ТВ программа
25-07-2016 - 31-07-2016
РАДИО программа
 • Понедельник Понедельник

  25.07.2016     

  8:00     "Новости"

  8:20     "Утро". Музыкально-информационная программа

  11:00   "Новости"

  11:20   Мультипликационные фильмы

  11:55   Документальный фильм

  12:20   Художественный фильм: "Девочка и лисенок"

  14:00   "Новости"

  14:20   Мультипликационные фильмы

  15:00   "Музыкальная мозаика"

  15:30   "Неделя". Информационно-аналитическая программа

  17:00   "Новости"

  17:20   "Азербайджан - мой край родной"

  18:00   "Новости" (на русском языке)

  18:20   Телевизионный фильм: "Абдулла Шаиг"

  19:00   "Региональные новости"

  19:20   "Современная молодежь Азербайджана"

  20:00   "Новости" 

  20:50   Художественный фильм: "Сегодня в меню"

  22:25   Телевизионный фильм: "Тофик Кулиев"

  23:15   Художественный фильм: "Прогулка"

  0:00     "Новости" 

  0:20     Художественный фильм: "Прогулка" (продолжение)

  1:35     Джаз

  2:00     "Новости" (на английском языке) 

  2:15     "Музыкальная мозаика"

  2:40     Телевизионный фильм: "Тофик Кулиев"

  3:30     "Музыкальная сокровищница"

  5:00     "Новости" 

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     Телевизионный фильм

  7:00     "Новости" (на английском языке) 

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"

  25.07.2016

  6.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02 Verilişlərin açılışı

  6.03 RV proqramı

  6.08 “Nəğməli səhər”

  6.48 Oyun havaları

  7.00 “Sabahınız  xeyir” 

  7.30 “Nəğməli Xəzər”. Musiqi proqramı

  7.45 Çıxış edir Arzu Səlimova  

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram 

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Uğur” 

  10.25 Musiqi çələngi

  11.00 Xəbərlər

  11.05 İdman icmalı

  11.15 Simfonik rəqslər

  11.25 Zamiq Əliyevin melodiyaları

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Böyük tənəffüs”. Məktəblilər üçün əyləncəli-intellektual proqram 

  12.30 Çıxış edir gənc ifaçılar

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 Rüfət Zəbioğlu – “Azərbaycan”

  14.30 Estrada musiqisi

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)                                                                                                               

  15.05 “Yadigar səslər”. İslam Rzayev

  15.30 “Kino səltənəti” 

  16.00 Çıxış edir “Humay” qızlar ansamblı

  16.20 “Yazıya pozu yoxmuş” 

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

   

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Şərq müdrikliyi”

  18.35 Mobil Babayevin mahnıları

  19.00 Xəbərlər

  19.05 Çıxış edir  əməkdar kollektiv ART Səid Rüstəmov adına XÇA orkestri

  19.30 Təsnif və rəqslər

  20.00 Xəbərlər 

  20.15 Brilliant Dadaşova, İlqar Muradov və Norveçin “Skruk” xorunun konserti

  20.50 Mehriban Əhmədova - “Qızlar bulağı” süitası

  21.00 “Sözün sehri”   

  21.30 “Azad bir quşdum”. Səxavət Məmmədovun lent yazıları

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Azərbaycanın musiqi aləmində”

  23.00 “İlmə”  

  23.30 Cahangir Cahangirovun kino musiqisi

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  Xurşud Banu Natəvan  

  00.20 Musiqi koleydoskopu

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Muğam dəsgahlarımız

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Şərq müdrikliyi”  

  02.40 “Sahil çıraqları”. Musiqi proqramı

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “İlmə”  

  03.40 İnstrumental melodiyalar

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”.  Publisistik musiqili proqram  

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”.  Publisistik musiqili proqramın davamı  

 • Вторник Вторник

  26.07.2016     

  8:00     "Новости"

  8:20     "Утро". Музыкально-информационная программа

  11:00   "Новости"

  11:20   Мультипликационные фильмы

  12:00   Художественный фильм: "Кодекс пирата: Приключения Микки Мэтсона"

  13:30   "Спортивный обзор"

  14:00   "Новости"

  14:20   Мультипликационный фильм

  14:40   Художественный фильм: "Охота ради убийства"

  16:20   Телевизионный фильм: "Валида Тутаюк"

  17:00   "Новости"

