ТВ программа
20-11-2017 - 26-11-2017
РАДИО программа
 • Понедельник Понедельник

  20.11.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Мультипликационные фильмы    

  12:00   "61!". Интеллектуальная игра       

  12:30   "Неделя". Информационно-аналитическая программа 

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Наша планета"       

  15:20   "Семейный доктор"

  16:00   Телевизионный фильм       

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Музыка"      

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   "На пути к "Оскару"           

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Пульс дня"  

  21:30   "Отличник". Интеллектуальная игра       

  22:30   Художественный фильм: "Бета-тест"       

  0:00     "Новости"     

  0:30     "Бакинские вечера" 

  1:30     Художественный фильм: "Цифровая радиостанция"    

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     Художественный фильм: "Цифровая радиостанция" (продолжение) 

  3:05     "Родной язык"          

  3:20     "Пульс дня"  

  4:00     Джаз  

  4:30     Телевизионный фильм: "Гамид Араслы"

  5:00     "Новости"     

  5:30     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:00     "Музыка"      

  6:30     "На пути к "Оскару"           

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Народные мелодии"           

  20.11.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Nəğməli səhər”

  06.48 Orkestr pyesləri

  07.00 “Sabahınız xeyir”  (təkrar)

  07.30 Azərbaycan bəstəkarlarının kino musiqisindən fraqmentlər  

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Uğur” (Rəssamlar ittifaqında “Biri vardır, biri yoxdur” adlı tədbir) (təkrar)

  10.25 “Ana vətən”. Musiqi proqramı

  11.00 Xəbərlər

  11.05 İdman icmalı

  11.20 Oxuyurlar Elnarə Abdullayeva və Cabir Abdullayev  

  11.45 Kamil Vəzirovun rəhbərliyi ilə instrumental ansamblın konserti

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Böyük tənəffüs” (“Qarabağ səmasında yanğın”. 20 noyabr şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunub)

  12.25 Anonslar

  12.30 Çıxış edir ART Səid Rüstəmov adına XÇA orkestri

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 İsa İsmayılzadə - “Tanrım bağışla məni” (poema) (f)

  14.30 El havaları  

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)                                                                                                               

  15.05 “Humay” qızlar ansamblının konserti

  15.25 Anonslar

  15.30 “Kino səltənəti”  (Xalq artisti Əminə Yusifqızı)  (f)

  16.00 Oxuyurlar Səbinə Ərəbli  və Ariz Hüseynov  

  16.20 “Ozanların dilindən” (Mehriban Zəki) (f)

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün, vətən oğulları ...”. Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Çıxış edir popular müğənnilər  

  18.50 Musiqi dəqiqələri  

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Çağdaş qələmlər” (Qarabağ mövzusu ədəbiyyatda) (f)

  19.35 Ramil Qasımovun ifasında vətənpərvərlik mahnıları  

  20.00 Xəbərlər 

  20.15 Çıxış edir ART Niyazi adına simfonik orkestri  

  20.45 Retro duetlər

  21.00 “Dünya, səndən kimlər keçdi” (Məhəmməd Əsədov) (f)

  21.30 Nəğməli axşamlar  

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Azərbaycanın musiqi aləmində”

  23.00 “Ocaq başı” (XX əsrin tanınmış ədəbiyyatşünası Əziz Mirəhmədov) 

  23.30 Romans axşamı   

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Natəvan (I veriliş) (f)

  00.20 “Yadigar səslər”. Keçəçioğlu  Məhəmməd (xatirə günü)

  00.35 “Ümid” ansamblının lent yazıları

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Muğam dəsgahlarımız  

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Çağdaş qələmlər” (təkrar)

  02.40 Caz musiqisi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Ocaq başı”  (təkrar)

  03.40 Lirik melodiyalar

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Вторник Вторник

  21.11.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Художественный фильм: "Энни" 

  13:30   "Спортивный обзор"          

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Пульс дня"  

  15:20   "Семейный доктор"

  16:00   "Музыка"      

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Музыка"      

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Пульс дня"  

  21:30   "Партия Новый Азербайджан"     

  22:20   "Музыка"      

  23:00   "Новости"     

  23:45   Футбол. Лига чемпионов. "Севилья" - "Ливерпуль"     

