aztv-banner

"Bir hadisənin qarşısını almaq sonradan onun nəticələrini aradan götürməkdən daha asandır"

HEYDƏR ƏLİYEV - 100

ONUN 100 FİKRİ

17. Rüşvətxorluq bizi içimizdən yeyir.
18. Müstəqilliyin əldə olunması nə qədər çətindirsə, onun saxlanılması, əbədi olması ondan da çətindir.
19. Vəzifədən ötrü yaşayan adamlar bədbəxt adamlardır.
20. Tarix heç nəyi silmir.
21. Müstəqillik yolu qədər çətin yol yoxdur.
22. Dövlət – xalqın işi olmalıdır.
23. Mədəniyyət – bəşəriyyətin topladığı ən yaxşı nümunələrlə xalqları zənginləşdirir.
24. Yüksək mədəniyyətə malik olan xalq həmişə irəli gedəcək, həmişə yaşayacaq, həmişə inkişaf edəcək.
25. Hər bir xalqın milliliyini, mənəvi dəyərlərini yaşadan, inkişaf etdirən onun dilidir.
26. Xalq gərək daim öz kökünü xatırlasın.
27. İnsan mənəviyyat üçün yaşamalıdır.
28. Mən dünyada müəllimlikdən yüksək ad tanımıram.
29. Azadlıq və istiqlaliyyət hər bir xalqın milli sərvətidir.
30. Xalq gərək daim öz kökünü xatırlasın.
31. Ağıl olan yerdə zora ehtiyac yoxdur.
32. Dövlətçilik hər bir şəxsin qəlbində olmalıdır... (davamı var)

Ümummilli Lider Heydər Əliyev

CANLI YAYIM