  17:20   "Азербайджан - мой край родной"

  18:00   "Новости" (на русском языке)

  18:20   Телевизионный фильм: "Агагусейн Джавадов"

  19:00   "Региональные новости"

  19:20   "Современная молодежь Азербайджана"

  20:00   "Новости" 

  20:50   Художественный фильм: "Неуловимый"

  22:15   "Наука и инновации"

  23:00   Художественный фильм: "Шальная карта"

  0:00     "Новости"

  0:20     Художественный фильм: "Шальная карта" (продолжение)

  0:45     Джаз

  1:05     Художественный фильм: "Что скрывает ложь"

  2:00     "Новости" (на английском языке) 

  2:15     Художественный фильм: "Что скрывает ложь" (продолжение)

  2:45     "Наука и инновации"

  3:30     "Музыкальная сокровищница"

  5:00     "Новости" 

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     "Спортивный обзор"

  7:00     "Новости" (на английском языке) 

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"

  26.07.2016

  6.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02 Verilişlərin açılışı

  6.03 RV proqramı

  6.08 “Vətənin keşiyində”. Musiqi proqramı

  6.20 Çıxış edir “Aypara” qrupu

  6.35 Xor miniatürlər

  6.45 Oxuyur İlkağa Şahbazov

  7.00 “Dünyanın gülüş ustaları”  

  7.30 İnstrumental musiqi

  7.45 “Can bala” qrupunun konserti

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı 

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Səs xəzinəmizdən”. Oxuyur Bülbül

  10.30 “Duyğu yarpaqları”.  Ramiz Məmmədzadə  

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Elm və həyat”. Radio jurnalı  

  11.30 “Xeyrə qənşər”  

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Dünyanı tanıyın”. Uşaqlar üçün öyrədici proqram  

  12.30 “Sənət söhbətləri”

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Ünvanımız Azərbaycandır”  

  14.40 Aşıq havaları

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Xəbəriniz olsun” . Musiqili - əyləncəli proqram

  16.00 “Yurda sarı”  

  16.30 Deyişmələr

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”.  Musiqi proqramı

  17.50 “Poeziya dəqiqələri”. Tofiq Mahmud   

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Muğam dünyamız”  

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Unudulmayanlar” . İsmayıl Şıxlı

  19.35 Gövhər Həsənzadənin mahnıları

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Musiqi çələngi

  20.50 Çıxış edir İsmayıl Eminov

  21.00 Radionun “Qızıl fond”undan: “Sənət haqqında hekayələr”  

  21.30 Nəğməli axşamlar

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Köhnə, yeni radio”  

  22.40 İnstrumental musiqi

  23.00 “Axşam görüşləri”   

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  Xurşud Banu Natəvan  

  00.20 “Gecə düşüncə...”   

  00.50 “Bayatılar”. Musiqi proqramı

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “O səsin sorağında”. Tahirə  Muradova  

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Sənət söhbətləri”  

  02.40 Çıxış edir Çingiz Sadıxov  

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Ünvanımız Azərbaycandır”  

  03.40 Nəvvab Sadıxovun melodiyaları

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram   

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı  

 • Среда Среда

  27.07.2016     

  8:00     "Новости" 

  8:20     "Утро". Музыкально-информационная программа

  11:00   "Новости" 

  11:20   Мультипликационные фильмы

  11:45   Художественный фильм: "Родительский беспредел"

  13:30   "Точка соприкосновения"

  14:00   "Новости" 

  14:20   Мультипликационный фильм

  14:45   Художественный фильм: "Детонатор"

  16:20   Телевизионный фильм: "Алисаттар Атакишиев"

  17:00   "Новости" 

  17:20   "Азербайджан - мой край родной"

  18:00   "Новости" (на русском языке)

  18:20   "Звезды мирового кино"

  19:00   "Региональные новости"

  19:20   "Современная молодежь Азербайджана"

  20:00   "Новости" 

  20:50   "Музыка"

  21:20   Телевизионный фильм: "Азиз Алиев"

  22:10   Художественный фильм: "Лучшее во мне"

  0:00     "Новости"

  0:20     Художественный фильм: "Непокорные"

  2:00     "Новости" (на английском языке) 

  2:15     Джаз

  3:00     "Точка соприкосновения"

  3:30     "Музыкальная сокровищница"

  5:00     "Новости" 

