Бакинское время : 
ТВ программа
02-05-2016 - 08-05-2016
РАДИО программа
 • Понедельник Понедельник

  02.05.2016                

  8:00     "Новости"     

  8:20     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:20   Художественный фильм: "Ужасный Генри"      

  12:45   Мультипликационный фильм      

  13:00   "Что? Где? Когда?". Интеллектуальная игра      

  14:00   "Новости"     

  14:20   "Семейный доктор"

  15:00   Мультипликационные фильмы    

  15:30   "Неделя". Информационно-аналитическая программа 

  17:00   "Новости"     

  17:20   "Музыкальная мозаика"     

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:20   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:20   "Современная молодежь Азербайджана"

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Вечность"    

  21:50   "Отличник". Интеллектуальная игра       

  22:50   Художественный фильм: "Храброе сердце"       

  0:00     "Новости"     

  0:20     Художественный фильм: "Храброе сердце" (продолжение)    

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     Джаз  

  2:30     "Музыкальная сокровищница"     

  4:00     "Вечность"    

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     Телевизионный фильм       

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"            

  02.05.2016

  6.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02 Verilişlərin açılışı

  6.03 RV proqramı

  6.08 “Nəğməli səhər”

  6.48  Yaz lövhələri

  7.00 “Sabahınız  xeyir”

  7.30 “Bağçada güllər”. Musiqi proqramı

  7.45 “Qobustan” ansamblının lent yazıları

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Uğur”  

  10.25 Musiqi çələngi

  11.00 Xəbərlər

  11.05 İdman icmalı

  11.15 “Çahargah dəsgahı”. Oxuyur  Qoçaq  Əsgərov

  11.50 Rauf  Hacıyev- “Rəqs”  süitası

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Böyük tənəffüs”. Məktəblilər üçün əyləncəli-intellektual proqram  

  12.30 Çıxış edir  “Koroğlu” ansamblı

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 Sabir Mustafa - “Türk sonetləri”

  14.30 Elza İbrahimovanın mahnıları

  15.00 Xəbərlər (rus dilində) 

  15.05 “Yadigar səslər”. Məmmədbağır Bağırzadə

  15.30 “Sənət haqqında hekayələr”

  16.00 “Ailə həkimi”

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün ...”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Sənət söhbətləri”  

  18.35 İbrahim Topçubaşovun melodiyaları

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Azəri” qrupunun konserti

  19.20 Mahnı qanadlarında

  20.00 Xəbərlər 

  20.15 Estrada proqramı

  20.45 Rəqs  musiqisi

  21.00 “Şərq müdrikliyi”

  21.30 “Orta-mahur” muğamı. Oxuyur Sevinc Sarıyeva

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Azərbaycanın musiqi aləmində”

  23.00 “Ozanların dilindən”

  23.30 Eldar Mansurovun vokal və instrumental əsərləri

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  Mücrüm Kərim  

  00.20 Melodiyadan-melodiyaya

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Radionun qızıl fondundan”. Opera  səhnəmizin  ustaları - Əlövsət  Sadıxov

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Şərq müdrikliyi”  

  02.40 İnstrumental  musiqi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Ozanların dilindən”

  03.40 Çıxış edir “Şad an” qrupu

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”.  Publisistik musiqili proqram 

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”.  Publisistik musiqili proqramın davamı  

 • Вторник Вторник

  03.05.2016                

  8:00     "Новости"     

  8:20     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:20   Художественный фильм: "Алиса в стране чудес"         

  13:00   "Спортивный обзор"          

  13:30   "61!". Интеллектуальная игра       

  14:00   "Новости"     

  14:20   "Семейный доктор"

  15:05   Художественный фильм: "Паранойя"      

  17:00   "Новости"     

  17:20   "Музыкальная мозаика"     

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:20   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:20   "Современная молодежь Азербайджана"

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Вечность"    

  21:55   "Музыка"      

  22:20   Художественный фильм: "Танцующий с волками"       

  0:00     "Новости"     

  0:20     Художественный фильм: "Танцующий с волками" (продолжение)    