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     Телевизионный фильм: "Гасан Мамедов"           

  3:00     "Пульс дня"  

  3:40     "Музыка"      

  4:05     "Партия Новый Азербайджан"     

  5:00     "Новости"     

  5:30     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:00     "Спортивный обзор"          

  6:30     Телевизионный фильм       

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Народные мелодии"           

  21.11.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 Musiqi lövhələri  

  06.30 Vokal və instrumental qrupların konserti  

  07.00 “Dünyanın gülüş ustaları” (Likok Stefana) (f)

  07.30 Xalq havaları  

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı 

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 Oxuyurlar Nisbət Sədrayeva və Məmməd Nəcəfov

  10.30 “Duyğu yarpaqları”. Mirvarid Dilbazi  (f)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Elm və həyat”. Radio jurnalı (Atmosferin kimyası)  

  11.30 “Xeyrə qənşər” (Folklorda dağlar)

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Dünyanı tanıyın” (Zirvələr ölkəsi- Nepal)

  12.25 Anonslar

  12.30 “Sənət söhbətləri”  (Elxan Qasımov) (f)

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Ünvanımız Azərbaycandır”

  14.40 Aşıq havaları

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 Estrada kaleydoskopu

  15.55 Anonslar  

  16.00 “Yurda sarı” (Talanmış ellər- Zəngilan rayonunun  Bartaz kəndi)

  16.30 Zabitə Alıyeva və Sərxan Bünyatzadənin konserti  

  16.50 “Mir”.  Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün ...”. Musiqi proqramı     

  17.50 “Poeziya dəqiqələri”. Bayram (f)

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Musiqi dünyası” (Fikrət Əmirov-95)  

  18.55 Anonslar

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Şərq müdrikliyi” (İlahinamələr) (f)

  19.35 Oxuyurlar Gülyaz Məmmədova və Teymur Əmrah

  20.00 Xəbərlər

  20.15 “Muğamdan rəqsədək”. Musiqi proqramı

  21.00 “Əsrin sənətkarları” (Ərtoğrul Cavid) (f)

  21.30 Nəğməli axşamlar

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Köhnə, yeni radio” (Nizaməddin Rəfili)  (f)

  22.40 Rəşid Behbudovun lent yazısında dünya xalqlarının mahnıları

  23.00 “Axşam görüşləri” (Emin Sabitoğlu-80) (təkrar)

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  Natəvan  (II veriliş) (f)

  00.20 “Gecə düşüncə...”  (Paşa Qəlbinur) (təkrar)

  00.50 Payız lövhələri

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Ədəbiyaşarlar”. Musiqi proqramı  

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Sənət söhbətləri”  (təkrar) 

  02.40 Caz musiqisi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Ünvanımız Azərbaycandır”  (təkrar)

  03.40 Musa Mirzəyevin orkestr pyesləri

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı  (təkrar)

 • Среда Среда

  22.11.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Мультипликационные фильмы    

  12:00   "Из истории наших сражений"     

  12:30   "Что? Где? Когда?". Интеллектуальная игра      

  13:30   "Точка соприкосновения"  

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Пульс дня"  

  15:20   "Семейный доктор"

  16:00   "Музыка"      

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Музыка"      

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   "Музеи Азербайджана"      

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  21:00   Футбол. Лига чемпионов. "Карабах" - "Челси"  

  23:00   "Новости"     

  23:45   Футбол. Лига чемпионов. "Атлетико М" - "Рома"         

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     Художественный фильм: "Афера"

  3:35     "Точка соприкосновения"  

  4:05     Телевизионный фильм: "Яшар Нури"      

  5:00     "Новости"     

  5:30     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:00     "Музыка"      

  6:30     "Музеи Азербайджана"      

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Народные мелодии"           

  22.11.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram  (f)   

  06.48 Estrada pyesləri

  07.00 “Xeyrə qənşər”  (təkrar)

  07.30 “Nəğməli Bakı”. Musiqi proqramı  

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 Musiqi kaleydoskopu  

  10.50 “Şair öz səsində”. Kələntər Kələntərli (f)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 Leyla İdrisova və Nurlan Növrəslinin konserti

  11.30 “İrəvan çuxuru” (Ramiz Əsgər – Qutadqu bilik) (təkrar)

