ТВ программа
20-06-2016 - 26-06-2016
РАДИО программа
 • Понедельник Понедельник

  27.06.2016                

  8:00     "Новости"     

  8:20     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:20   Мультипликационные фильмы    

  12:00   Художественный фильм: "Рыжик в Зазеркалье"            

  14:00   "Новости"     

  14:20   "Семейный доктор"

  15:00   Мультипликационные фильмы    

  15:30   "Неделя". Информационно-аналитическая программа 

  17:00   "Новости"     

  17:20   "Азербайджан - мой край родной"           

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:20   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:20   "Современная молодежь Азербайджана"

  20:00   "Новости"     

  20:50   Художественный фильм: "Я не знаю, как она  делает это"      

  22:15   "Совершенно иной"

  23:05   "Музыка"      

  23:30   Художественный фильм: "Золотая чаша"

  0:00     "Новости"     

  0:20     Художественный фильм: "Золотая чаша" (продолжение)        

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     "Музыка"      

  2:40     "Совершенно иной"

  3:30     "Музыкальная сокровищница"     

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     Телевизионный фильм       

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"            

  27.06.2016

  6.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02 Verilişlərin açılışı

  6.03 RV proqramı

  6.08 “Nəğməli səhər”

  6.48 “Bağçada güllər”. Musiqi proqramı

  7.00 “Sabahınız  xeyir”

  7.30 Xalq ritmləri

  7.45 Oxuyur İlkağa Şahbazov

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Uğur”

  10.25 Musiqi çələngi

  11.00 Xəbərlər

  11.05 İdman icmalı

  11.15 “Xaric segah” muğamı. Oxuyur Nəzakət Teymurova

  11.45 “Unudulmaz ifalar”. Əliməmməd  Əmrahov

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Böyük tənəffüs”. Məktəblilər üçün əyləncəli-intellektual proqram 

  12.30 Vokal duetlər

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 Taleh Həmid - “Ömrün qızıl fəsli” 

  14.30 Tofiq Əhmədovun melodiyaları

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)                                                                                                               

  15.05 Çıxış edir xalq istedadları

  15.30 “İlham çeşməsi”

  16.00 Populyar musiqi əsərləri

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Seyid Hüseyn - “Bir hekayətin tarixçəsi”

  18.35 Oxuyur Nüşabə Ələsgərli

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Daha bir görüş”

  19.50 Saz havaları

  20.00 Xəbərlər 

  20.15 Musiqi lövhələri

  20.25 Çıxış edir Əhməd Bakıxanov adına XÇA ansamblı

  21.00 “Şərq müdrikliyi”

  21.30 Mahnı qanadlarında

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Azərbaycanın musiqi aləmində”

  23.00 “İlmə” 

  23.30 “Xalq ifaçıları”. Çıxış edir Arif Nəcəfov

  23.50 Xor miniatürləri

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  İmadəddin Nəsimi

  00.20 Azərbaycan  artistlərinin ifasında şərq  xalqlarının  melodiyaları

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Səyavuş Aslanın iştirakı ilə musiqili komediyalardan parçalar

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Şərq müdrikliyi”

  02.40 Oxuyur Zahidə Məmmədsalahova

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “İlmə” 

  03.40 Deyişmələr

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”.  Publisistik musiqili proqram 

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”.  Publisistik musiqili proqramın davamı  

 • Вторник Вторник

  28.06.2016                

  8:00     "Новости"     

  8:20     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:20   Художественный фильм: "Я, папа и собака"      

  13:00   "Спортивный обзор"          

  13:30   "61!". Интеллектуальная игра       

  14:00   "Новости"     

  14:20   "Семейный доктор"

  15:05   Мультипликационные фильмы    

  15:20   Художественный фильм: "Зажигание"    

  17:00   "Новости"     

  17:20   "Азербайджан - мой край родной"           

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:20   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:20   "Современная молодежь Азербайджана"

  20:00   "Новости"     

  20:50   Художественный фильм: "Гамбит"          

  22:15   "Наука и инновации"         

  23:00   Художественный фильм: "Джейн берёт ружьё" 

  0:00     "Новости"     