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     Телевизионный фильм: "Алисаттар Атакишиев"

  7:00     "Новости" (на английском языке) 

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"

  27.07.2016       

  6.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02 Verilişlərin açılışı

  6.03 RV proqramı

  6.08 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram  

  6.48 Məzəli melodiyalar

  7.00 “Xeyrə qənşər”  

  7.30 Oxuyur Vəliağa Tağıyev

  7.45 Azərbaycan rəqs ritmləri

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  10.00 Xəbərlər

  10.05 Vokal duetlər

  10.30 Çıxış edir Firuz Əliyev  

  10.50 “Şair öz səsində”.  Ruslan Dost Əli  

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Unudulmaz ifalar”. Gülarə Əliyeva

  11.30 “İrəvan çuxuru”  

  12.00 Xəbərlər                                                                                                                                      

  12.05 “Sabaha pəncərə”  

  12.30 Xəyyam Mirzəzadənin mahnıları

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Muğam dünyamız”   

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Azərbaycan təbiəti”. Radio jurnalı

  15.30 Saz havaları

  15.40 “İgidnamə”  

  16.00 Vətən nəğmələri

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”. Musiqi proqramı  

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Duyğu yarpaqları”. Rumi Nurəddin   

  18.35 Azad Zahidin mahnıları

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Kino və musiqi “  

  19.45 Çıxış edir Ələsgər Abbasovun rəhbərliyi ilə instrumental qrup

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Musiqi mozaikası

  20.50 İnstrumental muğamlar

  21.00 “Əsrin sənətkarları”

  21.30 Zöhrə Abdullayevanın iştirakı ilə konsert

  22.00 Xəbərlər           

  22.10 “Abidələrimiz”  

  22.40 Adil Gərayın melodiyaları

  23.00 “Sarıtel” . Musiqili veriliş  

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  Xurşud Banu Natəvan  

  00.20 “Azərbaycanın estrada musiqisi”

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Gənc xanəndələrin konserti

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Duyğu yarpaqları”.  Ramiz Məmmədzadə   

  02.40 Lirik instrumental miniatürlər

  03.00 Xəbərlər

  03.10 Musiqi çələngi

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı  

 • Четверг Четверг

  28.07.2016     

  8:00     "Новости" 

  8:20     "Утро". Музыкально-информационная программа

  11:00   "Новости" 

  11:20   Мультипликационные фильмы

  11:55   Документальный фильм

  12:20   Художественный фильм: "Тайна Мунакра" 

  14:00   "Новости" 

  14:20   Мультипликационный фильм

  14:40   Художественный фильм: "Чемпион" 

  16:20   Телевизионный фильм: "Мухаммед Хади"

  17:00   "Новости" 

  17:20   "Азербайджан - мой край родной"

  18:00   "Новости" (на русском языке)

  18:20   "История Азербайджана"

  19:00   "Региональные новости"

  19:20   "Современная молодежь Азербайджана"

  20:00   "Новости" 

  20:50   Художественный фильм: "Мисс Никто" 

  22:15   "Лично Вы"

  23:00   Художественный фильм: "Дежавю" 

  0:00     "Новости"

  0:20     Художественный фильм: "Дежавю"  (продолжение)

  1:30     Джаз

  2:00     "Новости" (на английском языке) 

  2:15     "История Азербайджана"

  2:45     "Лично Вы"

  3:30     "Музыкальная сокровищница"

  5:00     "Новости" 

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     Телевизионный фильм: "Мухаммед Хади"

  7:00     "Новости" (на английском языке) 

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"

  28.07.2016    

  6.00  Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02  Verilişlərin açılışı

  6.03  RV proqramı

  6.08 “Cəngi” ansamblının lent yazıları

  6.20 Hacı Xanməmmədov – XÇA orkestri üçün “Süita”

  6.30 Çıxış edir “Buta” instrumental üçlüyü

  6.45 “Bakı,  sabahın xeyir”. Musiqi proqramı

  7.00 “İrəvan çuxuru”  

  7.30 Aşıq Şəmşirin lent yazıları

  7.45 Tofiq Quliyevin orkestr pyesləri

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Soruşun cavab verək”  

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram  

  11.50 İnstrumental fantaziyalar

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Yaşıl planet”. Uşaqlar üçün proqram  

  12.30 “Dünya, səndən kimlər keçdi”  

