aztv-banner

Film dünyada aktual olan problemə - qadınlara qarşı zorakılığa diqqət çəkmək məqsədilə hazırlayıb. Gerçək hekayələr əsasında çəkilən filmin qəhrəmanı olan qadınlardan 4-ü başına gələnlərdən danışır. Hekayələri fərqli olsa da, hər biri şiddət qurbanıdır. Qəhrəmanlar müsibətlərdən qaçaraq qadın sığınacağına pənah gətiriblər. Onlar acı talelərini psixoterapevtə danışaraq məsləhət gözləyirlər.
Filmdə mütəxəssislə danışan qadınlardan biri iddia edir ki, onun yaşadıqlarını heç kim yaşamayıb, o ağrılı illəri heç filmlərdə belə görmək mümkün deyil.
Filmdəki sonuncu hekayə isə artıq həyatda olmayan bir qadından bəhs edir. O, əri tərəfindən eyvandan atılaraq qətlə yetirilib. Bu, şiddətin ən ağır nəticəsidir.
Filmin adının “Gözbağlıca” seçilməsi isə təsadüfi deyil. Belə ki, əslində, uşaq oyunu olan gözbağlıca filmdə bir simvol kimi seçilib: həyatını, taleyini gözüyumulu seçənlərin alleqoriyası.
Filmin quruluşçu rejissoru Zaur Zeynal, ssenari müəllifi Leyla Qədirzadə, quruluşçu operatoru Aqşin Rzayevdir.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ

Несомненно, самым важным и распространенным жанром киноискусства является художественное кино. В широком смысле его называет и художественным фильмом.
В художественном кино посредством творческих исполнительных средств и, как правило, на основе специально написанного сценария или переработки образцов художественной прозы, театральной драматургии и т.д. оживляются реальные или вымышленные события. В группу, возглавляемую режиссером, входят операторы, художники, композитор, звукорежиссер и др.
В настоящее время творческие коллективы Студии Художественно-документальных фильмов и Главной редакции кинопрограмм и дубляжа ЗАО «Азербайджанское Телевидение и Радиовещание» работают над реализацией новых проектов, цель которых художественным языком донести до зрителей происходящие события.

В разное время

CANLI YAYIM