  0:20     Художественный фильм: "Джейн берёт ружьё" (продолжение)          

  0:45     "Музыкальная мозаика"     

  1:05     Художественный фильм: "Гравитация"  

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     Художественный фильм: "Гравитация" (продолжение)           

  2:45     "Наука и инновации"         

  3:30     "Музыкальная сокровищница"     

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     "Спортивный обзор"          

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"            

  28.06.2016

  6.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02 Verilişlərin açılışı

  6.03 RV proqramı

  6.08 Yallılar

  6.30 Qədim xalq mahnıları

  6.45 İnstrumental melodiyalar

  7.00 “Dünyanın gülüş ustaları” 

  7.30 Oxuyur Samirə Allahverdi

  7.45 Oyun havaları

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı 

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Yadigar səslər”. Oxuyur Gülağa Məmmədov 

  10.30 “Duyğu yarpaqları”. İsgəndər Etibar 

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Elm və həyat”. Radio jurnalı              

  11.30 “Xeyrə qənşər”                                                                                                         

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Dünyanı tanıyın”. Uşaqlar üçün öyrədici proqram

  12.30 “Dünyanı bəzəyənlər”

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Ünvanımız Azərbaycandır”

  14.40 Aşıq havaları

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Xəbəriniz olsun”. Musiqili-əyləncəli proqram

  16.00  “Yurda sarı”

  16.30  Oxuyur Səmayə Hüseynova

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”.  Musiqi proqramı

  17.50 “Poeziya dəqiqələri”.  Hikmət Məlikzadə 

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Muğam  dünyamız”

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Sən yadıma düşəndə”

  19.35 Elza İbrahimovanın mahnıları

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Musiqi çələngi

  20.50 Simfonik rəqslər

  21.00 “Söz dünyamız”

  21.30 Oxuyur Abbas Bağırov

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Köhnə, yeni radio”

  22.40 Azərbaycan bəstəkarlarının  instrumental  musiqisi

  23.00 “Axşam görüşləri”

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. İmadəddin Nəsimi

  00.20 “Gecə düşüncə...” 

  00.50 “Bakı lövhələri”. Musiqi proqramı

  01.00 Xəbərlər

  01.10  “Teatr və musiqi” 

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Dünyanı bəzəyənlər”

  02.40 Çıxış edir instrumental qruplar

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Ünvanımız Azərbaycandır” 

  03.40 Şahnaz Əliyevanın lent yazıları

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı  

 • Среда Среда

  29.06.2016                

  8:00     "Новости"     

  8:20     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:20   Мультипликационные фильмы    

  12:00   Документальный фильм    

  12:30   "Точка соприкосновения"  

  13:00   "Брейн ринг".  Интеллектуальная игра    

  14:00   "Новости"     

  14:20   "Семейный доктор"

  15:05   Мультипликационные фильмы    

  15:25   Художественный фильм: "Шафт" 

  17:00   "Новости"     

  17:20   "Азербайджан - мой край родной"           

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:20   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:20   "Современная молодежь Азербайджана"

  20:00   "Новости"     

  20:50   Художественный фильм: "В моих мечтах"         

  22:25   "Лично Вы"  

  23:10   "61!". Интеллектуальная игра       

  23:40   "Музыка"      

  0:00     "Новости"     

  0:20     Художественный фильм: "Продавщица"

  1:45     "Музыкальная мозаика"     

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     "Лично Вы"  

  3:00     "Точка соприкосновения"  

  3:30     "Музыкальная сокровищница"     

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     Телевизионный фильм       

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"            

  29.06.2016

  6.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02 Verilişlərin açılışı

  6.03 RV proqramı

  6.08 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram

  6.48 Çıxış edir  “Suvar” instrumental ansamblı

  7.00 “Xeyrə qənşər”

  7.30 “Unudulmaz ifalar”. Həsən Məhərrəmov

  7.45 Azərbaycan bəstəkarlarının uşaq nəğmələri

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  10.00 Xəbərlər

  10.05 Dadaş Dadaşov - XÇA orkestri üçün “Bayram  süitası”

  10.15 Musiqi  kaleydoskopu

  10.50 “Şair öz səsində”. Səyavuş Sərxanlı 

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 Nigar Rəfibəylinin sözlərinə yazılmış  mahnılar 