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Poeziya dəqiqələri”. Səda Pünhan  

  14.20 Vüqar Camalzadənin mahnılar

  14.45 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Vətən yaşasın”  

  15.25 Zərb muğam və təsniflər

  16.00 Musiqi çələngi

  16.35 “Unudulmaz ifalar”. İbrahim Ağayev  

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün... ”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Söz dünyamız”

  18.35 Tofiq Əhmədovun melodiyaları

  19.00 Xəbərlər

  19.05 Gülhüseyn Hüseynoğlunun mənsur şeirləri

  19.35 “Göy-göl” Dövlət ansamblının konserti

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Vasif Adıgözəlovun əsərləri  

  21.00 “Dastandan üzü bəri”  

  21.30 Mahnı axşamı

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Gecə döyülən qapılar”  

  22.40 Xalq istedadlarının konserti

  23.00 “Axşam görüşlərindən seçmələr”  

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  Mir Möhsün Nəvvab  

  00.20 “Yaddaş səhifələri”  

  00.35 Oxuyur Mələkxanım Əyyubova

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Estrada kaleydoskopu

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Dünya, səndən kimlər keçdi”    

  02.40 Xor üçün işlənmiş xalq havaları

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Dastandan üzü bəri”   

  03.40 Çıxış edir İlham Nəcəfov  

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  

  05.00 Xəbərlər         

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı  

 • Пятница Пятница

  29.07.2016     

  8:00     "Новости" 

  8:20     "Утро". Музыкально-информационная программа

  11:00   "Новости" 

  11:20   "Садоводство"

  12:00   "Киноштрих"

  12:30   "Я тоже был ребенком"

  13:00   "Я азербайджанец". Интеллектуальная игра

  14:00   "Новости" 

  14:20   Мультипликационный фильм

  14:35   Художественный фильм: "Погоня"

  16:20   Телевизионный фильм: "Адиль Искендеров"

  17:00   "Новости" 

  17:20   "Азербайджан - мой край родной"

  18:00   "Новости" (на русском языке)

  18:20   Телевизионный фильм: "Мамед Рагим"

  19:00   "Региональные новости"

  19:20   "Современная молодежь Азербайджана"

  20:00   "Новости"

  20:50   "Яркий интеллект". Интеллектуальная игра

  22:00   "Творцы и исполнители"

  0:00     "Новости" 

  0:20     Художественный фильм: "Стильная штучка"

  2:00     "Новости" (на английском языке) 

  2:15     Художественный фильм: "Стильная штучка" (продолжение)

  2:30     "Музыкальная мозаика"

  3:00     "Киноштрих"

  3:30     "Музыкальная сокровищница"

  5:00     "Новости" 

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     "Садоводство"

  7:00     "Новости" (на английском языке) 

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"

  29.07.2016

  6.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02 Verilişlərin açılışı

  6.03 RV proqramı

  6.08 “Ovqat”.  Musiqili-əyləncəli proqram 

  6.48 Çıxış edir instrumental ansambllar

  7.00 “Çiçək yağışı” 

  7.30 Tofiq Bakıxanovun mahnıları

  7.45 Oyun havaları

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram 

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Bizdən sonra”  

  10.35 Oxuyur Gülyaz Məmmədova

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Kino və musiqi “

  11.50 İnstrumental musiqi

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Navalça”

  12.35 Çıxış edir vokal qruplar

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Yadigar səslər”. Əli Haqverdiyev

  14.30 “Hərb tariximizdən”

  14.45 Hərbi marşlar

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Yaddaş səhifələri”  

  15.20 Orkestr pyesləri

  15.30 “Əsrlərə  səyahət” 

  15.50 Rəqslər

  16.00 Adil Babayevin şeirləri

  16.30 Oxuyur Murad Sadıx

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Çıxış edir instrumental heyətlər

  18.25 Aygün Səmədzadənin mahnıları

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Ozanların dilindən” 

  19.35 Aşıq deyişmələri

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Musiqi çələngi

  20.50 Rəqs ritmləri

  21.00 “Elçi daşı” 

  21.30 Vokal duetlər

  22.00 Xəbərlər

  22.10 Oxuyur Rauf  Əsədov

  22.30 “Söz naxışı” 

  23.00 Muğam axşamı

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Mir Möhsün Nəvvab  

  00.20 Musiqili komediyalardan parçalar

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Radionun “Qızıl fond”undan: “Şirmayi dillərin hekayəti ”. Teyyub Dəmirov 

