ТВ программа
16-07-2017 - 23-07-2017
РАДИО программа
 • Понедельник Понедельник

  17.07.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Мультипликационные фильмы    

  12:00   Документальный фильм    

  12:30   "Неделя". Информационно-аналитическая программа 

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Наша планета"       

  15:20   "Семейный доктор"

  16:00   "Музыка"      

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Азербайджан - мой край родной"           

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   "На пути к "Оскару"           

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Пульс дня"  

  21:30   "Совершенно иной"

  22:15   Художественный фильм: "Никогда не сдавайся-3"       

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Заложник смерти"    

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     Художественный фильм: "Заложник смерти" (продолжение) 

  2:30     Джаз  

  3:00     "Пульс дня"  

  3:40     "Музыка"      

  4:10     "Совершенно иной"

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     "На пути к "Оскару"           

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"            

  17.07.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Nəğməli səhər”

  06.48 Estrada rəqsləri

  07.00 “Sabahınız xeyir” (təkrar)

  07.30 Xalq mahnıları

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Uğur” (Laçınlı məktəblilərinin saza sözü) (təkrar)

  10.25 Musiqi mozaikası

  11.00 Xəbərlər

  11.05  İdman icmalı

  11.20 “Gözəlliklər məskəni”. Musiqi  proqramı

  11.45 Rəqslər. Qarmonda çalır Sabir Bağırov  

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Böyük tənəffüs” (Məktəblilərin yay təəssüratları)  

  12.25 Anonslar

  12.30 Estrada kaleydoskopu

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 Qabil - “Şeriyyət qələm sehridir”  (f)

  14.30 Oxuyurlar Arzu Əliyeva və Teyyub Aslanov

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)                                                                                                               

  15.05 Duetlər

  15.25 Anonslar

  15.30 “Kino səltənəti” (Əməkdar İncəsənət Xadimi, Dövlət Mükafatı laureatı Rasim İsmayılov) (f)

  16.00 Kinofilmlərdən rəqslər

  16.20 “Dünya bir pəncərədir” (Əbülfət Əliyev) (f)

  16.50 “Mir”.  Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Ailə həkimi” (canlı)

  17.50 Sözsüz mahnılar

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Mahnı çələngi

  18.40 Çıxış edir instrumental heyətlər

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Şərq müdrikliyi” (Fəlsəfədə yer alan müdrik kəlamlar) (f)

  19.35 Oxuyurlar Sevda Ələkbərzadə və Xəyyam Nisanov

  20.00 Xəbərlər 

  20.15 “Muğamdan-rəqsədək”. Musiqi proqramı

  21.00 Hikmət Mahmud - “Karvan yolu” (şerlər toplusu)  (f)

  21.30 Tofiq Bakıxanovun mahnı və romansları

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Azərbaycanın musiqi aləmində”

  23.00 “Ocaq  başı” (İmran Əbilovun Cənub bölgəmizlə bağlı söhbəti)

  23.30 “Yadigar səslər, unudulmaz ifalar”. Mirzə Babayev (doğum günü)

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”.  Xurşid Banu Natəvan (I veriliş) (f)

  00.20 Populyar əsərlər

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Seyid Əzim Şirvaninin qəzəllərinə oxunmuş muğamlar

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Şərq müdrikliyi” (təkrar)

  02.40 Caz musiqisi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Ocaq başı”  (təkrar)

  03.40 Qara Qarayev - “Leyli və Məcnun” simfonik poeması

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Вторник Вторник

  18.07.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Мультипликационные фильмы    

  11:45   Художественный фильм: "Восточный ветер"    

  13:30   "Спортивный обзор"          

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Пульс дня"  

  15:20   "Семейный доктор"

  16:00   "61!". Интеллектуальная игра       

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Азербайджан - мой край родной"           

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Пульс дня"  

  21:30   "Отличник". Интеллектуальная игра       

  22:30   "Наука и инновации"         

  23:15   Художественный фильм: "Свет в океане"          

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Свет в океане" (продолжение)       

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     Джаз  

  3:00     "Пульс дня"  