  11.30 “Yurd yeri”

  12.00 Xəbərlər                                                                                                                                      

  12.05 “Sabaha pəncərə”

  12.30 “Kino və musiqi”

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Muğam dünyamız” 

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Azərbaycan təbiəti”. Radio jurnalı

  15.30 Estrada rəqsləri

  15.40 “İgidnamə”

  16.00 “Ailə həkimi”

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”. Musiqi proqramı  

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Qasım bəy Zakirin qoşmaları

  18.35 Sərdar Fərəcovun mahnıları

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Humayun dəsgahı”.  Oxuyur Teyyub Aslanov

  19.40 Çıxış edir Kamil Cəlilov

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Melodiyadan- melodiyaya

  20.45 ART Vaqif Mustafazadə adına “Sevil” vokal - instrumental ansamblının konserti

  21.00 “İlham çeşməsi”

  21.30 Romans axşamı

  22.00 Xəbərlər           

  22.10 “Abidələrimiz”

  22.40 Çıxış edir  gənc ifaçılar

  23.00 “Sarıtel” . Musiqili veriliş 

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. İmadəddin Nəsimi 

  00.20 “Azərbaycanın  estrada musiqisi”

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Xəbəriniz olsun”. Musiqili-əyləncəli proqram

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Duyğu yarpaqları”. İsgəndər Etibar

  02.40  Rusif Məmmədovun lent yazıları

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri”. Aqşin Əlizadə

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

 • Четверг Четверг

  30.06.2016                

  8:00     "Новости"     

  8:20     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:20   Мультипликационные фильмы    

  11:55   Художественный фильм: "Лучший удар"           

  13:30   "Киноштрих"           

  14:00   "Новости"     

  14:20   "Семейный доктор"

  15:05   Мультипликационные фильмы    

  15:25   Художественный фильм: "Значит, война"          

  17:00   "Новости"     

  17:20   "Азербайджан - мой край родной"           

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:20   "История Азербайджана"   

  19:00   "Региональные новости"    

  19:20   "Современная молодежь Азербайджана"

  20:00   "Новости"     

  20:50   Художественный фильм: "Прямой контакт"      

  22:15   Документальный фильм    

  23:00   Художественный фильм: "Французский транзит"        

  0:00     "Новости"     

  0:20     Художественный фильм: "Французский транзит" (продолжение)     

  1:25     Джаз  

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     "История Азербайджана"   

  2:45     Документальный фильм    

  3:30     "Музыкальная сокровищница"     

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     Телевизионный фильм       

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"            

  30.06.2016

  6.00  Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02  Verilişlərin açılışı

  6.03  RV proqramı

  6.08 İnstrumental el havaları

  6.30 Çıxış edir “Xan” qrupu

  6.45 “Əsgər nəğməsi”. Musiqi proqramı

  7.00 “Yurd yeri”  

  7.30 Sevil Hacıyevanın lent yazıları

  7.45 Rənglər

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Soruşun cavab verək”

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram  

  11.50 Rəqslər

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Yaşıl planet”. Uşaqlar üçün proqram

  12.30 “Dünyanı bəzəyənlər”

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Poeziya dəqiqələri”. Sərdar Əsəd

  14.20 Həcər Rəhimovanın melodiyaları

  14.45 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Vətən yaşasın”

  15.25 Musiqi çələngi

  16.00 Əli Kərimin  sözlərinə yazılmış mahnılar

  16.40 Rəqs ritmləri

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün... ”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Həmid  Haqverdiyev və Şəmsi İmanovun lent yazıları

  18.25 Təsnif və rənglər

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Duyğu yarpaqları”.  Nigar Rəfibəyli

  19.35 Oxuyur Elmira Rəhimova

  20.00 Xəbərlər

  20.15 ART Tofiq Əhmədov adına estrada - simfonik orkestrinin konserti

  20.45  Saz havaları

  21.00 “Tərəkəmə” 