  12.00 Xəbərlər                                                                                                                                      

  12.05 “Sabaha pəncərə” (İstedad sorağında. Sağlamlığı məhdud olan uşaqlar) (təkrar)  

  12.25 Qədim rəqslər  

  12.40 Duetlər  

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Musiqi dünyası” (Fikrət Əmirov-95) (təkrar)

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Azərbaycan təbiəti”. Radio jurnalı (təkrar)

  15.25 Anonslar

  15.30 “İgidnamə” (Kazım Məmmədov) (f)

  15.50 Hərbi mahnılar

  16.00 Musiqi çələngi  

  16.50 “Mir”.  Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...” . Musiqi proqramı  

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Mahnı qanadlarında

  18.40 Oxuyurlar Aytən Məhərrəmova və İlkin Əhmədov  

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Kino və musiqi”  (Tofiq Quliyev-100)

  19.45 Çıxış edir “Buta” qrupu  

  20.00 Xəbərlər

  20.15 ART Gülarə Əliyeva adına “Dan ulduzu” instrumental ansamblı  

  20.45 Nərminə Məmmədova və Sinan Səidin lent yazıları  

  21.00 “İlham çeşməsi” (Ceyhun Mirzəyev)  (f)

  21.30 Fikrət Əmirovun mahnıları (doğum günü)   

  22.00 Xəbərlər           

  22.10 “Abidələrimiz”  (Cəfər Cabbarlı muzeyi)  

  22.40 Zərb muğamlar

  23.00 Ötən illərin nəğmələri   

  00.00  Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Natəvan (III veriliş) (f)

  00.20 Azərbaycan bəstəkarlarının səhnə əsərlərindən parçalar

  01.00  Xəbərlər

  01.10 Çıxış edir estrada ulduzları  

  02.00  Xəbərlər

  02.10 “Duyğu yarpaqları”. Mirvarid Dilbazi (təkrar) 

  02.40 Caz musiqisi  

  03.00 Xəbərlər

  03.10 Klassik musiqi  

  04.00  Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Четверг Четверг

  23.11.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Художественный фильм: "Ужасный Генри"      

  13:00   "Отличник". Интеллектуальная игра       

  14:00   "Новости"     

  14:30   Телевизионный фильм       

  15:20   "Семейный доктор"

  16:00   "Музыка"      

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Музыка"      

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   "История Азербайджана"   

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Пульс дня"  

  21:30   "61!". Интеллектуальная игра       

  22:00   "Тайна слова"           

  22:45   Художественный фильм: "Верность"      

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Верность" (продолжение)   

  1:20     Джаз  

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     Телевизионный фильм: "Узеир Гаджибеков"     

  3:00     "Пульс дня"  

  3:40     "История Азербайджана"   

  4:10     "Тайна слова"           

  5:00     "Новости"     

  5:30     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:00     Телевизионный фильм       

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Народные мелодии"           

  23.11.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 İnstrumental musiqi

  06.30 “Bakı, sabahın xeyir”. Musiqi proqramı  

  07.00 “İrəvan çuxuru” (təkrar) 

  07.30 Estrada konserti  

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Soruşun cavab verək” (canlı)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili -əyləncəli proqram  

  11.50 Oyun havaları  

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Yaşıl planet” (Yırtıcı balıqlar) (təkrar)

  12.25 Anonslar                                                                                                                   

  12.30 “Dünyanı bəzəyənlər”  (Fikrət Əmirov) (f)

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Poeziya dəqiqələri”.  Şöhlət Əfşar (f)

  14.20 Çıxış edir instrumental ansambllar  

  14.40 Anonslar

  14.45 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Vətən yaşasın...”  (təkrar)  

  15.25 “Azərbaycan elləri”. Musiqi proqramı  

  16.00 Musiqi dəqiqələri  

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün... ”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Çıxış edir populyar müğənnilər

  18.55 Anonslar  

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Duyğu yarpaqları”. Vahid Əziz  (f)

  19.35  Oxuyurlar Lalə Məmmədova və Samir Cəfərov

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Mahnı çələngi  

  21.00 “Dastandan üzü bəri”

  21.30 Mobil Babayevin mahnıları (doğum günü)

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Qum saatı”  (Filologiya elmləri doktoru, dilçi - türkoloq Həsən Mirzəyev)