  3:40     "Спортивный обзор"          

  4:10     "Наука и инновации"         

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     Телевизионный фильм       

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"            

  18.07.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 XÇA ansambllarının ifasında rəqslər

  06.30 Estrada proqramı

  07.00 “Ulus sözü” (Nizami)  (f)

  07.30 “Nəğməli Xəzər”. Musiqi  proqramı

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı 

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 Oxuyurlar İradə İbrahimova və Samir Piriyev

  10.30 “Duyğu yarpaqları”. Əli Kərim (f)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Elm və həyat”. Radio jurnalı (“Marsda həyat” yenidən müzakirədə)

  11.30 “Xeyrə qənşər” (Ayrılıq – folklor nümunələrində) (f)

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Dünyanı tanıyın”. Uşaqlar üçün öyrədici proqram (Dünyanın ən təhlükəli və mənzərəli yolları)

  12.25 Anonslar

  12.30 “Sənət  söhbətləri” (“Molla  Nəsrəddin”çi rəssamlar) (f)   

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Ünvanımız Azərbaycandır” (təkrar)

  14.40 Aşıq havaları

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Xəbəriniz olsun”. Musiqili-əyləncəli proqram

  15.55 Anonslar

  16.00 “Yurda sarı” (Əsirlikdə qalan ellər – Qubadlının Həmzəli kəndi)

  16.30 “Ana Vətən”. Musiqi  proqramı 

  16.50 “Mir”.  Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün ...”. Musiqi proqramı 

  17.50 “Poeziya dəqiqələri”. Əhməd Qəşəmoğlu   

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Musiqi  mozaikası

  18.40 İnstrumental musiqi

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Yada düşər xatirələr” (Keçəçioğlu Məhəmməd) (f)

  19.35 Xalq havaları müasir aranjimanda

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Çıxış edir ART Tofiq Əhmədov adına estrada-simfonik orkestri 

  21.00 Söhrab Tahir - “Bəlkə sənə son borcumu qaytarım” (f)

  21.30 Ötən illərin nəğmələri

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Köhnə, yeni radio” (Məhərrəm Bədirzadə) (f)

  22.40 Aygün Bayramova və Azər Zeynalovun konserti

  23.00 “Axşam görüşləri”  (Məşədi Məmməd Fərzəliyev-145) (təkrar)

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Xurşid  Banu Natəvan  (II veriliş) (f)

  00.20 “Gecə düşüncə...” (Qürbət haqqında düşüncələr) (təkrar)

  00.50 Estrada pyesləri

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Əbədiyaşarlar”. Musiqi proqramı  

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Sənət söhbətləri”  (təkrar) 

  02.40 Caz musiqisi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Ünvanımız Azərbaycandır”  (təkrar)

  03.40 Lirik melodiyalar

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı  (təkrar)

 • Среда Среда

  19.07.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Мультипликационные фильмы    

  12:00   "Из истории наших сражений"     

  12:30   "Я азербайджанец". Интеллектуальная игра       

  13:30   "Точка соприкосновения"  

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Пульс дня"  

  15:20   "Семейный доктор"

  16:00   "Музыка"      

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Азербайджан - мой край родной"           

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Пульс дня"  

  21:30   "61!". Интеллектуальная игра       

  22:00   Художественный фильм: "Хоть раз в жизни"    

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "<<Весёлые>> каникулы"    

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     "Музыка"      

  2:30     "Точка соприкосновения"  

  3:00     "Пульс дня"  

  3:40     "Место встречи"      

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     Телевизионный фильм       

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"            

  19.07.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram (f)

  06.48 Yay lövhələri

  07.00 “Xeyrə qənşər”   (təkrar)

  07.30 “Bakı, sabahın  xeyir”. Musiqi proqramı

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 Musiqi kaleydoskopu

  10.50 “Şair öz səsində”. Şöhlət Əfşar

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Qaya” Dövlət ansamblının konserti

  11.30 “Obalardan-babalardan”