  21.30 Tamilla Məmmədzadənin lent yazıları

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Qum saatı” 

  22.40 Oxuyur Vaqif Qurbanoğlu

  23.00 “Axşam görüşlərindən seçmələr” 

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  Molla Vəli Vidadi 

  00.20 “Yaddaş səhifələri” 

  00.35 İnstrumental musiqi

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Azərbaycan bəstəkarlarının səhnə əsərlərindən parçalar

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Dünyanı bəzəyənlər”

  02.40 “Nəğməli dünya”. Musiqi proqramı

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Tərəkəmə” 

  03.40 Çıxış edir gənc istedadlar

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  05.00 Xəbərlər         

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı 

 • Пятница Пятница

  24.06.2016                

  8:00     "Новости"     

  8:20     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:20   "Садоводство"         

  11:50   Мультипликационные фильмы    

  12:30   Документальный фильм    

  13:00   "Я азербайджанец". Интеллектуальная игра       

  14:00   "Новости"     

  14:20   "Семейный доктор"

  15:05   Мультипликационные фильмы    

  15:30   Художественный фильм: "Побег"            

  17:00   "Новости"     

  17:20   "Азербайджан - мой край родной"           

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:20   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:20   "Современная молодежь Азербайджана"

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Яркий интеллект". Интеллектуальная игра      

  22:00   "Творцы и исполнители"   

  23:30   Художественный фильм: "Джой" 

  0:00     "Новости"     

  0:20     Художественный фильм: "Джой" (продолжение)          

  1:40     "Музыкальная мозаика"     

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     Джаз  

  3:00     Телевизионный фильм       

  3:30     "Музыкальная сокровищница"     

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     "Садоводство"         

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"            

  24.06.2016

  6.00  Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02  Verilişlərin açılışı

  6.03  RV proqramı

  6.08  “Ovqat”.  Musiqili-əyləncəli proqram 

  6.48 “Unison” qrupunun lent yazıları 

  7.00 “Xeyrə qənşər” 

  7.30 Şən melodiyalar  

  7.45 Oxuyur İlkin Əhmədov

  8.00 Xəbərlər

  8.05 RV proqramı

  8.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram 

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Bizdən sonra”  

  10.35 Ruhəngiz Qasımovanın mahnıları

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Yadigar səslər”. Şövkət Ələkbərova və Xan Şuşinski 

  11.45 Çıxış edir Nizami Əliyev 

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Haydı, qoçaqlar”. Uşaqlar üçün idman  proqramı 

  12.25 “Qala” qrupunun iştirakı ilə musiqi proqramı 

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 Yeni lent yazıları 

  14.30 “Hərb tariximizdən” 

  14.45 “Koroğlu” havaları 

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Yaddaş səhifələri”

  15.20 Mehriban Əhmədova-“Qızlar bulağı” süitası 

  15.30 “Əsrlərə  səyahət” 

  15.50 “Aşıqsayağı”.  Musiqi proqramı

  16.00 “Ailə həkimi” 

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 İnstrumental melodiyalar

  18.25 “Humayun”  XÇA  ansamblının konserti

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Dədə sözü yerdə qalmaz” 

  19.35 Lalə Məmmədovanın iştirakı ilə musiqi proqramı 

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Musiqi kaleydoskopu

  20.50 Oyun havaları 

  21.00 “Vaxtınız varsa” 

  21.30 Nəğməli axşamlar

  22.00 Xəbərlər

  22.10 Eldar Mansurovun instrumental musiqisi

  22.30 “Tərəkəmə” 

  23.00 Muğam axşamı  

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Məhəmməd Hadi 

  00.20 Çıxış edir balaban ifaçısı Nadir Talıbov 

  00.30 Vokal duetlər 

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Unudulmaz musiqiçilər”. Aida Abdullayeva 

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Bizdən sonra” 

  02.40 “Arzu” instrumental ansamblının lent yazıları 

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Tərəkəmə” 

  03.40 İbrahim Topçubaşovun melodiyaları

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram 

  05.00 Xəbərlər         

  05.10 Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı 

 • Суббота Суббота

  25.06.2016                

  8:00     "Новости"     