  22.40 Gənc bəstəkarların romansları  

  23.00 “Axşam görüşlərindən seçmələr” (f)

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  Mirzə Ələkbər Sabir  (I veriliş) (f)

  00.20 “Yaddaş səhifələri” (Hikmət Bozdağ – “Lətifə xanım – Atatürkün həyat yoldaşı”)  

  00.35 Təsniflər. Hacıbaba Hüseynovun lent yazıları

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Üzeyir Hacıbəyli – “Koroğlu” operasından parçalar (xatirə günü)  

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Dünyanı bəzəyənlər” (təkrar)

  02.40 Caz musiqisi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Dastandan üzü bəri”  (təkrar)

  03.40 Aqşin Əlizadənin əsərləri  

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər         

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Пятница Пятница

  24.11.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   "Садоводство"         

  12:00   "Музыка"      

  12:30   "Я тоже был ребенком"      

  13:00   "Брейн ринг". Интеллектуальная игра     

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Пульс дня"  

  15:20   "Семейный доктор"

  16:00   "Музыка"      

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Музыка"      

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Пульс дня"  

  21:30   "Творцы и исполнители"   

  23:00   Художественный фильм: "Ноттинг Хилл"         

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Ноттинг Хилл" (продолжение)      

  1:25     Джаз  

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     "Пульс дня"  

  2:55     "Музыка"      

  3:30     "Творцы и исполнители"   

  5:00     "Новости"     

  5:30     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:00     "Садоводство"         

  6:30     "Палитра Арт"         

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Народные мелодии"           

  24.11.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqramı (f)

  06.48 Orkestr fantaziyaları 

  07.00 Nizami Gəncəvi – “Sirlər xəzinəsi” (f)

  07.30 Musiqi mozaikası 

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Bizdən sonra”  (Qızılı payız və poeziyamız) (f)

  10.35 Oxuyurlar Sevda Yəhyayeva və Elton Hüseynəliyev 

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 Azərbaycan xalq mahnı və rəqsləri 

  11.40 Duetlər 

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Haydı, qoçaqlar”. Uşaqlar üçün idman proqramı (Yeniyetmə karateçilər studiyada) (təkrar)

  12.25 Estrada proqramı

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 Çıxış edir instrumental heyətlər

  14.30 “Hərb tariximizdən” (General-mayor Məhəmməd Mirzə Qacar haqqında) (təkrar)

  14.45 Qəhrəmanlıq nəğmələri 

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Yaddaş səhifələri” (Aleksandr Düma - “Qafqaza səyahət”. XI hissə)  (f)

  15.20 Sözsüz mahnılar

  15.30 “Əsrlərə səyahət” (Azərbaycan qadınlarının baş örtükləri) (təkrar)

  15.50 Musiqi lövhələri

  16.00 “İdman”. Radio jurnalı

  16.45 Anonslar

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...” Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Axşamçağı”. Musiqili veriliş  (Nərmin Kərimbəyova, Tofiq Hacıyev)

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Vaxtınız varsa” (Eldar Şahgəldiyev) (f)

  19.35 Çıxış edir gənc estrada müğənniləri 

  20.00 Xəbərlər

  20.15 “Sən bir nəğmə, mən bir nəğmə”. Musiqi proqramı

  21.00 “Söz naxışı” (Mifologiyada nurani qoca) (təkrar)

  21.30 Mahnı axşamı 

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Yadigar səslər”. Rəhilə Cabbarova  (doğum günü)

  22.30 “Dədə sözü yerdə qalmaz”  (Yurd adı tarixin güzgüsüdür. Minəxanımla söhbət)

  23.00 Muğam axşamı

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Mirzə Ələkbər Sabir (II veriliş) (f) 

  00.20 Operettalardan mahnı və ariyalar

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Əbədiyaşarlar”. Musiqi proqramı 

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Bizdən sonra” (təkrar)

  02.40 Caz musiqisi 

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Söz naxışı”  (təkrar)

  03.40 “Bakı gecələri”. Musiqi proqramı 

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər         

  05.10 Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)     

 • Суббота Суббота

  25.11.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Художественный фильм: "Паспорт в Париж"    

  12:55   "Находчивые"          