  12.00 Xəbərlər                                                                                                                                      

  12.05 “Sabaha pəncərə” (Bərdədəki qaçqın şəhərciyindən söhbət: nənələr və nəvələr) 

  12.25 Anonslar

  12.30 Xalq mahnı və rəqsləri

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Musiqi dünyası” (Bəstəkar Azad Zahid – 60)

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Azərbaycan təbiəti”. Radio jurnalı (Göbələklərin əhəmiyyəti və tədqiqi)

  15.25 Anonslar

  15.30 “İgidnamə” (Faiq Rəfiyev) (f)

  15.50 Hərbi marşlar

  16.00 Estrada proqramı

  16.50 “Mir”.  Dövlətlərarası  Teleradio Şirkətinin  proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Ailə həkimi”  (canlı)

  17.50 Musiqi dəqiqələri

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Musiqi çələngi

  18.40 İnstrumental el havaları

  19.00 Xəbərlər

  19.05 Çıxış edir populyar müğənnilər

  19.45 Duetlər

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Gənc muğam ifaçılarının konserti

  20.50 Simfonik rəqslər

  21.00 “İlham çeşməsi” (Nərminə Məmmədova) (f)

  21.30 Ruhəngiz Qasımovanın mahnıları

  22.00 Xəbərlər           

  22.10 “Abidələrimiz” (“Hophopnamə”. Mirzə Ələkbər Sabirin ev muzeyi) (təkrar) 

  22.40 “Səs xəzinəmizdən”. Ağababa Bünyadzadə (doğum günü)

  23.00 Ötən illərin nəğmələri

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Xurşid Banu Natəvan (III veriliş) (f)

  00.20 Fikrət Əmirovun simfonik muğamları

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Xəbəriniz olsun”. Musiqili-əyləncəli proqram (təkrar)

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Duyğu yarpaqları”. Əli Kərim (təkrar) 

  02.40 Caz musiqisi 

  03.00 Xəbərlər

  03.10 Dünya estradasından nümunələr

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Четверг Четверг

  20.07.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Художественный фильм: "Королевство полной луны"

  13:00   "Брейн ринг". Интеллектуальная игра     

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Пульс дня"  

  15:20   "Семейный доктор"

  16:00   "Музыка"      

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Азербайджан - мой край родной"           

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   "История Азербайджана"   

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Пульс дня"  

  21:30   "Лично Вы"  

  22:15   Художественный фильм: "Шеф Адам Джонс"   

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "День Колумба"          

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     "Лично Вы"  

  3:00     "Пульс дня"  

  3:40     "Место встречи"      

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     "История Азербайджана"   

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"            

  20.07.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 İnstrumental musiqi

  06.30 Vokal və instrumental qrupların konserti

  07.00 “Obalardan-babalardan”  (təkrar)

  07.30 Musiqi  mozaikası

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Soruşun cavab verək” (canlı)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili - əyləncəli proqram

  11.50 Rəqslər

  12.00 Xəbərlər

  12.05  “Yaşıl planet”  (Şəlalələr)  

  12.25 Anonslar                                                                                                                   

  12.30 “Dünyanı bəzəyənlər” (Ağahüseyn Cavadov) (xatirə günü)

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti 

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 “Poeziya dəqiqələri”. İlham Zamanoğlu  (f)

  14.20 Oxuyurlar Nəzakət Teymurova və Fehruz Səxavət

  14.45 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Vətən yaşasın” (“Azərbaycanın Milli  Qəhrəmanı” Sadıq Hüseynovun döyüş yolu) 

  15.25 Mahnı qanadlarında

  16.05 Çıxış edir estrada müğənniləri

  16.35 ART Vaqif Mustafazadə adına “Sevil” vokal-instrumental ansamblının konserti

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün...”.  Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 Musiqi  kaleydoskopu

  18.55 Anonslar 

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Duyğu yarpaqları” (Nəriman Həsənzadə) (f)