  1:25     "Музыкальная мозаика"     

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     "Музыкальная сокровищница"     

  3:45     "Вечность"    

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     "Спортивный обзор"          

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"            

  03.05.2016

  6.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02 Verilişlərin açılışı

  6.03  RV proqramı

  6.08 İnstrumental melodiyalar

  6.30 Zərb muğamlar

  6.45 “Əsgər nəğməsi”. Musiqi proqramı

  7.00 “Dünyanın  gülüş ustaları”

  7.30 Məzəli melodiyalar

  7.45 Oyun havaları

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  9.00  Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı 

  10.00 Xəbərlər

  10.05 Çıxış edir ART  Gülarə  Əliyeva adına “Dan ulduzu” instrumental  ansamblı

  10.30 “Duyğu yarpaqları”.  Məmməd Rahim 

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Elm və həyat”. Radio jurnalı  

  11.30 “Xeyrə qənşər”

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Dünyanı tanıyın”. Yeniyetmələr üçün  proqram 

  12.30 “Sənət söhbətləri”

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Ünvanımız Azərbaycandır”

  14.40 Aşıq havaları

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 Adil Bəbirovun mahnıları

  15.40 Çıxış edir Teyyub Teyyuboğlu

  16.00 Aqşin Əlizadənin əsərləri

  16.35 Xeyransa Məmmədovanın lent yazıları

  16.50  “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”.  Musiqi proqramı

  17.50 “Poeziya dəqiqələri”.  Tofiq Mahmud

  18.00  Xəbərlər

  18.05 “Muğam dünyamız”  

  19.00 Xəbərlər

  19.05 Məhəmməd Hadi poeziyasından səhifələr

  19.35 Rauf Məmmədovun melodiyaları

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Nəğməli axşamlar

  20.50  Simfonik  rəqslər

  21.00  “Xatirələr, memuarlar”

  21.30 “Yadigar səslər”. Fatma Mehrəliyeva və Qulu Əsgərov

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Köhnə, yeni radio”

  22.40 Oxuyur  Aybəniz Haşımova

  23.00 “Axşam görüşləri”

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  Mücrüm Kərim   

  00.20 “Gecə düşüncə...”

  00.50 Çıxış edir  Yasəf Eyvazov

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Sənət söhbətləri”

  02.40 “Simayi-şəms” ansamblının  lent yazıları

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Ünvanımız Azərbaycandır” 

  03.40 Oxuyur Aybəniz Qasımova

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram 

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı  

 • Среда Среда

  04.05.2016                

  8:00     "Новости"     

  8:20     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:20   Мультипликационные фильмы    

  12:00   Документальный фильм    

  12:30   "Точка соприкосновения"  

  13:00   "Брейн ринг".  Интеллектуальная игра    

  14:00   "Новости"     

  14:20   "Семейный доктор"

  15:05   Художественный фильм: "Код доступа "Кейптаун"     

  17:00   "Новости"     

  17:20   "Музыкальная мозаика"     

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:20   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:20   "Современная молодежь Азербайджана"

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Вечность"    

  21:45   "Музыка"      

  22:25   "61!". Интеллектуальная игра       

  23:00   Художественный фильм: "Последний легион"  

  0:00     "Новости"     

  0:20     Художественный фильм: "Последний легион" (продолжение)           

  0:50     "Музыкальная мозаика"     

  1:20     Художественный фильм: "Морской пехотинец"           

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     Художественный фильм: "Морской пехотинец" (продолжение)        

  2:50     Джаз  

  3:30     "Точка соприкосновения"  

  4:00     "Вечность"    

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     Телевизионный фильм       

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"            

  04.05.2016

  6.00  Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02  Verilişlərin açılışı

  6.03  RV proqramı

  6.08 “Ovqat” musiqili-əyləncəli proqram

  6.48 Xalq mahnıları

  7.00 “Xeyrə qənşər”

  7.30 “Şənlik” ansamblının lent yazıları

  7.45 Çıxış edir Eldar Zeynalov 

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Kürdü-Şahnaz” muğamı. Oxuyur Hüseyn Məlikov