  13:30   "Шахматный клуб" 

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Пульс дня"  

  15:10   "Музыка"      

  16:00   "Туран"         

  16:30   "Сельский час"        

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Новости кино"       

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Наша планета"       

  21:30   "Что? Где? Когда?". Интеллектуальная игра      

  22:30   "Музыка"      

  23:00   "В этот вечер"          

  0:00     "Новости"     

  0:30     "Ретро". Художественный фильм: "Клеопатра" 

  3:15     "Наша планета"       

  4:00     "В этот вечер"          

  5:00     "Новости"     

  5:30     "Сельский час"        

  6:00     "Новости кино"       

  6:15     "Туран"         

  6:45     Документальный фильм    

  7:35     "Народные мелодии"           

  25.11.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 Çıxış edir instrumental heyətlər 

  06.30 Mahnı çələngi 

  07.00 “Çiçək yağışı” (Mədinə Gülgün) (f) 

  07.30 Şənbə təranələri

  08.00 RV proqramı

  08.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  08.55 Anonslar

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Çələng”. Musiqili veriliş

  10.50 Çıxış edir Akif Qürbətov (klarnet)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram (təkrar)

  11.50 Rəqslər 

  12.00 “Gəzdim Azərbaycanı” (Balakən) (f)

  12.30 Oxuyurlar Tünzalə Ağayeva və Faiq Ağayev

  13.00 Xəbərlər

  13.05 “Boğça”. Uşaqlar üçün folklor toplusu (“Yaxşılığa yaxşılıq” el deyimləri haqqında)  (təkrar)

  13.25 Musiqi mozaikası

  14.00 RV proqramı

  14.05 “Azərbaycan əsgəri” (Döyüş bayrağına həsr olunub) (təkrar)

  14.25 Çıxış edir ART Əhsən Dadaşov adına  “Xatirə” XÇA ansamblı

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)  

  15.10 “Bəhər” (Elm bir xəzinədir)   (təkrar)

  15.30 Şən melodiyalar 

  15.50 “Xatirələr işığında” (Lütfəli Abdullayev) (f)

  16.20 Estrada konserti

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Səngərə məktub” (Filologiya elmləri doktoru, professor Möhsün Nağısoylu)  (təkrar)

  18.25 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  18.40 Oxuyurlar Röya Ayxan və Xəyyam Nisanov 

  19.00 “Xəzinə inciləri”. Musiqili veriliş

  20.00 Anonslar

  20.05 Gənc xanəndələrin konserti

  20.30 “Bizim planet”

  21.00 Ötən illərin nəğmələri 

  22.00 Xəbərlər                       

  22.10 “Payız düşüncələri”  (AYB-nin üzvü Əkbər Qoşalı) (f)

  22.50 Vaqif  Gərayzadənin instrumental musiqisi

  23.00 “El havası”  (Aşıq Əsəd Rzayev yaradıcılığı) 

  23.30 Azərbaycan bəstəkarlarının romansları 

  00.00 Xəbərlər

  00.10 Rauf Hacıyevin kino musiqisi

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Ömrümüzdən keçən səslər” (Süleyman Abdullayev) (f)

  02.00 Xəbərlər

  02.10 Mahnılarla eldən-elə 

  03.00 Xəbərlər

  03.10 Simfonik muğamlar 

  03.55 Anonslar

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik  musiqili  proqramın davamı (təkrar)

 • Воскресенье Воскресенье

  26.11.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Песни минувших лет"      

  9:00     "Настроение"           

  10:30   "Панорама недели" (на английском)        

  11:00   "Ступеньки" 

  12:00   "Служу Республике Азербайджан"          

  13:00   "Мир мугама"          

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Счастье"      

  15:30   "Вкусный Мир"       

  16:00   "Парламентская неделя"     

  17:00   "Новости"     

  17:30   Художественный фильм: "Алан Партридж"       

  19:00   "Я азербайджанец". Интеллектуальная игра       

  20:00   "Неделя". Информационно-аналитическая программа 

  21:30   "Брейн ринг". Интеллектуальная игра     

  22:30   "Признанные"          

  0:00     Художественный фильм: "Я не знаю, как она делает это"       

  1:30     "Настроение"           