  19.35 Çıxış edirlər Mələkxanım Əyyubova və Aftandil İsrafilov

  20.00 Xəbərlər

  20.15 “Sən bir  nəğmə, mən bir nəğmə”. Musiqi proqramı 

  20.45 Çıxış edir “Qədim musiqi alətləri” ansamblı

  21.00 “Şirvan  şikəstəsi” (Aşıq Hacalı Hacıyev)  

  21.30 Mahnı  axşamı

  22.00 Xəbərlər

  22.10 “Qum saatı” (Ədəbiyyatşünas, alim Mikayıl Rəfili)

  22.40 Azərbaycan bəstəkarlarının romansları

  23.00 “Axşam görüşlərindən seçmələr”  (Şahmar Ələkbərov) (f)

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Məhəmməd  Füzuli (I veriliş) (f)

  00.20 “Yaddaş səhifələri” (Hikmət Bozdağ – “Lətifə xanım – Atatürkün həyat yoldaşı”)  

  00.35 Ramiz Mirişlinin kino musiqisi

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Azərbaycan bəstəkarlarının opera  və  baletlərindən parçalar

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Dünyanı bəzəyənlər”  (təkrar)

  02.40 Caz musiqisi

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Şirvan şikəstəsi” (təkrar)

  03.40 Həsənağa Qurbanovun lent yazıları (doğum günü)

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər         

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Пятница Пятница

  21.07.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   "Садоводство"         

  12:00   Мультипликационные фильмы    

  12:30   "Отличник". Интеллектуальная игра       

  13:30   "Мир студента"        

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Пульс дня"  

  15:20   "Семейный доктор"

  16:00   "Музыка"      

  16:30   "Современная молодежь Азербайджана"

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Азербайджан - мой край родной"           

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   Телевизионный фильм       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:50   "Пульс дня"  

  21:30   Телевизионный фильм       

  22:00   "Творцы и исполнители"   

  23:30   Художественный фильм: "Век Адалин"  

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Век Адалин" (продолжение)          

  1:45     Джаз  

  2:00     "Новости" (на английском языке)            

  2:15     "Пульс дня"  

  3:00     Телевизионный фильм       

  3:30     "Творцы и исполнители"   

  5:00     "Новости"     

  5:50     "Современная молодежь Азербайджана"

  6:20     "Садоводство"         

  7:00     "Новости" (на английском языке)            

  7:15     "Азербайджан - мой край родной"            

  21.07.2017

  06.00  Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02  Verilişlərin açılışı

  06.03  RV proqramı

  06.08 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqramı (f)

  06.48 Qədim xalq rəqsləri

  07.00 “Gülüş ustaları” (Üzeyir Hacıbəyli) (f) 

  07.30 Çıxış edirlər “Rast” və “Aypara” qrupları

  08.00 Xəbərlər

  08.05 RV proqramı

  08.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 Xəbərlər

  10.05 “Bizdən sonra” (Sona Vəliyeva: “İşığa gedən yol” kitabı haqqında millət vəkili Jalə Əliyeva ilə söhbət) (f)

  10.35 Aşıq Samirə və Nurlan Növrəslinin konserti

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 Çıxış edir instrumental heyətlər

  11.40 “Azərbaycan elləri”. Musiqi proqramı

  12.00 Xəbərlər

  12.05 “Haydı, qoçaqlar”. Uşaqlar üçün idman proqramı (Yeniyetmə cüdoçular studiyada) (f)

  12.25 Musiqi çələngi

  13.00 Xəbərlər

  13.10 Günorta konserti

  14.00 Xəbərlər

  14.05 RV proqramı

  14.10 Deyişmə və rəqslər

  14.30 “Hərb tariximizdən” (General-mayor Süleyman bəy Əfəndiyevə həsr olunub)

  14.45 Vətən nəğmələri

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)

  15.05 “Yaddaş səhifələri” (Əlisa Nicat – “Mirzə Şəfi”) (f)

  15.20 Çıxış edir “Natiq” ritm qrupu

  15.30 “Əsrlərə səyahət” (Məktəblilərin yay tətili)

  15.50 Yallılar

  16.00 “İdman”. Radio jurnalı (Çempionlar Liqası və Avropa təsnifat mərhələsi)