  10.20 Yeni lent yazıları

  10.50 “Şair öz səsində”. Ramiz Məmmədzadə  

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 Oxuyur Roza Zərgərli

  11.30 “İrəvan çuxuru”

  12.00 Xəbərlər                                                                                                                                 

  12.05 “Sabaha pəncərə”

  12.25 Mahnı çələngi

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Muğam dünyamız” 

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Azərbaycan təbiəti”. Radio jurnalı

  15.30 Musiqi lövhələri

  15.40 “İgidnamə”

  16.00 “Ailə həkimi”

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”. Musiqi proqramı  

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Şərq müdrikliyi”

  18.35 Musiqi mozaikası

  19.00 Xəbərlər

  19.05 Təsnif və rənglər

  19.50 Hacı Xanməmmədov - XÇA orkestr üçün “Süita”

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Estrada müğənnilərinin  iştirakı ilə musiqi proqramı

  21.00 “İlham çeşməsi”

  21.30 “Qönçə”  XÇA  ansamblının konserti

  22.00 Xəbərlər      

  22.10 “Abidələrimiz” 

  22.40 İnstrumental musiqi 

  23.00 “Sarıtel” 

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Mücrüm Kərim 

  00.20 “Musiqidə keçən ömür”. Oqtay Zülfüqarov 

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Muğamlarımızın vəsfi” 

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Duyğu yarpaqları”.  Məmməd  Rahim

  02.40 Çıxış edir Kamil Mustafazadə

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Ay ana, dostum evlənir”.  Ruhəngiz Qasımovanın mahnıları

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı 

 • Четверг Четверг

  05.05.2016                

  8:00     "Новости"     

  8:20     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:20   Мультипликационные фильмы    

  12:00   Документальный фильм    

  12:30   "Я тоже был ребенком"      

  13:00   "Отличник". Интеллектуальная игра       

  14:00   "Новости"     

  14:20   "Семейный доктор"

  15:05   Мультипликационный фильм      

  15:20   Художественный фильм: "Последний рубеж"   

  17:00   "Новости"     

  17:20   "Музыкальная мозаика"     

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:20   "История Азербайджана"   

  19:00   "Региональные новости"    

  19:20   "Современная молодежь Азербайджана"

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Вечность"    

  21:35   "Яркий интеллект". Интеллектуальная игра      

  22:35   "Музыка"      

  23:05   Футбол. Евролига. "Ливерпуль" - "Вильяреал"  

  1:00     "Новости"     

  1:20     Джаз  

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     "История Азербайджана"   

  2:45     "Музыкальная сокровищница"     

  4:15     "Вечность"    

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     "Я тоже был ребенком"      

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"            

  05.05.2016

  6.00  Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02  Verilişlərin açılışı

  6.03  RV proqramı

  6.08 Orkestr  miniatürləri 

  6.30 Deyişmələr

  6.45 Musa Həsənovun rəhbərliyi  ilə  instrumental ansamblın lent yazıları

  7.00 “İrəvan çuxuru”

  7.30  Saz havaları

  7.45 Oxuyur Arzu  Rzayev

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Soruşun cavab verək”

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram 

  11.50 Marşlar

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Yaşıl planet”

  12.30 “Dünyanı bəzəyənlər”

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Poeziya dəqiqələri”. İslam Sadıq   

  14.20 Çıxış edir “Rast” qrupu

  14.45 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Vətən yaşasın”

  15.25 “Ana torpaq”. Musiqi proqramı

  16.05 “Yadigar səslər”. Yaqub Məmmədov

  16.40 Estrada rəqsləri

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün... ”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Səfa  Qəhrəmanovun lent  yazıları 

  18.30 Emin Sabitoğlunun mahnıları

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Duyğu yarpaqları”. Əhməd Cavad

  19.35 Çıxış edir gənc istedadlar

  20.00 Xəbərlər

  20.15 “Şur” dəsgahı. Konsert - kompozisiya

  21.00 “Tərəkəmə”

  21.30 Aygün Bəylərin iştirakı  ilə konsert

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Qum saatı”  

