационные фильмы    

  12:00   "Служу Республике Азербайджан"          

  13:00   "Мир мугама"          

  14:00   "Новости"     

  14:30   Мультипликационные фильмы    

  15:00   Художественный фильм: "Самый лучший день"           

  16:30   "Вкусный Мир"       

  17:00   "Новости"     

  17:30   Художественный фильм: "Дневник горничной"           

  19:00   "Я азербайджанец". Интеллектуальная игра       

  20:00   "Неделя". Информационно-аналитическая программа 

  21:30   "Признанные"          

  23:00   Художественный фильм: "Опустевший город" 

  0:55     "Музыка"      

  1:35     Художественный фильм: "Перед зимой"

  3:30     "Настроение"           

  5:00     "Неделя". Информационно-аналитическая программа 

  6:30     "Вкусный Мир"       

  7:00     "Народные мелодии"          

  7:30     Мультипликационные фильмы

  22.01.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 İnstrumental melodiyalar

  06.30 “El havası”  (təkrar) 

  07.00 Mahnı qanadlarında 

  07.30 “Şəbəkə” Bədii-informasiya proqramı (Həftənin sənət mənzərəsi)

  08.00 RV proqramı

  08.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  09.45 Çıxış edir Etibar Qasımbəyli (qarmon) 

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Sabahınız xeyir”. Bədii-əyləncəli proqram  (“Dost - dosta tən gərək …”) (təkrar)

  10.35 Anonslar

  10.40 “Anasının balası” (“Ə”-nin əlverişli şansı. Nağıl tamaşa) (təkrar)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 “Çələng”. Musiqili veriliş  (təkrar)

  11.50 Qış lövhələri 

  12.00 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  12.15 “Yadigar səslər”. Mirzə Babayev (xatirə günü)

  12.50 Pianoçu Çingiz Sadıqovun ifasında xalq havaları

  13.00 Xəbərlər

  13.05 RV proqramı   

  13.10 “Hərb tariximizdən”  (General-mayor Həzi Aslanovun döyüş yoluna həsr olunub)  (doğum tarixi)

  13.25 Anonslar

  13.30 “Məktəb illəri” (Milli qəhrəman Gültəkin Əsgərova yad edilir)

  13.50 Fikrət Əmirov – Simfonik rəqslər 

  14.00 Muğam saatı

  15.00 “Bir nəğmənin nağılı” (Zeynal Xəlil, Qəmbər Hüseynli – “Ay işığında”) (təkrar) 

  15.30 Anonslar

  15.35 Çıxış edir “N-Brazers” qrupu 

  16.00 “Bəhər”  (Düzlük ən düz tərəzidir) (təkrar)

  16.20 “Azərbaycanın estrada musiqisi” (                      )

  17.00 RV proqramı

  17.05 “Əsgər istəyi” (Əsgər anaları ilə görüş) (təkrar)

  18.00 Xəbərlər

  18.10 “Tarix pıçıldayan məkanlar”  (Pirəkəşkül)  (f)

  18.40 “Bura Vətəndir”. Musiqi proqramı 

  19.00 “Söz dünyamız” (Filologiya elmləri doktoru Nizaməddin Şəmsizadə)

  19.30 Xalq yaradıcılığı. “Bulaq”  (Böyük çillədən, kiçik çilləyə)

  20.00 “Həftə”. Analitik - informasiya proqramı

  21.30 “Axşam görüşləri” (Aşıq Şakir - 95)

  22.30 Oxuyur Elmira Rəhimova  

  23.00 “Unudulmayanlar”  (Şəfiqə Axundova) (doğum günü) (f)

  23.30 Aqil Məlikovun ifasında təsniflər 

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Yaddaş səhifələri” (Anar “Sizsiz”) (təkrar)

  00.25 “Gecəniz xeyrə qalsın”. Musiqili veriliş

  01.00 Xəbərlər                                

  01.10 Musiqi mozaikası  

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Şəbəkə”  (təkrar)

  02.40 “Pıçıldaşın, ləpələr”. Musiqi proqramı 

  03.00 Xalq  yaradıcılığı: “Bulaq” (təkrar) 

  03.30 Şahid Əbdülkərimovun melodiyaları 

  04.00 Xəbərlər

  04.10 Estrada rəqsləri 

  04.20 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

ФОТОГАЛЕРЕЯ
ПОИСК
НОВОСТИ
19-01-2017 | 14:49
19-01-2017 | 10:29
19-01-2017 | 10:27
19-01-2017 | 10:20
19-01-2017 | 10:07
19-01-2017 | 10:06
19-01-2017 | 10:05
19-01-2017 | 10:04
19-01-2017 | 10:03
19-01-2017 | 10:01
ПОГОДА
Баку (13.01.2017) :
Малооблачно Ночью : +2+4 | Днем: +8+10
КУРСЫ ВАЛЮТ
Доллар:
Покупка: 1.7742 | Продажа: 1.8452

Рубль:
Покупка: 0.0294 | Продажа: 0.0309

Евро:
Покупка: 1.8433 | Продажа: 1.9561
AzTV ПРЕДСТАВЛЯЕТ