  3:00     "Неделя". Информационно-аналитическая программа 

  4:30     "Я азербайджанец". Интеллектуальная игра       

  5:30     "Признанные"          

  7:00     "Вкусный Мир"       

  7:30     "Народные мелодии"           

  26.11.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 İnstrumental el havaları

  06.30 “El havası” (təkrar)

  07.00 Şən melodiyalar

  07.30 “Şəbəkə”. Bədii – informasiya proqramı (Həftənin sənət mənzərəsi)  

  08.00 RV proqramı

  08.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  09.45 Müasir rəqslər

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Sabahınız xeyir” (Son baharın nəğmələri)

  10.35 Anonslar

  10.40 “Anasının balası” (“Zəminənin zənbili”. Nağıl – tamaşa) (təkrar)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 “Çələng”. Musiqili veriliş (təkrar) 

  11.50 Qarmonda çalır Gülbahar Şükürlü

  12.00 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  12.15 Musiqi kaleydoskopu

  13.00 Xəbərlər

  13.05 RV proqramı   

  13.10 İnstrumental musiqi

  13.30 “Məktəb illəri” (İncəsənət gimnaziyasının şagirdləri gələcək arzularından danışırlar) (təkrar)

  13.50 Uşaq nəğmələri

  14.00 Muğam saatı

  15.00 “Bir nəğmənin nağılı” (Rübabə Muradova -“Qaragilə”) (təkrar)

  15.30 Anonslar

  15.35 Oxuyurlar İradə İbrahimova və Ayaz Qasımov

  16.00 “Uşaqdan xəbər al” (Hər fəslin öz gözəlliyi. Fəsillər haqqında)

  16.20 Melodiyadan - melodiyaya

  17.00 RV proqramı

  17.05 “Əsgər istəyi” (Tərtər bölgəsində əsgərlərlə görüşdə olan sənət adamları ilə söhbət) (təkrar) 

  18.00 Xəbərlər

  18.10 “Sevgilimsən poeziya”  (Əhməd Cavad)  

  18.40 Çıxış edirlər Abbas Bağırov və Ənvər Sadıxov

  19.00 “Söz dünyamız” (Oljas Süleymanov) (f)

  19.30 Xalq yaradıcılığı: “Bulaq” (Qış göydə qışlamaz...)

  20.00 “Həftə”. Analitik - informasiya proqramı

  21.30 “Axşam görüşləri”

  22.30 “Bakı axşamları”. Musiqi proqramı

  23.00 “Unudulmayanlar” (İsgəndər Coşqun) (anım günü) (f)

  23.30 Gülnaz İsmayılova və Samir Cəfərovun konserti

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Yaddaş səhifələri” (Hikmət Bozdağ – “Lətifə xanım – Atatürkün həyat yoldaşı”) (təkrar)

  00.25 “Gecəniz xeyrə qalsın”. Musiqili veriliş  (Hüseynağa Hadıyev)

  01.00 Xəbərlər                                

  01.10 Faiq Sücətdinovun instrumental musiqisi

  01.30 Xalq  yaradıcılığı: “Bulaq” (təkrar) 

  02.00 “Həftə”. Analitik - informasiya proqramı  (təkrar)

  03.30 Xəyyam  Mirzəzadənin mahnıları

  04.00 Xəbərlər

  04.10 Vaqif Mustafazadə və  Hacıbaba Hüseynov - “Bayatı Şiraz” muğamı üstündə fantaziya

  04.20 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

ФОТОГАЛЕРЕЯ
ПОИСК
НОВОСТИ
23-11-2017 | 14:37
23-11-2017 | 14:01
23-11-2017 | 13:38
23-11-2017 | 09:57
23-11-2017 | 09:55
22-11-2017 | 13:02
22-11-2017 | 10:18
22-11-2017 | 10:17
21-11-2017 | 14:31
21-11-2017 | 14:00
ПОГОДА
Баку (23.11.2017) :
Малооблачно Ночью : +7+9 | Днем: +9+11
КУРСЫ ВАЛЮТ
Доллар:
Покупка: 1.635 | Продажа: 1.72

Рубль:
Покупка: 0.0274 | Продажа: 0.03

Евро:
Покупка: 1.787 | Продажа: 1.8894
AzTV ПРЕДСТАВЛЯЕТ