  22.40 Çıxış edir Baba Mahmudoğlu adına “Misri” ansamblı

  23.00 “Axşam görüşlərindən seçmələr”

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Şəhriyar 

  00.20 “Yaddaş səhifələri”

  00.35 Oxuyur Ağadadaş Ağayev

  01.00 “Divani: saz-söz məclisi” 

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Dünyanı bəzəyənlər”

  02.40 Elşən Nicatın  melodiyaları

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Tərəkəmə”

  03.40 Dəraməd və rənglər

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  05.00 Xəbərlər         

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı 

 • Пятница Пятница

  06.05.2016                

  8:00     "Новости"     

  8:20     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:20   "Садоводство"         

  11:50   Мультипликационные фильмы    

  12:30   "Мир студента"        

  13:00   "Я азербайджанец". Интеллектуальная игра       

  14:00   "Новости"     

  14:20   "Семейный доктор"

  15:05   Художественный фильм: "Вне поля зрения"      

  17:00   "Новости"     

  17:20   "Музыкальная мозаика"     

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:20   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:20   "Современная молодежь Азербайджана"

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Вечность"    

  22:00   "Творцы и исполнители"   

  23:30   Художественный фильм: "Хозяин морей: На краю Земли"     

  0:00     "Новости"     

  0:20     Художественный фильм: "Хозяин морей: На краю Земли" (продолжение)  

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     Джаз  

  2:30     "Музыкальная сокровищница"     

  4:00     "Вечность"    

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     "Садоводство"         

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"            

  06.05.2016

  6.00  Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02  Verilişlərin açılışı

  6.03  RV proqramı

  6.08  “Ovqat”.  Musiqili-əyləncəli proqram

  6.48 Hərbi marşlar

  7.00 “Çiçək yağışı”

  7.30 Oxuyur Xədicə Abbasova

  7.45 İnstrumental melodiyalar

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Bizdən sonra”  

  10.35 Vokal duetlər

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 Musiqi çələngi

  11.45 “Unudulmaz ifalar”. Ələkbər Əsgərov

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Navalça”. Uşaqlar üçün proqram                                                                                

  12.35 Şəfiqə Axundovanın mahnıları

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 Çıxış edir “İrs” folklor ansamblı

  14.30 “Hərb tariximizdən”

  14.45 “Vətən sevgisi”. Musiqi proqramı

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Yaddaş səhifələri”

  15.20 İnstrumental  miniatürlər

  15.30 “Əsrlərə  səyahət”

  15.50 Xəyyam Mirzəzadə - “Muğan lövhələri” süitası

  16.00 “Ailə həkimi”

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Çıxış edir Kənan Əsədov

  18.20 Musiqi kaleydoskopu

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Dədə sözü yerdə qalmaz”

  19.35 “Yadigar səslər”. İslam Rzayev

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Populyar  musiqi əsərləri

  20.50 Vaqif Mustafazadə- “Bayatı-şiraz” muğamı mövzusunda fantaziya

  21.00 “Elçi daşı”

  21.30 Mahnı qanadlarında

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Unudulmaz ifalar”. Zaur Əliyev  və  Kazım Aslanlı

  22.30 “Söz naxışı”

  23.00 Muğam axşamı  

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  Şəhriyar  

  00.20 “Xarı bülbül”  instrumental qrupunun lent yazıları

  00.30 Sevda Məmmədlinin melodiyaları

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Operettalar aləmində”. Musiqi proramı

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Bizdən sonra”

  02.40 Surə İbrahimovanın lent yazıları

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Söz naxışı”

  03.40 Lirik instrumental musiqi

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  05.00 Xəbərlər         

  05.10 Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı 

 • Суббота Суббота

  07.05.2016                

  8:00     "Новости"     

  8:20     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:20   Художественный фильм: "Твои, мои и наши"   

  12:45   "Находчивые"          

  13:30   "Шахматный клуб" 

  14:00   "Новости"     

  14:20   Художественный фильм: "Доспехи Бога"           

  16:00   "Туран"         

