aztv-banner

Azərbaycanın gerçək mənzərəsi. Filmdə bu mənzərə dini etiqad azadlığı bucağından işıqlandırılıb. Biz toplum olaraq kimik? Yaradanla ünsiyyətimiz, fərqli dini məbədlərdən tanrıya üz tutan fərqli dualarımız, ilahidən istəyimiz və gözləntilərimiz.
Vətən müharibəsində işğalçılara qarşı mübarizədə çiyin-çiyinə addımlayan müsəlmanlar və yəhudilər, pravoslavlar və katoliklər, həmçinin milli azlıq nümayəndələri – Azərbaycanın haqq savaşında hamı bir oldu. Bərabərcə vuruşduq, bərabərcə zəfər çaldıq. Bu, inanılmaz bir tolerantlıq nümunəsidir.
Fərqli ibadətlər, fərqli dualar... amma niyyət eyni... torpaq eyni... səfər eyni... zəfər eyni...

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ

Документальный фильм - это жанр кино, который создается на основе съемок событий, происходивших в действительности, реальной жизни.
Фильмы, отражающие реальные события и факты, могут быть по характеру самыми различными – от чисто информационной хроники без всякой художественности до художественно-публицистических и документально-поэтических фильмов, построенных по всем законам искусства.
Значение документального кино не ограничивается простым отображением и самостоятельным анализом жизненных событий. Оно обладает широкими возможностями для сравнения фактов и событий, а также их всестороннего анализа.
Ежегодно творческие коллективы Студии Художественно-документальных фильмов и Главной редакции кинопрограмм и дубляжа ЗАО «Азербайджанское Телевидение и Радиовещание» представляют зрителям документальные фильмы самой различной тематики. В настоящее время коллектив работает над созданием документальных фильмов, отвечающих требованиям времени.

В разное время

CANLI YAYIM