  16.45 Anonslar

  16.50 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Ailə həkimi”  (canlı)

  17.50 Faiq Sücətdinovun instrumental musiqisi

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Vətən gözəl”. Musiqi proqramı

  18.30 Estrada kaleydoskopu

  19.00 Xəbərlər

  19.05 “Vaxtınız varsa”  (Fəlsəfə doktoru Mail Yaqub) (f)

  19.35 Aygün Səmədzadənin mahnıları

  20.00 Xəbərlər

  20.15 Mahnı qanadlarında

  21.00 “Qərib axşamlar” (Şair-tədqiqatçı Ayaz Arabaçı)

  21.30 Çıxış edir ART musiqi kollektivləri

  22.00 Xəbərlər

  22.10 Rəşid Behbudovun ifasında dünya xalqlarının melodiyaları

  22.30 “Ozanların dilindən” (Ney) (təkrar)

  23.00 Muğam axşamı  

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Lirika dəftərindən”. Məhəmməd  Füzuli (II veriliş) (f) 

  00.20 “Estrada, estrada...”. Musiqili veriliş

  01.00 Xəbərlər

  01.10 “Əbədiyaşarlar”.  Musiqi proqramı 

  02.00 Xəbərlər

  02.10 “Bizdən sonra”  (təkrar)

  02.40 Caz musiqisi 

  03.00 Xəbərlər

  03.10 “Qərib axşamlar”  (təkrar)

  03.40 “Bakının işıqları”. Musiqi proqramı

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

  05.00 Xəbərlər         

  05.10 Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı (təkrar)

 • Суббота Суббота

  22.07.2017                

  8:00     "Новости"     

  8:30     "Утро". Музыкально-информационная программа        

  11:00   "Новости"     

  11:30   Художественный фильм: "Бабочка"         

  12:50   "Находчивые"          

  13:30   "Шахматный клуб" 

  14:00   "Новости"     

  14:30   "Пульс дня"  

  15:10   Телевизионный фильм: "Гасан бек Зардаби"      

  16:00   "Туран"         

  16:30   "Сельский час"        

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Новости кино"       

  18:00   "Новости" (на русском языке)       

  18:30   Телевизионный фильм: "Мирзе Казым бек"       

  19:00   "Региональные новости"    

  19:30   "Музыка"      

  20:00   "Новости"     

  20:30   "Наша планета"       

  21:15   "Отражение трех веков"     

  22:00   "В этот вечер"          

  23:00   Художественный фильм: "Аккорды долгой жизни"     

  0:00     "Новости"     

  0:30     Художественный фильм: "Аккорды долгой жизни" (продолжение)  

  2:15     Джаз  

  2:45     Телевизионный фильм: "Мирзе Казым бек"       

  3:10     "В этот вечер"          

  4:10     "Наша планета"       

  5:00     "Новости"     

  5:30     "Отражение трех веков"     

  6:15     "Сельский час"        

  6:45     "Новости кино"       

  7:00     "Туран"         

  7:30     "Азербайджан - мой край родной"           

  8:00     Мультипликационные фильмы

  22.07.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 Musiqi dəqiqələri

  06.30 Mahnı çələngi

  07.00 “Çiçək yağışı” (Nəbi Xəzri) (f) 

  07.30 Şənbə təranələri

  08.00 RV proqramı

  08.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (canlı)

  08.55 Anonslar

  09.00 Xəbərlər

  09.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqramın davamı

  09.55 Anonslar

  10.00 RV proqramı

  10.05 “Çələng”. Musiqili veriliş

  10.50 Oyun havaları

  11.00 Xəbərlər

  11.05 RV proqramı

  11.10 “Ovqat”. Musiqili-əyləncəli proqram (təkrar)

  11.50 Klarnetdə çalır Hacı Həmidoğlu

  12.00 “Gəzdim Azərbaycanı” (Lerik) (f)

  12.30 Musiqi mozaikası

  13.00 Xəbərlər

  13.05 “Uşaqdan xəbər al” (Mənim ədəbi qəhrəmanım)