  8:20     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:20   Художественный фильм: "Блондинки в законе"

  12:45   "Находчивые"          

  13:30   "Шахматный клуб" 

  14:00   "Новости"     

  14:20   Художественный фильм: "Отвези меня домой" 

  16:00   "Туран"         

  16:30   "Сельский час "       

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Новости кино"       

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   "Музыкальная мозаика"     

  19:20   "Наша планета"       

  20:00   "Новости"     

  20:30   "Музыка"      

  21:10   Художественный фильм: "Алоха"

  22:45   "В этот вечер"          

  0:00     "Новости"     

  0:20     "Ретро". Художественный фильм: "Семейный портрет в интерьере" 

  2:20     "Музыкальная мозаика"     

  3:00     Телевизионный фильм       

  3:30     "В этот вечер"          

  4:30     "Наша планета"       

  5:00     "Новости"     

  5:30     "Сельский час "       

  6:00     "Новости кино"       

  6:15     "Туран"         

  6:45     Документальный фильм    

  7:35     "Азербайджан - мой край родной"           

  8:00     Мультипликационные фильмы     

  25.06.2016

  6.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02 Verilişlərin açılışı

  6.03 RV proqramı

  6.08 Şənbə təranələri

  6.35 Ramiz Mirişli –“Naxçıvan lövhələri” süitası  

  6.45 “Anam dəniz”. Musiqi proqramı 

  7.00 “Müdriklər belə deyib” 

  7.30 Çıxış edir gənc ifaçılar

  7.45 “Cəngi” ansamblının lent yazıları

  8.00 RV proqramı

  8.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram 

  9.00 Xəbərlər

  9.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Çələng”. Musiqili veriliş 

  10.50 Rəqslər

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram   

  11.50 El təranələri 

  12.00 “Gəzdim Azərbaycanı” 

  12.30 Aygün Səmədzadənin mahnıları

  13.00 Xəbərlər

  13.05 “Boğça”  

  13.25 Təsnif və rənglər

  14.00 RV proqramı

  14.05 “Azərbaycan əsgəri” 

  14.25 “Yadigar səslər”. Yaşar Səfərov

  14.40 Aşıq havaları

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)  

  15.10 “Uşaqdan xəbər al”. Uşaqlar üçün əyləncəli proqram 

  15.30 “Kino və musiqi” 

  16.00 “İdman”. Radio jurnalı 

  16.20 Çıxış edir ART musiqi kollektivləri 

  17.00  Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Arzu”.  Musiqi poçtu

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Səngərə məktub” 

  18.25 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  18.40 Hökumə Nəcəfovanın mahnıları

  19.00 “Xəzinə inciləri”. Musiqili veriliş

  20.05 “Xəzərin ulduzları”. Musiqi proqramı 

  20.45 Zərb muğamlar 

  21.00 “Yay düşüncələri” 

  21.40 Elman Bədəlovun lent yazıları

  22.00 Xəbərlər                       

  22.10  “İstedadlı musiqiçilər”   

  23.00 “El havası” 

  23.30 Elnarə Dadaşovanın əsərləri 

  00.00 Xəbərlər

  00.10 Çıxış edir muğam ifaçıları 

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Musiqi təqvimi”

  02.00 Xəbərlər

  02.10 Populyar musiqiçilərin iştirakı ilə konsert 

  03.00 Xəbərlər

  03.10 Azərbaycan bəstəkarlarının səhnə əsərlərindən parçalar 

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”.  Publisistik  musiqili  proqramın davamı  

 • Воскресенье Воскресенье

  26.06.2016                

  9:00     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  10:30   "Панорама недели" (на английском)        

  11:00   "Яркий интеллект". Интеллектуальная игра      

  12:00   "Служу Республике Азербайджан"          

  13:00   "Мир мугама"          

  14:00   "Новости"     

  14:20   Художественный фильм: "Кероглы"       

  15:55   "Вкусный Мир"       

  16:25   "Музыка"      

  17:00   "Новости"     

  17:20   Художественный фильм: "Я любил вас больше жизни"           

  18:40   "Азербайджан - мой край родной"           

  19:00   "Я азербайджанец". Интеллектуальная игра       

  20:00   "Неделя". Информационно-аналитическая программа 

  21:30   "Брейн ринг".  Интеллектуальная игра    

  22:30   "Признанные"          

  0:00     Художественный фильм: "На дальних берегах"

  1:30     Концерт Особого Военного Оркестра Министерства Обороны Азербайджанской Республики  

  2:00     Художественный фильм: "Ну что, приехали?"  