  16:30   "Сельский час "       

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Новости кино"       

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   "Музыкальная мозаика"     

  19:20   "Наша планета"       

  20:00   "Новости"     

  20:30   Художественный фильм: "Золотые руки: История Бена Корсона"     

  22:00   "Что? Где? Когда?". Интеллектуальная игра      

  23:00   "В этот вечер"          

  0:00     "Новости"     

  0:20     "Ретро". Художественный фильм: "Паттон"       

  3:15     "Музыкальная мозаика"     

  3:30     "В этот вечер"          

  4:30     "Наша планета"       

  5:00     "Новости"     

  5:30     "Сельский час "       

  6:00     "Новости кино"       

  6:15     "Туран"         

  6:45     Телевизионный фильм       

  7:25     "Азербайджанские ковры" 

  8:00     Мультипликационные фильмы     

  07.05.2016

  6.00  Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02 Verilişlərin açılışı

  6.03  RV proqramı

  6.08 Şənbə təranələri

  6.30 “Bakı bayatıları”. Musiqi proqramı

  6.45 Rəqslər

  7.00 “Müdriklər  belə deyib” 

  7.30 Vokal duetlər

  7.50 Rəşid Şəfəqin uşaq  nəğmələri

  8.00 RV proqramı

  8.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Çələng”. Musiqili veriliş 

  10.50 Sözsüz mahnılar

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram   

  11.50 Dadaş Dadaşov- XÇA orkestri üçün  “Süita”

  12.00 “Tarix pıçıldayan məkanlar”

  12.30 Musiqi mozaikası

  13.00 Xəbərlər

  13.05 “Boğça”. Uşaqlar üçün folklor toplusu

  13.25 Zərb muğam və xalq mahnıları

  14.00 RV proqramı

  14.05 “Məktəb illəri”

  14.25 Çıxış edir Hacı Həmidoğlu 

  14.40  Aşıq havaları

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)         

  15.10 “Uşaqdan xəbər al”

  15.30 “Kino və musiqi”

  16.00 “İdman”. Radio jurnalı

  16.20 “Klassik irsimizdən”. Molla Vəli Vidadi 

  17.00  Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...” Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Səngərə məktub”

  18.25 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  18.40 Gənc ifaçıların  konserti

  19.00 “Xəzinə inciləri”. Musiqili veriliş

  20.05 “Zabul-segah” dəsgahı. Oxuyur Zakir Əliyev

  20.45 Bəstəkarlarımızın  orkestr  pyesləri

  21.00 “Yaz düşüncələri”

  21.40 “Unudulmaz ifalar”. Tarzən Sərvər İbrahimov

  22.00 Xəbərlər                  

  22.10 “Bu gün sizinlə”

  23.00 “El havası”

  23.30 Mahnı və romanslar

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Radionun qızıl fondundan”. Rəşid Behbudovun İran konsertləri

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Klassik  şairlərin qəzəllərinə ifa olunmuş muğamlar

  02.00 Xəbərlər

  02.10 Azərbaycan bəstəkarlarının səhnə əsərlərindən  parçalar

  03.00 Xəbərlər

  03.10 Estrada konserti

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”.  Publisistik  musiqili  proqramın davamı

 • Воскресенье Воскресенье

  08.05.2016                

  9:00     "Настроение"           

  10:30   "Панорама недели" (на английском)        

  11:00   "Яркий интеллект". Интеллектуальная игра      

  12:00   "Служу Республике Азербайджан"          

  13:00   "Мир мугама"          

  14:00   "Новости"     

  14:20   Мультипликационные фильмы    

  15:00   Художественный фильм: "Я помню вас, учитель!"       