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Bizdən sonra”  

  02.40 Oxuyur Zülfiyyə Xanbabayeva

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Söz naxışı”  

  03.40 Adil Əbdülrəhmanovun melodiyaları

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram 

  05.00 Xəbərlər         

  05.10 Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı  

 • Суббота Суббота

  30.07.2016     

  8:00     "Новости" 

  8:20     "Утро". Музыкально-информационная программа

  11:00   "Новости" 

  11:20   Художественный фильм: "Паспорт в Париж"

  12:45   "Находчивые"

  13:30   "Шахматный клуб"

  14:00   "Новости" 

  14:20   Художественный фильм: "Копенгаген"

  16:00   "Туран"

  16:30   "Сельский час "

  17:00   "Новости" 

  17:30   "Новости кино"

  18:00   "Новости" (на русском языке)

  18:30   "Азербайджан - мой край родной"

  19:20   "Наша планета"

  20:00   "Новости" 

  20:30   "Неугасающая пламя олимпа"

  22:00   "В этот вечер"

  23:00   "Ретро". Художественный фильм: "Операция "Святой Януарий""

  0:00     "Новости" 

  0:20     "Ретро". Художественный фильм: "Операция "Святой Януарий"" (продолжение)

  1:20     "Музыка"

  2:00     Телевизионный фильм

  2:30     "В этот вечер"

  3:30     "Неугасающая пламя олимпа"

  5:00     "Новости" 

  5:30     "Сельский час "

  6:00     "Новости кино"

  6:15     "Туран"

  6:45     Документальный фильм

  7:35     "Азербайджан - мой край родной"

  8:00     Мультипликационные фильмы

  30.07.2016

  6.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02 Verilişlərin açılışı

  6.03 RV proqramı

  6.08 İnstrumental el havaları

  6.35 Musiqi lövhələri

  6.45 “Baxçada güllər”. Musiqi proqramı

  7.00 “Müdriklər belə deyib”

  7.30  “Xan” qrupunun konserti

  7.45 “Unudulmaz ifalar”. Kazbek Əliyev 

  8.00 RV proqramı

  8.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram 

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Çələng”. Musiqili veriliş 

  10.50 Çıxış edir instrumental üçlüklər

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram 

  11.50 Rənglər

  12.00 “Tarix pıçıldayan məkanlar”

  12.30 Gənc müğənnilərin iştirakı ilə konsert

  13.00 Xəbərlər

  13.05 “Boğça”  

  13.25 Çıxış edir populyar estrada müğənniləri

  14.00 RV proqramı

  14.05 “Azərbaycan əsgəri” 

  14.25 Rauf Məmmədovun melodiyaları

  14.50 Azərbaycan baletlərindən rəqslər

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)  

  15.10 “Uşaqdan xəbər al”. Uşaqlar üçün əyləncəli proqram  

  15.30 Fikrət Əmirovun mahnıları

  16.00 “İdman”. Radio jurnalı 

  16.20 “Klassik irsimizdən”. Mirzə Ələsgər Növrəs 

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Arzu”. Musiqi poçtu

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Səngərə məktub” 

  18.25 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  18.40 Çıxış edir Etibar Qasımbəyli 

  19.00 “Xəzinə inciləri”. Musiqili veriliş

  20.05 “Şur dəsgahı”. Konsert-kompozisiya 

  20.45 Azərbaycan bəstəkarlarının estrada  melodiyaları

  21.00 “Yay düşüncələri” 

  21.40 Lirik instrumental pyeslər

  22.00 Xəbərlər                       

  22.10 “Qocaman xalq ifaçılarımız” 

  23.00 “El havası”

  23.30 “Sevənlərin ürəyi”. Musiqi proqramı

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Humayun” XÇA ansamblının konserti  

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Musiqi təqvimi”

  02.00 Xəbərlər

  02.10 Əliağa Vahidin qəzəllərinə ifa olunmuş təsnif və muğamlar 

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Taleyimə yazılan nəğmələr”. Yaqut Abdullayeva

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram 

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”.  Publisistik  musiqili  proqramın davamı  

 • Воскресенье Воскресенье

  31.07.2016     

  9:00     "Настроение"

  10:30   "Панорама недели" (на английском)  