  13.25 Estrada müğənnilərinin konserti

  14.00 RV proqramı

  14.05 “Azərbaycan əsgəri” (Ağdam  ətrafında  gedən döyüşlərə  həsr  olunub)   

  14.25 Vətənpərvər mahnılar

  14.40 Oxuyur Ehtiram Hüseynov

  15.00 Xəbərlər (rus dilində)  

  15.10 “Bəhər”  (Asudə vaxtın  təşkili)  

  15.30 Məmməd Arazın sözlərinə yazılmış mahnılar

  15.50 “Mətbuat günü”  (f)

  16.20 Milli Mətbuat Gününə həsr olunmuş konsert

  17.00 Xəbərlər

  17.05 RV proqramı

  17.10 “Sizin üçün”. Musiqi proqramı

  18.00 Xəbərlər

  18.05 “Səngərə məktub” (Xalq artisti Həmidə Ömərova) 

  18.25 “Mir”. Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin proqramı

  18.40 Bəyimxanım Vəliyeva və “Buta” qrupunun konserti

  19.00 “Xəzinə inciləri”. Musiqili veriliş

  20.00 Anonslar

  20.05 Oxuyurlar Səbinə Babayeva və Fuad Musayev

  20.30 “Bizim planet”

  21.00 “Sənətkar ömrü...” (Bəstəkar Rauf Əliyev)

  21.45 Lirik melodiyalar

  22.00 Xəbərlər                       

  22.10 “Yay düşüncələri”  (Tərəqqi medallı əməkdar müəllim, qabaqcıl maarif xadimi Tənzilə Şıxıyeva)

  22.50 Musiqi lövhələri

  23.00 “El havası” (Yəhya bəy Dilqəm)  (təkrar)

  23.30 “Səs xəzinəmizdən”. Şövkət Ələkbərova və Gülağa Məmmədov

  00.00 Xəbərlər

  00.10 Operettalardan ariya və duetlər

  01.00 Xəbərlər

  01.10 Azər Rzayevin musiqisi

  02.00 Xəbərlər

  02.10 Dastan  axşamı

  03.00 Xəbərlər

  03.10 Klassik musiqi saatı

  04.00 Xəbərlər

  04.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram  (təkrar)

  05.00 Xəbərlər

  05.10 “Gəl, səhərim”. Publisistik  musiqili  proqramın davamı (təkrar)

 • Воскресенье Воскресенье

  23.07.2017                

  9:00     "Настроение"           

  10:30   "Панорама недели" (на английском)        

  11:00   Мультипликационные фильмы    

  12:00   "Служу Республике Азербайджан"          

  13:00   "Мир мугама"          

  14:00   "Новости"     

  14:30   Художественный фильм: "Град"   

  16:00   "Вкусный Мир"       

  16:30   Телевизионный фильм: "Агдам"   

  17:00   "Новости"     

  17:30   "Вечная мелодия"    

  18:15   "Азербайджанский Агдам или боль и гордость памяти"          

  19:00   "Я азербайджанец". Интеллектуальная игра       

  20:00   "Неделя". Информационно-аналитическая программа 

  21:30   "Брейн ринг". Интеллектуальная игра     

  22:30   "Признанные"          

  0:00     Художественный фильм: "Эпоха героев"           

  1:30     "Настроение"           

  3:00     "Неделя". Информационно-аналитическая программа 

  4:30     "Я азербайджанец". Интеллектуальная игра       

  5:30     "Признанные"          

  7:00     "Вкусный Мир"       

  7:30     "Азербайджан - мой край родной"

  23.07.2017

  06.00 Çağırış. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni

  06.02 Verilişlərin açılışı

  06.03 RV proqramı

  06.08 Orkestr pyesləri

  06.30 “El havası”  (təkrar) 

  07.00 Çıxış edir Qara Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri

  07.30 “Şəbəkə”. Bədii – informasiya proqramı (Həftənin sənət mənzərəsi)