  3:30     "Признанные"          

  5:00     "Неделя". Информационно-аналитическая программа 

  6:30     Телевизионный фильм: "Генерал Алиага Шихлинский"         

  7:10     Мультипликационные фильмы

  26.06.2016

  6.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  6.02 Verilişlərin açılışı

  6.03 RV proqramı

  6.08 Cəngi və marşlar  

  6.20 Qədim xalq mahnıları 

  6.30 “El havası”  

  7.00 “Azərbaycan ordusu”. Musiqi proqramı

  7.20 Rəqslər 

  7.30 “Şəbəkə” bədii - informasiya proqramı 

  8.00 RV proqramı

  8.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  9.45 “Dirijor Yusif Axundzadədir”.  Musiqi proqramı

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Sabahınız  xeyir”.  Bədii-əyləncəli proqram  

  10.40 “Anasının balası” 

  11.00 Xəbərlər

  11.05 “Çələng”. Musiqili veriliş 

  11.50 Niyazi- “Vals”  və  “Qaytağı” əsərləri

  12.00 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  12.15 “Daha bir görüş” 

  13.00 Xəbərlər

  13.05 RV proqramı   

  13.10 Oxuyur Cabir Abdullayev

  13.30 “Məktəb illəri” 

  13.50 Musiqi lövhələri

  14.00 Muğam saatı

  15.00 “Bir nəğmənin nağılı”  

  15.30 Çıxış edir “Aşıqlar” qrupu

  16.00 “Bəhər”. Tok-şou 

  16.20 “Hər ayın 26-da”. Musiqili hekayə 

  17.00 RV proqramı

  17.05 “Əsgər istəyi”. Musiqili veriliş 

  18.00 Xəbərlər

  18.10 “Gəzdim Azərbaycanı”  

  18.40 Çıxış edir instrumental heyətlər

  19.00 “Söz dünyamız” 

  19.30 Xalq yaradıcılığı: “Bulaq” 

  20.00 “Həftə”. Analitik-informasiya proqramı

  21.30 “Axşam görüşləri”

  22.30 Musiqi mozaikası 

  23.00 “Unudulmayanlar”

  23.30 Azərbaycan bəstəkarlarının mahnı və romansları 

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Yaddaş səhifələri” 

  00.25 “Gecəniz xeyrə qalsın”. Musiqili veriliş

  01.00 Xəbərlər                                

  01.10 Musiqi çələngi 

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Şəbəkə” bədii - informasiya proqramı  

  02.40 Çıxış edir “Xarı bülbül” instrumental qrupu 

  03.00 Xalq  yaradıcılığı: “Bulaq” 

  03.30 “Yadigar səslər”. Sara Qədimova 

  04.00 Xəbərlər

  04.10 Simfonik pyeslər 

  04.20 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  

ФОТОГАЛЕРЕЯ
ПОИСК
НОВОСТИ
24-06-2016 | 12:35
24-06-2016 | 08:43
24-06-2016 | 08:40
23-06-2016 | 15:08
23-06-2016 | 12:01
23-06-2016 | 11:59
23-06-2016 | 11:56
23-06-2016 | 10:51
22-06-2016 | 18:04
22-06-2016 | 17:45
ПОГОДА
Баку (25.06.2016) :
Малооблачно Ночью : +21+23 | Днем: +30+32
КУРСЫ ВАЛЮТ
Доллар:
Покупка: 1.4949 | Продажа: 1.5945

Рубль:
Покупка: 0.0221 | Продажа: 0.0239

Евро:
Покупка: 1.6199 | Продажа: 1.7458
AzTV ПРЕДСТАВЛЯЕТ