  11:00   "Яркий интеллект". Интеллектуальная игра

  12:00   "Служу Республике Азербайджан"

  13:00   "Мир мугама"

  14:00   "Новости" 

  14:20   "Счастье"

  15:20   Мультипликационные фильмы

  15:50   "Вкусный Мир"

  16:20   "Музыкальная мозаика"

  17:00   "Новости"

  17:20   Художественный фильм: "Скандинавский форсаж"

  19:00   "Я азербайджанец". Интеллектуальная игра

  20:00   "Неделя". Информационно-аналитическая программа

  21:30   "Признанные"

  23:00   Художественный фильм: "Любовь - это всё, что тебе нужно"

  0:40     "Музыка"

  1:10     Художественный фильм: "Мой путь"

  3:20     Джаз

  4:00     "Неделя". Информационно-аналитическая программа

  5:30     "Азербайджан - мой край родной"

  6:00     ПРОФИЛАКТИКА

  31.07.2016

  6.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02 Verilişlərin açılışı

  6.03 RV proqramı

  6.08 Müasir xalq rəqsləri 

  6.20 Orkestr fantaziyaları 

  6.30 “El havası”  

  7.00 Firəngiz Babayevanın mahnıları 

  7.15 Oxuyur Rəşad İlyasov 

  7.30 “Vaxtınız varsa” 

  8.00 RV proqramı

  8.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  9.45 Şən melodiyalar 

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Sabahınız  xeyir”.  Bədii-əyləncəli proqram 

  10.40 “Anasının balası”

  11.00 Xəbərlər

  11.05 “Çələng”. Musiqili veriliş 

  11.50 Musiqi lövhələri 

  12.00 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  12.15 “Daha bir görüş”

  13.00 Xəbərlər

  13.05 RV proqramı   

  13.10 “Yadigar səslər”. Hüseynağa Hadıyev  

  13.30 “Məktəb illəri” 

  13.50 Çıxış edir uşaq xor kollektivləri 

  14.00 Muğam saatı

  15.00 “Bir nəğmənin nağılı”  

  15.30 “Heydər babaya salam”. Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın sözlərinə yazılmış mahnılar

  16.00 “Bəhər” 

  16.20 Emin Sabitoğlu – “Hicran” musiqili komediyasından parçalar

  17.00 RV proqramı

  17.05 “Əsgər istəyi”. Musiqili veriliş 

  18.00 Xəbərlər

  18.10 “Tarix pıçıldayan məkanlar” 

  18.40 “Vətən sevgisi”. Musiqi proqramı

  19.00 “Söz dünyamız”

  19.30 Xalq yaradıcılığı: “Bulaq” 

  20.00 “Həftə”. Analitik-informasiya proqramı

  21.30 “Axşam görüşləri” 

  22.30 Azərbaycan bəstəkarlarının estrada melodiyaları

  23.00 “Unudulmayanlar” 

  23.30 Çıxış edir xalq ifaçıları

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Yaddaş səhifələri”

  00.25 “Gecəniz xeyrə qalsın”. Musiqili veriliş

  01.00 Xəbərlər                                

  01.10 Radionun “Qızıl fond”undan: “Opera səhnəmizin ustaları”

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Vaxtınız varsa” 

  02.40 Rafiq Babayevin melodiyaları 

  03.00 Xalq  yaradıcılığı: “Bulaq” 

  03.30 Tovuz aşıqlarının konserti 

  04.00 Xəbərlər

  04.10 İnstrumental miniatürlər 

  04.20 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  

ФОТОГАЛЕРЕЯ
ПОИСК
НОВОСТИ
27-07-2016 | 15:01
26-07-2016 | 17:00
26-07-2016 | 12:17
26-07-2016 | 12:15
26-07-2016 | 12:13
26-07-2016 | 12:06
26-07-2016 | 12:03
25-07-2016 | 15:45
25-07-2016 | 11:28
25-07-2016 | 09:04
ПОГОДА
Баку (27.07.2016) :
Малооблачно Ночью : +21+23 | Днем: +29+31
КУРСЫ ВАЛЮТ
Доллар:
Покупка: 1.544 | Продажа: 1.6346

Рубль:
Покупка: 0.0231 | Продажа: 0.0251

Евро:
Покупка: 1.6818 | Продажа: 1.7988
AzTV ПРЕДСТАВЛЯЕТ