  08.00 RV proqramı

  08.05 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram

  09.45 Xəyyam Mirzəzadə - “Dəniz neftçiləri” süitası

  10.00 RV proqramı

  10.05  “Vətən mənə oğul desə”. Radio-kompozisiya (Ağdamın işğalı)  

  10.35 Anonslar

  10.40 “Anasının balası” (“Vətən sevgisi, Vətən məhəbbəti”. Ədəbi-bədii kompozisiya) (təkrar)

  11.00 Xəbərlər

  11.05 Vasif Adıgözəlov – “Qarabağ şikəstəsi” oratoriyası 

  11.50 Soltan Hacıbəyov - “Karvan” simfonik lövhəsi

  12.00 “Dünya bu gün”. Beynəlxalq icmal

  12.15 Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri

  13.00 Xəbərlər

  13.05 RV proqramı   

  13.10 Vətən nəğmələri

  13.30 “Məktəb illəri” (Pianoçu Kövkəb Səfərəliyeva – 110. Bakıdakı 16 saylı məktəbdən söhbət) (təkrar)

  13.50 Simfonik pyeslər

  14.00 Muğam saatı

  15.00 “Bir nəğmənin nağılı”  (Asəf Zeynallı - “Ölkəm”) (təkrar) 

  15.30 Anonslar

  15.35 Vətənpərvərlik mahnıları

  16.00 “Boğça” (Könlüm keçir Qarabağdan. Ağdam rayonu) (təkrar)

  16.20 Simfonik muğamlar

  17.00 RV proqramı

  17.05 “Əsgər istəyi” (Ağdamın işğalına həsr olunub)

  18.00 Xəbərlər

  18.10 “Gəzdim  Azərbaycanı” (Ağdam rayonu)

  18.40 Aqşin Əlizadə “Babək” baletindən fraqmentlər

  19.00 “Söz dünyamız”  (Ramiz Məmmədzadə - “Canpolad əfsanəsi” əsəri)

  19.30 Xalq yaradıcılığı. “Bulaq” (Dağlar, mənə qar göndər)

  20.00 “Həftə”. Analitik - informasiya proqramı

  21.30 “Axşam görüşləri” (XIX-XX əsr – Qarabağın musiqi həyatı)                                 

  22.30 Çıxış edir gənc xanəndələr

  23.00 “Dünya, səndən kimlər keçdi” (Yazıçı-publisist Mustafa Çəmənli naşir Bəhruz Axundov haqqında) 

  23.30 Azərbaycan bəstəkarlarının romansları

  00.00 Xəbərlər

  00.10 “Yaddaş səhifələri” (Hikmət Bozdağ – “Lətifə xanım – Atatürkün həyat yoldaşı”) (təkrar)

  00.25 “Gecəniz xeyrə qalsın”. Musiqili veriliş

  01.00 Xəbərlər                                

  01.10 Lirik melodiyalar

  01.30 Xalq yaradıcılığı: “Bulaq” (təkrar) 

  02.00 “Həftə”. Analitik - informasiya proqramı  (təkrar)

  03.30 Hacı Xanməmmədov - “Kamança, simfonik orkestr üçün konsert”

  04.00 Xəbərlər

  04.10 Orkestr miniatürləri

  04.20 “Gəl, səhərim”. Publisistik musiqili proqram (təkrar)

ФОТОГАЛЕРЕЯ
ПОИСК
НОВОСТИ
21-07-2017 | 08:36
21-07-2017 | 08:34
21-07-2017 | 08:33
21-07-2017 | 08:31
20-07-2017 | 10:53
20-07-2017 | 09:07
20-07-2017 | 09:05
20-07-2017 | 09:01
20-07-2017 | 09:00
19-07-2017 | 11:55
ПОГОДА
Баку (20.07.2017) :
Ясно Ночью : +23+25 | Днем: +37+39
КУРСЫ ВАЛЮТ
Доллар:
Покупка: 1.635 | Продажа: 1.72

Рубль:
Покупка: 0.0274 | Продажа: 0.03

Евро:
Покупка: 1.787 | Продажа: 1.8894
AzTV ПРЕДСТАВЛЯЕТ