aztv-banner

"Tutduğumuz yol Azərbaycanın müstəqilliyidir" - Ümummilli lider | Onun 100 fikri

HEYDƏR ƏLİYEV - 100

ETİBARLI LİDER

Etibarlı liderin adı Azərbaycanda vətəndaş müharibəsinin qarşısının alınması ilə də bağlıdır. Həmin dövr olduqca mürəkkəb və təzadlı bir dövr idi. Azərbaycan dövləti parçalanmaq təhlükəsi ilə baş-başa qalmışdı. Həmin dövrə diqqətlə nəzər salsaq görərik ki, Ulu öndər Heydər Əliyev dahi bir dövlət xadimi kimi Azərbaycan dövlətinin və dövlətçiliyinin mənzərəsini çox aydın şəkildə görür və onun struktur formulasını müəyyənləşdirərək nəyin, necə olmasını dəqiq cizgilərlə qura bilirdi. Məhz bunun nəticəsi idi ki, müstəqil Azərbaycan dövləti quruldu. Məhz Ulu öndərin həmin dövrdə həyata keçirdiyi siyasət nəticəsində bu gün Azərbaycan müstəqil dövlət kimi, yəni, formal müstəqil deyil, həqiqi müstəqil dövlət kimi tanınır.

(1923-2003)

CANLI YAYIM