  16:20   "Парламентская неделя"     

  17:00   "Новости"     

  17:20   Васиф Адыгезалов "Карабах шикестеси" оратория       

  18:10   "Я азербайджанец". Интеллектуальная игра       

  19:10   "Измена. Шуша"      

  20:00   "Неделя". Информационно-аналитическая программа 

  21:30   "Брейн ринг".  Интеллектуальная игра    

  22:30   "Признанные"          

  0:00     Художественный фильм: "Воспоминания о будущем" 

  1:55     "Вечная мелодия"    

  2:40     Художественный фильм: "Офицеры"      

  4:10     "Измена. Шуша"      

  5:00     "Неделя". Информационно-аналитическая программа 

  6:30     Телевизионный фильм       

  7:10     Васиф Адыгезалов "Карабах шикестеси" оратория

  08.05.2016

  6.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02 Verilişlərin açılışı

  6.03 RV proqramı

  6.08 “Azad olacaq Qarabağ”. Musiqi proqramı

  6.20 İnstrumental melodiyalar

  6.30 “El havası” 

  7.00 “Torpağına baş əyərəm, ey Vətən”. Musiqi proqramı

  7.20  Arif Məlikov-  Simfonik poema

  7.30 “Şəbəkə” bədii - informasiya proqramı  

  8.00 RV proqramı

  8.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  9.45 Qəhrəmanlıq nəğmələri

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Sabahınız  xeyir”.  Bədii-əyləncəli proqram

  10.40 “Anasının balası”

  11.00 Xəbərlər

  11.05 Vasif Adıgözəlov - “Qarabağ şikəstəsi” oratoriyası 

  11.45 Marşlar

  12.00 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  12.15 “Dünəndən bu günə”

  13.00 Xəbərlər

  13.05 RV proqramı   

  13.10 Azad Zahidin mahnıları

  13.30 “Azərbaycan əsgəri” 

  13.50 Sevda İbrahimova - “Sənin üçün darıxıram  Şuşam ” əsəri

  14.00 Muğam saatı

  15.00 “Olmalıyıq vətən daşı”. Radio-kompozisiya

  15.30 “Anamız Vətən”. Musiqi proqramı

  16.00 “Bəhər”. Uşaqlar üçün əyləncəli proqram 

  16.20  “Radionun qızıl fondundan”. Üzeyir Hacıbəyli –“Koroğlu” operası

  17.00 RV proqramı

  17.05 “Əsgər istəyi”. Musiqili veriliş

  18.00 Xəbərlər

  18.10 “Şuşanın dağları başı dumandı”. Radio - kompozisiya

  18.40 Cəlal Abbasov –“Səni bir daha görə bilsəydim” simfoniyası

  19.00 “Söz dünyamız”

  19.30 Xalq yaradıcılığı: “Bulaq”

  20.00 “Həftə”. Analitik-informasiya proqramı

  21.30 “Axşam görüşləri” 

  22.30 Çıxış edir gənc xanəndələr

  23.00 “Unudulmayanlar”

  23.30 Soltan Hacıbəyovun əsərləri 

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Yaddaş səhifələri”

  00.25 “Gecəniz xeyrə qalsın”. Musiqili veriliş

  01.00 Xəbərlər                            

  01.10 Azərbaycan bəstəkarlarının instrumental  konsertləri

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Şəbəkə” bədii - informasiya proqramı 

  02.40 Şikəstələr

  03.00 Xalq  yaradıcılığı: “Bulaq”

  03.30 “Ana yurdum”. Musiqi proqramı

  04.00 Xəbərlər

  04.10 Musiqi lövhələri

  04.20 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram 

ФОТОГАЛЕРЕЯ
ПОИСК
НОВОСТИ
03-05-2016 | 13:23
03-05-2016 | 12:23
03-05-2016 | 12:21
03-05-2016 | 12:18
03-05-2016 | 12:16
03-05-2016 | 12:11
03-05-2016 | 12:01
03-05-2016 | 11:49
03-05-2016 | 09:07
02-05-2016 | 13:23
ПОГОДА
Баку (04.05.2016) :
Малооблачно Ночью : +12+14 | Днем: +20+22
КУРСЫ ВАЛЮТ
Доллар:
Покупка: 1.4614 | Продажа: 1.5488

Рубль:
Покупка: 0.0223 | Продажа: 0.0241

Евро:
Покупка: 1.6769 | Продажа: 1.7898
AzTV ПРЕДСТАВЛЯЕТ