aztv-banner

"Azərbaycantelefilm"in istehsalı olan "Kağız ev"dəki uşaqlar. Müharibə uşaqları. Onlar başqalarına əsla bənzəməz və bənzəmirlər də.
"Bura bizim evimizdi. Ermənilər oradan topa tutublar, gəlib düşüb evimizə" deyir bir cocuq.
"Müharibə mənim üçün dostumun ölümü" söyləyir bir gündə böyüyən başqa cocuq.
"Müharibə mənim üçün fəlakətdi" deyir balaca qızcığaz - kövrələrək, udqunaraq.
Gerçəkdən də, onların dünyanı görmələri, həyatı, gələcəyi fərqlidir.
"Budur qayıtmışıq yenə, atacan,
Kimi şəhid, kimi qazi, kimi ruh..."

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ

Документальный фильм - это жанр кино, который создается на основе съемок событий, происходивших в действительности, реальной жизни.
Фильмы, отражающие реальные события и факты, могут быть по характеру самыми различными – от чисто информационной хроники без всякой художественности до художественно-публицистических и документально-поэтических фильмов, построенных по всем законам искусства.
Значение документального кино не ограничивается простым отображением и самостоятельным анализом жизненных событий. Оно обладает широкими возможностями для сравнения фактов и событий, а также их всестороннего анализа.
Ежегодно творческие коллективы Студии Художественно-документальных фильмов и Главной редакции кинопрограмм и дубляжа ЗАО «Азербайджанское Телевидение и Радиовещание» представляют зрителям документальные фильмы самой различной тематики. В настоящее время коллектив работает над созданием документальных фильмов, отвечающих требованиям времени.

В разное время

CANLI YAYIM