aztv-banner

Dövlət büdcəsi ilə bağlı verilən mühüm qərarlar

İCTİMAİ-SİYASİ

İQTİSADİ YEKUN

Azərbaycanın iqtisadi qüdrəti və dünyada geosiyasi əhəmiyyəti artmaqda davam edir. Bu istiqamətdə ölkədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən müəyyən edilən iqtisadi kurs əsasında məqsədyönlü siyasət aparılır, çoxsaylı dövlət proqramları həyata keçirilir, strategiyalar, konsepsiyalar reallaşdırılır, inteqrasiya prosesləri genişləndirilir və dərinləşdirilir.
Ölkədə iqtisadi inkişaf proseslərinin nəticələri haqqında əsaslı məlumatları "İQTİSADİ YEKUN" proqramında daha aydın görmək və təhlil etmək mümkündür. Verilişdə eyni zamanda, ölkələrin iqtisadi inkişaf göstəriciləri və onların xarakteristikası, dünya ölkələrinin
qlobal indeks və reytinqlərlə dəyərləndirilməsi, qlobal indeksləşmələr kontekstində Azərbaycanın dünya dövlətləri təsnifatında mövqeyi kimi məsələlərdən də söhbət açılır...

19:30 / Cümə

CANLI YAYIM